Hedwigepolder: Ad Koppejan blijkt mening te hebben

Het alternatief voor het onder water zetten van de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen mag niet meer kosten dan de 190 miljoen euro die het kabinet verwacht kwijt te zijn.

Dus het kabinet verwacht iets, en daar mag men niet overheen volgens Ad Koppejan. Het is duidelijk, hier worden piketpalen geslagen.

Koppejans uitspraak is van belang omdat VVD, CDA en PVV in het Catshuis onderhandelen over hoeveel en waarop moet worden bezuinigd.

Nou inderdaad; bij elk  punt dat in het Catshuis ter tafel komt wordt ten eerste de vraag gesteld: wat zou Ad Koppejan (CDA) hiervan vinden?

Koppejan: “Natuurlijk moeten we ook kijken hoe we op verantwoorde wijze met onze beperkte overheidsfinanciën omgaan.”

Het zijn dit soort splijtende inzichten die ons allen doen stilvallen, en met open mond doen luisteren naar dit orakel uit Zeeland. Dit is taal die de mannen van de jongens scheidt, dit zijn uitspraken die decennia later nog door geschiedenisleraren in het geheugen hunner pupillen gebrand zal worden.

Ad Koppejan, leid ons!