Grenspolitie is oorlogspolitie

In het vorige bericht schreef Kunduz Monitor dat de NAVO momenteel zware druk uitoefent op Nederland om ook grenspolitie in Afghanistan op te gaan leiden. Nederlandse
politici die de trainingsmissie in Kunduz steunen staan in principe open voor uitbreiding, maar willen dat eventuele aanpassingen binnen het huidige mandaat blijven. Wie de in de Afghaanse nationale politiestrategie vastgelegde bevoegdheden van de grenspolitie naleest moet echter concluderen dat dit ver buiten de Nederlandse afspraken valt.

(Logo Afghaanse nationale politie)
Uit dit document, in januari 2010 opgesteld door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken, Mohammad Hanif Atmar, blijkt in een oogopslag dat de grenspolitie oorlogspolitie is. Deze agenten hebben wellicht een aantal taken die niet per se militair zijn, maar zij moeten daarnaast vooral de grenzen tegen externe agressie beveiligen, onmiddellijk optreden in geval van grensincidenten en opstandige bewegingen binnen de zogenaamde grensveiligheidszone afschrikken en tegengaan. Stuk voor stuk (potentieel) militaire taken. Daarnaast opereert deze politie vooral in het grensgebied tussen Afghanistan en Pakistan dat bij uitstek oorlogsgebied is. Verder is de Afghaanse gendarmerie weliswaar het meest militaire onderdeel van
de politie, maar deze ‘werkt in nauwe samenwerking met de Afghaanse grenspolitie en het leger,’ aldus de politiestrategie.

In een brief aan de Kamer van begin dit jaar onderstreepte de Nederlandse regering dit. Het noemde de gendarmerie en de grenspolitie qua taken en indeling ‘meer militair van aard’ en merkte op dat de inzet van deze politieonderdelen meer gericht is op ‘de hogere niveaus van het geweldsspectrum.’

Verder valt aan de politiestrategie overigens op hoe sterk benadrukt wordt dat de Afghaanse politie vooral een militaire taak heeft. De Afghaanse politie staat zelfs, aldus het document, ‘in de frontlinie van de counter insurgency.’ Dat wordt overigens logisch geacht, want ‘vanwege hun frequente contact met de bevolking, zijn politieagenten vaak de beste macht om groepen opstandelingen, die door de locale bevolking worden gesteund, tegen te gaan.’ Dit staat uiteraard mijlenver af van de Nederlandse kijk op de functie van politieagenten.

Uit recente persberichten blijkt tenslotte dat de grenspolitie vaak betrokken raakt bij oorlogsgeweld, ook in Kunduz. Op 1 oktober kwamen in Kunduz drie grensagenten om door een hinderlaag van de Taliban. Drie Talibanleden werden eveneens gedood. Daarnaast leidt het aan de grens met Iran (ook al ligt de focus steevast op de grens met Pakistan) soms ook tot gewelddadigheden. Op 12 oktober werd een betwist grensdorp gebombardeerd door Iraanse strijdkrachten. Twee dagen later, in Kandahar, kwamen bij een autobom drie grensagenten en een kind om het leven.

Bekijk het volledig nieuwsoverzicht van Kunduz Monitor voor duizenden nieuwsartikelen van dit jaar over Afghanistan en Kunduz.

Wil je de nieuwste artikelen, zoals deze, meteen ontvangen, volg Kunduz Monitor dan via Twitter.

Verscheen eerder bij kunduzmonitor. Auteur: Jip van Dort.