Haal de vluchtelingen op Lesbos naar de Blauwe Stad

In het megalomane en totaal mislukte rijkeluis vastgoedproject de Blauwe Stad hebben ze vorig jaar voor 6 miljoen een asielzoekerscentrum neergezet dat nu helemaal leeg staat. Ondertussen krijgen we vanuit Lesbos de mensonterende beelden te zien van vluchtelingen die in door sneeuw bedolven tentjes moeten zien te overleven.

blauwe puntjes lege opvang
blauwe puntjes lege opvang
Door hulporganisaties wordt al maandenlang de noodklok geluid. Maar de Europese Unie houdt de oren dicht. Sinds de Turkijedeal kunnen de vluchtelingen in Griekenland kapot vallen. Niemand die hun lot ook maar iets interesseert. We moeten ons kapot schamen.

Het is typerend voor het falende vluchtelingenbeleid in Europa. Beleid dat er toe leidt dat we vluchtelingen laten creperen terwijl er genoeg fatsoenlijke opvang leeg staat. Het toont het failliet van Europa dat gezamenlijk probeert problemen op te lossen en dat er gezamenlijk voor zorgt dat lasten eerlijk verdeeld worden.

Naast de Blauwe stad zijn er nog 19 locaties waar opvangcentra leeg staan met in totaal 7585 opvangplekken.
Nederland zou juist nu een groots gebaar richting Griekenland kunnen maken door vluchtelingen hier naar toe te laten komen. We hebben de ruimte, faciliteiten en middelen om die mensen op een fatsoenlijke manier op te vangen.