Grote alliantie tegen de zorg vindt hoogtepunt op Prinsjesdag

Dit is een gastbijdrage van reageerder Jan.

Ik pieker me suf, ik zie een rode draad, ze zijn niet dom, ze houden zich van de domme misschien. Maar altijd met een bepaald doel voor ogen, al dan niet in één of ander akkoord afgesproken, achterkamertjespolitiek zal ik maar zeggen.

Het PGB werd afgeschaft en alles en iedereen riep; da’s dom beleid. De argumenten vóór de regeling waren overdonderend, terwijl voor de afschaffing wat bleke drogredenen werden aangevoerd. Het was geen dommigheid, dat wilden we maar al te graag geloven. Nee, ze wisten precies waar ze mee bezig waren.

Nu wordt er weer een opmaat gecreëerd voor een volgend stapje, we moeten weer iets gaan geloven, het is allemaal vastomlijnd, wat is het doel?

Minister Schippers, de waakvrouwe over onze volksgezondheid, roept op om je problemen in sociale kring uit te vogelen en vooral alleen maar een beroep te doen op de gezondheidzorg als je echt ziek bent. Terwijl je van kinds af aan met de paplepel het adagio ‘voorkomen is beter dan genezen’ ingegoten krijgt. Iedereen weet dat een beginnende depressie beter te behandelen is en sneller onder controle te krijgen is, wanneer men snel professionele hulp zoekt. Hoe langer men hiermee wacht hoe langer, pijnlijker en kostbaarder de behandeling. In dit opzicht is de oproep van de minister haast misdadig te noemen, ze vergroot willens en wetens het risico op ernstige aandoeningen, door mensen op te roepen in hun sociale omgeving te gaan zitten vogelen, in plaats dat ze als de wiedeweerga naar een arts moeten gaan.
Over artsen gesproken, waar blijven die artsen trouwens, die worden hier door de minister publiekelijk voor schut gezet. De minister wil ons bijna laten geloven dat de zorgsector overspoeld wordt door een tsunami van aanstellers, wat een brevet van onvermogen geeft ze hier onze artsen, psychiaters en indicatiestellers, die al deze mensen toegang tot de AWBZ verlenen.

In de toekomst van de publieke sector moet er volgens de Wiardi Beckman Stichting meer van de burgers worden gevraagd.
Het lijkt haast of de PvdA wil zeggen: Ok, afschaffen van PGB is misschien een beetje cru, maar in grote lijnen zijn we het eigenlijk best met dit beleid eens, zij het om andere redenen, maar mooi meegenomen dat de VVD de vuile klusjes opknapt.

De SP is allang blij dat eindelijk wordt ingezien dat die vermaledijde marktwerking in de zorg niet werkt. Terwijl juist in dat piepkleine microstukje zorg van het PGB te zien was dat hier werkelijk de zorgvrager de markt bepaalde. Dat de concurrentiestrijd op kwaliteitsgebied werd gestreden met de verantwoordelijkheid bij de kleine ondernemer, die cliënt en personeel tevreden moest houden, even werd de dictatuur van het aanbod doorbroken. Betere garantie op goedkopere en kwalitatief betere zorg krijg je niet. Kleinschalige zorgaanbieders, de ware evenwichtskunstenaars, die op het dunne lijntje tussen commercie en sociaal ondernemen konden balanceren, ze worden nu vakkundig buitenspel gezet.
Nee, we krijgen gelukkig weer grootschalige, door de overheid centraal ingekochte eenheidsworstzorg. Een miljardenkoehandel tussen verzekeraars en raden van bestuur, echt een garantie voor veel betere zorg voor de zorgvragers en salarissen voor het personeel, toch?

In het gemeentekatern van ons lokale sufferdje wordt uitleg gegeven over het voorgenomen WMO-beleid, in de tekst staat heel subtiel iets van “zorg, hoe goedbedoeld ook, heeft vaak een verkeerde uitwerking”, met andere woorden mensen worden verwend, een soort pamperen, hospitaliseren, dat soort terminologie.

De oppositie sprak op 23 juni, de dag van het PGB-debat, in de vrachtwagen op het Plein: “dit is een schande, wij gaan nu naar binnen en zullen ervoor vechten bladieblie bladiebla” om vervolgens zo snel mogelijk te verdwijnen en zich in het debat volkomen te laten ondersneeuwen.

De VVD neemt helemaal geen blad meer voor de mond en spreekt sinds het debat te pas en te onpas over het “kannibaliseren” van de zorg, die vreselijke zieken en gehandicapten parasiteren op defensie en wegenbouw.
Sinds Rutte’s “Nederland teruggeven aan de Nederlanders” is bij deze partij de geest volledig uit de fles en heeft de corpsballentaal de politieke bühne gevonden.

De tenenkrommende column van Sabine Uitslag, die is natuurlijk te zot voor woorden. Maar vergis je niet, Sabine Uitslag is een verpleegkundige met veel ervaring. Ze weet best wat er in het land speelt, ze bezoekt heel regelmatig een instelling en of je het met haar eens bent of niet, ze is niet dom. De column komt enorm geforceerd en gekunsteld over, alsof er een hogere macht haar iets heeft ingefluisterd. Dit is niet iets wat een rechtgeaarde verpleegkundige met haar ervaring zomaar zal verkondigen, hier zit iets achter, politiek boven het medische geweten.

Weet je wat het vreemde is, ik heb best wat ervaring in de thuiszorg, er zullen best hypochonders rondlopen. Maar ik heb het in de praktijk nog niet meegemaakt dat we ergens met vlag en wimpel worden binnengehaald. Ik heb wel meegemaakt dat mensen een overschot aan PGB voor niet gebruikte zorg keurig netjes terugstortten en als iemand maar één uurtje zorg nodig heeft verkopen wij er echt geen twee, mensen willen je terecht gewoon niet langer dan noodzakelijk in huis hebben. Zorg in huis aanvaarden is voor iedereen altijd weer een hele moeilijke beslissing, een enorme drempel. Je komt via een huisarts, specialist of andere verwijzer met ons in aanraking. Die weg is niet makkelijk, dat doe je niet zomaar en vaak worden wij ingeschakeld om een oogje in het zeil te houden en opname in een instelling zoveel mogelijk uit te stellen.

Toch willen ze ons massaal doen geloven dat er een enorme toename is van zinloos zorggeweld, een bemoeizucht van zorgverleners die de zorgvragers maar al te graag over zich heen laten komen.

Nee, ze zijn niet dom, ze zijn iedereen sinds de formatie al twee stappen voor en weten precies wat ze willen.
We worden murw gemaakt, we worden ergens voor klaar gestoomd.
Zolang we het maar vaak genoeg horen is goede zorg eigenlijk niet zo vanzelfsprekend, het betalen van fikse premies en eigen bijdragen natuurlijk wel.
We gaan het op Prinsjesdag allemaal horen.

14 gedachten over “Grote alliantie tegen de zorg vindt hoogtepunt op Prinsjesdag”

 1. En passant heb je een zenuw geraakt: “Het lijkt haast of de PvdA wil zeggen: Ok, afschaffen van PGB is misschien een beetje cru, maar in grote lijnen zijn we het eigenlijk best met dit beleid eens, zij het om andere redenen, maar mooi meegenomen dat de VVD de vuile klusjes opknapt.”

  In de Monsterzorg straks die door verzekeraars, overkoepelende bestuurders, managers en investerende fondsen in de greep zou gehouden worden is er geen plaats meer voor ” Kleinschalige zorgaanbieders, de ware evenwichtskunstenaars, die op het dunne lijntje tussen commercie en sociaal ondernemen konden balanceren, ze worden nu vakkundig buitenspel gezet.”

  Het groot geld wil de oude gezondheidszorg opslokken met oog op snelle winsten en splitsen van de maatschappij in rijken (oftewel die alle betaalbare zorg verdienen) en armen (pilletje van Drion, officieel hoor?).

 2. Lijkt me een goed initiatief. Het lijkt me echter zo langzamerhand wenselijk, dat de “Grote alliantie tegen de zorg” eindelijk een “Grote alliantie tegen de grote alliantie” tegenover zich krijgt. Er worden zo ontzettend veel groepen geraakt door de zorgbezuinigingen, bijvoorbeeld ook (maar zeker niet alleen & waarschijnlijk ook niet als zwaarste) de cliënten in de GGZ. We laten ons allemaal tegen elkaar uitspelen. De GGZ demonstreerde apart van de demonstratie tegen de PGB-plannen. Pas als de getroffenen in de zorg gemeenschappelijk een vuist (proberen te) maken, kan er wellicht enige indruk gemaakt worden. Van steeds maar weer een petitie liggen te weinig mensen wakker, vrees ik. 😉

 3. @#4 – Je hebt helemaal gelijk maar dat is zo moeilijk te realiseren. Ik heb wel eens gekeken er zijn bijvoorbeeld talloze hyves sites die op één of andere manier tegen de toestanden in de zorg ageren, nu ook weer opm facebook, ga d’r maar aanstaan om daar lijn in te brengen.

  En op sommige sites zie je zelfs dat mensen elkaar gaan aanvallen over fraude en de gradatie van ziekte, het uit elkaar spelen van deze groep lukt ze werkelijk feilloos.

 4. @Jan: Ik zie het niet hoor, dat die de Beer van de WBS zou beweren wat jij schrijft. In de 4-na-laatste alinea noemt hij de ‘beperking’ (wat dan wel weer een eufemisme is) van het PGB juist als voorbeeld van wat je niet zou moeten doen. Er is wel het e.e.a. op het stuk aan te merken, maar hij pleit voor een systeem naar draagkracht wat kwetsbaren ontziet.

 5. @#7 Ha Joke, ik zeg “het lijkt” ….het is een gevoel, ik wil een beetje provoceren en de discussie gaande houden.

  Ik heb vorig jaar best een hele goede ervaring met Agnes Wolbert gehad die Klink op z’n nummer zette tijdens de PGB stop destijds, binnen 8 dagen was het beleid gewijzigd.
  Ik weet dus als het PVDA echt iets wil dan staat morgen het land op z’n kop. Vandaar dat ik zo verbaasd ben over de algehele gezapigheid bij de oppositie, ik vond het betoog van Mw. Wolbert tijdens het debat ook niet echt overtuigend, het was wel aardig. Wat er nu gaande is treft veel mensen diep in het hart, dan red je het niet meer met een “wel aardige”redevoering.

 6. @#7 – “vraag meer van de burger” (dus m.a.w. minder van de overheid) ok, ze willen het naar draagkracht….daarom zeg ik, het lijkt of ze het wel met het beleid eens zijn maar om andere redenen.

  Als je de pech hebt in de zorgwereld terecht te komen wordt er al genoeg van je gevraagd, buiten je ziekte ook financieel en paticipatie. Hoewel er inhoudelijk best redelijke zaken staan wordt er globaal gezien in het artikel een zelfde beeld neergezet als wat die Uitslag probeert. Dat van een gemakzuchtige zieke die maar eens even van alles eist van de overheid, laat ze eens een weekje in de praktijk mee draaien.

 7. @#8: Lag dat niet ook aan een sprankje redelijkheid bij Klink? (En ik vond het destijds nog wel zo’n rigide type…) Maar idd., je hoort of ziet de oppositie nauwelijks – ze stemmen zelfs regelmatig mee. Bij een kabinet wat de rijen zo sluit zul je toch de barricades op moeten en op die manier druk uitoefenen.

 8. Joke, nou zeg inderdaad, Ab Klink is vandaag de dag een verademing in vergelijking met deze bakstenen en die vond ik vorig jaar toch ….. nou ja jij zegt rigide…….laat ik zacht uitdrukken………hij was niet helemaal eerlijk in het geval wat ik persoonlijk heb meegemaakt.

  Eerlijkheid gebied mij trouwens te zeggen dat behalve Agnes Wolbert ook Renske Leijten zich toen erg voor die specifieke zaak heeft ingezet.

 9. @#10- Joke wij kregen toen bij toeval een mw in onze praktijk haar man was thuis stervende en er was geen ZIN en gaan PGB.

  Nadat ik een boze mail aan de halve TK had gestuurd belde Mw Wolbert mij om een uur of 9 ’s avonds en we hebben een uurtje gesproken over deze zaak op een bepaald ogenblik werd ze zo pissig, ze zei “en nu is het genoeg” de volgende dag stond het verhaal in 17 dagbladen, ik werd gebeld door omroep Max, Vara, Radio 1, er brak een storm van verontwaardiging los, er kwam binnen luttele dagen een spoeddebat en Renske Leijten riep Klink met 13 vragen ter verantwoording. Deze 14 dagen kostte mij 10 jaar van mijn leven, neem dat maar aan. Zorgkantoor en ZIN instellingen werden door Klink ter verantwoording geroepen, wat een heisa allemaal. En binnen 8 dagen was het beleid bijgesteld.

  Als je dat vergelijkt met nu ?????? ik hoor buiten de krekeltjes, dat is het zo’n beetje.

 10. tja ook de sp’ers, en pvda’ers houden blijkbaar zomerreces en gaan lekker op vakantie vele PGB houders in ontreddering achterlatend. Op mijn persoonlijke verhaal met foto van mijn gezin (dat waarschijnlijk na 1 januari 2014 niet meer in die hoedanigheid zal bestaan!!) heb ik 0 reactie gekregen. En als ik al een reactie zal krijgen zal dat waarschijnlijk weer het standaard verhaal worden. Dat mijn gezin met mij als alleenstaande gehandicapte moeder met kind met autistische stoornis en drie kinderen die alledrie ook de erfelijke bindweefselaandoening hebben die mij aan mijn rolstoel binden en daarom hen waarschijnlijk ook tot toekomstige zorggebruikers zal maken, drievoudig gedupeerd wordt door het afschaffen van het PGB zal het kabinet een volkomen worst wezen. In ons geval raak ik mijn PGB kwijt, kom ik voor begeleiding onder de WMO te vallen en voor persoonlijke verzorging onder ZIN, mijn autistische zoon raakt zijn PGB kwijt en wordt afhankelijk van de willekeur van de WMO,wat er zeer waarshcijnlijk in gaat resulteren dat hij NIET meer thuis kan blijven wonen. En als klap op de vuuurpijl raak ik mijn werk kwijt, werk waaar ik mijn hart en mij ziel ingestopt heb. Sinds 2006 werk ik als ZZP’er en begeleid ik diverse cliënten met een PGB. Daarnaast geef ik therapie aan kinderen met een rugzakje op diverse scholen, ook het rugzakje gaat afgeschaft worden. Al mijn PGB cliënten raken hun PGB kwijt. dus geen werk meer voor mij, terug de bijstand in is dan de enige optie…. ik ga hieraan kapot en de verantwoordelijken gaan lekker op zomerreces naar Italië of andere verrre oorden, vakanties die ik voor mijn gezin in elk geval NOOIT kan realiseren. ik moet het doen met af en toe een weekje in een zorghotel! EN ook dat zal straks niet meer kunnen,w ant dat is uit een bijstandsuitkering helemaal niet te bekostigen!

Reacties zijn gesloten.