Halabi na zes jaar veroordeeld op basis van geheim bewijs

De wonderlijke wegen van de zionistische rechtspraak vragen weer om onze aandacht. Het gerechtshof in Beer Sheba heeft gisteren de Palestijn uit Gaza, Mohammed al-Halabi, schuldig bevonden aan het doorsluizen van tientallen miljoenen aan Hamas. Daarnaast het lidmaatschap van een verboden groep, het overbrengen van informatie aan een terroristische groep, het deelnemen aan verboden militaire operaties en het dragen van een wapen. Binnenkort volgt de strafmaat.

Het bijzondere aan dit vonnis is dat Mohammed Halabi sinds 2014 de coördinator was van de christelijke groep World Vision in Gaza. In 2016 werd hij gearresteerd. Sindsdien werd hij beschuldigd van de zaken waarvoor hij nu is veroordeeld. In meer dan 160 zittingen werd hem in verschillende malen een ”plea bargain” aangereikt dat hij even zovele malen resoluut afwees, omdat hij weigerde iets te bekennen wat hij niet had gedaan. Tegelijkertijd toonde onderzoek van de Australische regering (World Vision komt daar vandaan) aan dat dat hij volgens de beschuldiging veel meer geld zou hebben besteed dan World Vision ooit ter beschikking had gehad. World Vision bleef achter hem staan. Er was sprake van een eindeloze patstelling. Maar nu, zes jaar na dato. en tientallen zittingen waarop Israel weigerde hem te laten gaan, heeft het Gerechtshof van Beer Sheba hem veroordeeld op basis van geheime bewijzen. Ik herhaal: op basis van geheime bewijzen. Bewijzen van de geheime dienst Sjin Bet.

Daar is Shalabi lekker mee, daar zijn zijn vrouw en kinderen – die hem zes jaar hebben moeten missen – blij mee, en daar is World Vision ook zeker verguld mee. Dit is een staaltje ordinaire kladderadatsj rechtspraak waar een onbevooroordeelde rechter spontaan scheel van zou gaan kijken. Zoniet in Israel. Nu nog kijken wat deze belachelijke trits – geld overmaken naar Hamas, lidmaatschap van terreurorganisatie, doorspelen van informatie, deelnemen aan een verboden militaire operatie en het dragen van een wapen – hem oplevert. Dit is wel een nieuw staaltje juridische gymnastiek. Israel is werkelijk een licht onder de volken.

  • Illustratie ontleend aan petitie voor Halabi