Grensovergangen van Israel naar Gaza weer open

Zoals verwacht heeft Israel zondagmorgen de overgangen tussen Israel en de Gaza-strook weer heropend en de visserijzone vrijgegeven. Dat gebeurde uit ”erkentelijkheid”, schreef de krant Haaretz, voor het feit dat de protesten ter gelegenheid van het eenjarige bestaan van de demonstraties in het kader van de Grote Mars van de Terugkeer zonder grote incidenten was verlopen. Er werden geen autobanden verbrand, de mensen bleven over het algemeen op afstand van het hek op de grens, en er waren geen brandende vliegers of -ballonnen.
De inhoud van de afspraken werd vrijdag, nog voor het begin van de demonstraties, door Hamas bekendgemaakt. Zij komen op het conto van de Egyptische onderhandelingsdelegatie die als bemiddelaar is opgetreden. De regering in Gaza zou nu nog verdere maatregelen kunnen verwachten, zoals het doorlaten van fondsen van onder meer Qatar, en een begin maken met herstelwerkzaamheden op het gebied van elektriciteit, riolering en ontzilting van zeewater, projecten waarvoor eerder al plannen bestonden.

– Lees verder bij de bron, Abu Pessoptimist