Haatomroep Powned verliest rechtszaak tegen Syrische vluchteling

De domrechtse haatomroep Powned is door de rechter in kort geding veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van 2500 euro aan een Syrische vluchteling. Powned heeft volgens de rechter onrechtmatig gehandeld door beelden van de vluchteling uit te zenden in het programma Studio Powned. Naast het betalen van de schadevergoeding  moet Powned Google en Yahoo ook verzoeken de beelden van internet te verwijderen.

Het langste fragment dat van de vluchteling werd uitgezonden op 1 oktober 2015 was zijn ontboezeming over een (medisch) probleem met vergrote testikels. Dit leidde tot veel (negatieve) commentaren, zowel tijdens de uitzending als vervolgens op internet.
Volgens de rechter was uitzending van de beelden een ernstige aantasting van de privacy van de man waarvoor geen rechtvaardiging bestond.

De rechter liet ook zwaar meewegen dat de verslaggeefster van PowNed en de cameraman zich niet als medewerkers van PowNed bekend hadden gemaakt. Bovendien waren de citaten volgens de rechter uit hun verband gerukt. KKKindex

Een mooie overwinning voor de Syrische vluchteling en een publieke afgang voor Powned. Wat valt er nog meer te wensen?

Bron: de Rechtspraak