Wie handhaaft de handhavers?

De laatste jaren is die controle op het recht op uitkering steeds strenger geworden. En met de wet Aanscherping Sanctiebeleid en de Wet op de Huisbezoeken die per 1 januari van kracht, wordt die nog geïntensiveerd.

Waarom? En welke middelen worden hiervoor ingezet? Hoe zijn de rechten van de bijstandsaanvragers gewaarborgd? En wie houdt toezicht op die controle?

Argos over huisbezoeken, heimelijke waarnemingen en een sociaal vangnet dat steeds strakker wordt aangetrokken.

Te beluisteren.