Halsema vreest onroerendgoedbedrijf UvA niet goed te kunnen dienen

De commissie onder leiding van Femke Halsema die onderzoek zou doen naar de financiële situatie van de UvA, heeft haar opdracht teruggegeven. Dat schrijft ze vandaag in een brief aan de precommissie, die de commissie Financiën instelde. Een kopie van de brief is verstuurd aan het CvB en vice-rector democratisering Edgar du Perron.

Als je de openingsalinea leest denk je: dit klinkt integer, blijkbaar wordt de commissie gehinderd, wat niet verbazingwekkend zou zijn. Als je doorleest merk je aan wie Halsema de hinder toeschrijft.

‘Terwijl wij zijn gevraagd als een onafhankelijke commissie onderzoek te doen naar de historische feiten en de actuele financiële situatie van de UvA werd ons de afgelopen dagen duidelijk dat wij ook de verschillende organisaties en actiegroepen die ons hebben gevraagd dienen te representeren,’ is te lezen in de brief. ‘Dit laatste is strijdig met onze onafhankelijkheid en hindert ons om tot gezaghebbende conclusies te kunnen komen.’

“Wij zijn gevraagd”. Haar Nederlands in gesproken vorm was toch al nooit een sterke kant en schriftelijk is het niet anders. Maar wat betekent deze schijnbare geheimkromtaal verder?

Opvallend is dat financieel geograaf Reijer Hendrikse als enige van de zeven commissieleden de brief niet ondertekend heeft. Het lijkt er dan ook op dat zijn lidmaatschap van de commissie-financiën het mikpunt van de kritiek in de brief is.

O juist. Hendrikse was, met zijn vakgenoot Engelen, nogal uitdrukkelijk aanwezig rond de Maagdenhuisbezetting. La Halsema spreekt zich dus nogal duidelijk uit tegen deze bezetting en wat er aan vastzit – onder andere het instellen van de onderzoekscommissie zelf.
Zo kennen we onze Liberaal weer.

Bericht lezen bij de bron.