Guatemala in de greep van jeugdbendes

Misdadige jeugdbendes, een ogenschijnlijk onuitroeibare gesel, die zich niet beperkt tot de grenzen van Guatemala. Ook El Salvador en Honduras gaan er onder gebukt. Er zijn veel verschillen aan te stippen. Bijvoorbeeld in El Salvador werden af en toe pogingen ondernomen om met de leiders van de bendes te onderhandelen. Weliswaar niet met blijvend succes. Tussen 1 januari en 10 maart dit jaar telde de politie 1621 moorden in het land. Dat betekent 23 per dag. Honduras scoort op zijn beurt hoge sterftecijfers door geweld en misdaad.

Nicaragua heeft dan weer merkwaardig minder af te rekenen met het fenomeen en dient bovendien als beschermend schild voor Costa Rica.

We focussen in deze bijdrage op Guatemala. Vanwaar het probleem? Verschillende analisten hebben zich reeds gebogen over deze sociale gesel. En niet iedereen komt tot dezelfde conclusies. Dit is ook te begrijpen, omdat onderzoekswerk dikwijls op hermetisme stuit, levensgevaarlijk kan zijn en de schaarse getuigen niet na te trekken. Het ontstaan van de misdadige jeugdbendes alleen al vindt zijn wortels in verschillende historische bronnen.

Eén daarvan is te zoeken in de massale immigratie van jongeren naar het beloftevolle noorden. Eens Mexico doorgeworsteld en aangekomen in de VS, zagen velen hun dromen verdampen. Ze geraakten niet aan werk, geraakten niet geïntegreerd en kwamen terecht in georganiseerde bendes, vooral in Los Angeles. Actief in het misdaadcircuit werden ze aangehouden en met duizenden gedeporteerd naar het land van herkomst.

Een andere achtergrond die mee aan de oorsprong van de georganiseerde jeugdmisdaad ligt, is te zoeken in de nasleep van het intern gewapend conflict dat decennia lang duurde, zowel in Guatemala als in El Salvador. De legers waren oppermachtig en militariseerden de staat. Na het beëindigen van het gewapend conflict trokken sectoren van militairen en economisch machtige burgers die zich medeplichtig maakten, terug in de schaduw. Ze vormden parallelle of occulte machtsstructuren, nestelden zich in bepaalde gevallen in de officiële structuren van de staat en opereren tot op vandaag straffeloos. Banden met de misdadige jeugdbendes geven hen de kans om tot op zekere hoogte sociale controle op de samenleving uit te oefenen.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be