Haatprediker door haatpoliticus toegang tot haatland geweigerd

Opgelucht, nu christelijk haatprediker – ik zeg de godsdienst er maar even bij, dat doet men bij een bepaalde andere wereldgodsdienst immers ook altijd – Steven Anderson Nederland niet in mag van staatssecretaris Halbers? Ik niet. Ja, die Anderson verspreidt verfoeilijke opvattingen en bedreigt daadwerkelijk mensen, je wordt in Nederland tot taakstraf veroordeeld voor zeer aanzienlijk veel minder, als je tenminste antiracist bent. Die Anderson is niet welkom. Maar waar regeringen vervelende mensen kunnen weren, daar kunnen regeringen iedereen weren, Die bevoegdheid keert zich niet enkel tegen haatpredikers, maar ook tegen dissidente radicale dwarsliggers, en vooral tegen vluchtelingen. Dat Anderson Nederland niet in mag, geeft valse geruststelling. Dat toejuichen, is onze vijand, de staat, toejuichen. Daar doe ik dus niet aan mee.

Wat is de kwestie? Steven Anderson hoort bij een klein kerkgenootschap in Arizona, de Faithful World Baptist Church, een club met een paar honderd aanhangers, maar evengoed eng genoeg. En je hebt tegenwoordig dus internet. ‘In zijn kerkje zitten nog geen 300 mensen, maar online heeft hij duizenden views’, aldus antropoloog Miranda Klaver die zich met dit soort clubjes bezighoudt.(1) Dit is niet zomaar bizarre folklore.

Wat voor opvattingen verspreidt hij? Kort samengevat: een vorm van godsdienstig fascisme. Homohaat staat daarin voorop. ‘Ik geloof dat alle homoseksuelen moeten worden geëxecuteerd. Dat staat in de bijbel.'(2) Niemand die hem natuurlijk even vraagt waar dat dan precies staat, maar dat terzijde.

De afkeer van homo’s druipt er zo nadrukkelijk van af dat het vermoedelijk een kwestie van tijd is voordat onze Steve op prime time TV vergiffenis komt vragen nadat hij ergens in een treurige gelegenheid door politie met een andere man is ‘betrapt’. Vanuit dat oogpunt – verdrongen homoseksualiteit in een repressieve maatschappij – zou je het nog met hem te doen kunnen hebben ook. Maar zolang hij ‘veilig’ in de zelfbewaakte kast blijft en zijn vuil blijft spuiten, bezuinig ik nog op mijn empathie-budget. Natuurlijk weet ik helemaal niet zeker dat de man ‘eigenlijk’ homo is. Maar het zou bepaald niet de eerste homoseksuele homohater zijn die op zo’n manier uit de kast zou rollen.

Zijn homohaat gaat gepaard met andere nare opvattingen. ‘Ook is hij fel anti-abortus, tegen het gebruik van condooms en stelt hij bewijzen voor de Holocaust ter discussie.'(3) Een combinatie van religieus en antisemitisch extreem-rechts dus. Op foto’s staat hij in shirt met een gestileerd vrouwtjes- en mannetjessymbool er op, en de leus: ‘Straight Pride’. Hetero-trots, met glashelder wie man is en wie vrouw, en verder bestaat kennelijk er niets. Dit is de hetero/cis-variant van ‘White Pride’.

We hebben het hier dus over iemand wiens openbare toespraken, door hem belegde samenkomsten en dergelijke, legitiem doelwit zijn van antifascistisch verzet, tot en met directe actie en ordeverstoring aan toe. Als de LGTB+-belangenorganisatie COC daartoe had opgeroepen, had ze op mijn steun mogen rekenen. Maar het COC riep op tot iets heel anders: het vroeg aan de regering om Anderson de toegang tot Nederland te ontzeggen. Dat heeft de regering dus inmiddels gedaan. En dat is geen goed nieuws.

Laten we eens kijken wíé precies dit besluit wereldkundig maakte en beargumenteerde. Niemand minder dan Staatssecretaris van Deportatie en Detentie, Mark Halbers. Kern van zijn beleid: het weren van vluchtelingen van het Nederlandse grondgebied, en het wegsturen van degenen die toch weten binnen te komen ondanks de pogingen dat te frustreren. Dit is de man die jarenlang het kinderen-geen-pardon heeft uitgevoerd, totdat de commotie zo groot werd dat er een tijdelijke regeling is getroffen waardoor tenminste ene aantal vluchtelingengezinnen aan deportatie ontkomen. Had het aan Halbers gelegen, dat waren Howick en Lili en al die andere vluchtelingenkinderen en hun ouders gedeporteerd, als ze zelf niet ‘vrijwillig’ waren vertrokken. Halbers is expert in het ontzeggen van toegang tot het Nederlandse grondgebied. Daar wordt hij voor betaald. Hij doet dit onder meer om tegemoet te komen aan nog rechtser rechts dat steeds luider roept om vluchtelingen nog wreder en hardvochtiger te behandelen, uit angst dat VVD-kiezers nog harder overlopen naar de haatpartijen FvD of PVV. Als Anderson een haatprediker is, en dat is hij, dan is Halbers een haatpoliticus.

Nu is eventjes een naargeestige man als Anderson de dupe. Maar alles wat de bevoegdheid om mensen de toegang te weigeren legitimeert en ondersteunt, is in het nadeel van vluchtelingen en in strijd met de vrijheid van beweging die juist kwetsbare mensen zo hard nodig hebben. Je kunt niet tegelijkertijd ‘No Borders!’ roepen en toch juichen om het door Halbers afgekondigde inreisverbod dat Anderson nu treft.

Hoe beargumenteert Halbers intussen zijn besluit? Een paar passages uit zijn toelichting(4): ‘Voor discriminatie, het oproepen tot haat of onverdraagzaamheid en geweld op enige grond, is geen plaats in een democratische rechtsstaat als de onze.’ Ben je al onder tafel gerold van het lachen? Discriminatie op de arbeidsmarkt is schering en inslag. Partijen die oproepen tot haat of onverdraagzaamheid bezetten in Nederland minstens 22 Kamerzetels, als we ons tenminste tot PVV en FvD beperken. Eén van die partijen is in maart de partij met het grootste kiezersaantal geworden. Oproepen tot geweld doet de ME elke keer als zij demonstranten vermaant hun demonstratie te beëindigen als het Gezag dat vereist. En ja, dan vólgt er ook daadwerkelijk geweld, uitgeoefend door bewapende gezagsdragers.

Dát is de ‘democratische rechtsstaat’ als het er op aankomt: een geweldsstaat, kortweg: een staat, ons aller vijand. Haat, onverdraagzaamheid, discriminatie en geweld: er is niets on-Neeeederlands aan. Dit land is een haatland, geleid door haatpolitici. En één van die haatpolitici laat een keertje een haatprediker het haatland niet in. Eigen haatzaaiers eerst, zoiets?

Dat Anderson niet naar Nederland komt, zal de verspreiding van zijn opvattingen niet erg remmen, zoals hij zelf ook al zegt. ‘Toen Zuid-Afrika mij de toegang ontzegde, verdrievoudigde mijn online publiek. Als ik ergens niet binnenkom, zijn er nog tientallen andere landen waar ik wel heen kan, En anders bereik ik mijn publiek wel vanuit Tempe, Arizona.'(5) Te vrezen valt dat dit klopt, al is fysiek contact met medestanders – wat hem nu wordt belet – bij het opbouwen van ook rechtse bewegingen niet zonder betekenis.

Het inreisverbod schaadt intussen wel de strijd tegen het soort extreem-rechtse verschijnselen waar Anderson stem aan geeft. Het belet tegenstanders van die opvattingen wel van de gelegenheid om rechtstreeks de confrontatie aan te gaan. Deze man hoort wat antifascistische actie tegen te komen. Deze man verdient het om uitgejouwd te worden, gechoqueerd vooral, met een orgie van elkaar kussende vrouwen, mannen en anderen, een euforie van genderdiversiteit waar zijn hart het wellicht van begeeft. Maar al deze dingen zijn nu ‘niet nodig’, want de staatssecretaris houdt Anderson tegen, en wij kunnen weer rustig gaan slapen in onze illusies dat Vadertje Staat ons beschermt. Verdoving is geen genezing. Chloroform verdooft een tijdje. Maar chloroform geneest niet. Overheidsrepressie pacificeert wellicht een tijdje. Maar overheidsrepressie lost niets op. Ook niet waar die repressie nu eens iemand treft die we de tegenslag op zich van harte gunnen. En aan valse geruststelling, illusies en verstevigde staatsbevoegdheden om grenzen te bewaken hebben we minder dan niets.

Noten:

1 Ivo Landman, ‘ “Haatprediker” Anderson komt naar Nederland, maar wie wil hem horen?”, 25 april 2019

2 Ryan Hermelijn, ‘ “Haatprediker” niet onder de indruk van mogelijk inreisverbod’, 24 april 2019

3 Amerikaanse ”haatprediker” mag Nederland niet in’, 1 mei 2019

4 ‘Homohatende christenextremist Anderson mag Nederland niet in’ , 1 mei 2019 Het bericht op Joop noemt overigens in de titel wèl expliciet de godsdienst van de man in de kop van het stuk, iets wat in de geciteerde NOS-berichten dus ontbreekt. Moslims stigmatiseer je door verwijzing naar haatpredikers, bij christenen doen we zoiets natuurlijk niet…

5 Als in noot 3

– Eerder verschenen bij Ravotr