Gordon snapt er uiteraard niets van

Want hij zingt voor het volk en draagt de zeldzame en besmettelijke volksziekte beledigende bulderlachkramp met als specialisatie rellen met zijn nicht.

Beste heer Heuckeroth, waar gaat u over?

Ik wil niet beledigend worden maar: eigenlijk nergens over. Of misschien over de verkoop van liederen en kaarten. Verder niks. Dus: zwijg! Neenee, wat zeg ik nou… – neenee, niet doen… Stil nou. Goed zo. Ehh…pas op hoor.

Vóór u de vraag stelt: ik ben journalist en publicist – al jaren. Ik ben ook lid van de Ned. Vereniging van Journalisten en moet me daarom in principe houden aan waarheidsvinding, hoor en wederhoor en fairness.

Ook kan ik me bemoeien met openbare communicatie. En dan komen we gauw bij Twitter – hoewel ik dat eigenlijk niet wil. Kort mijn standpunt: Twitter deugt van geen kant, Twitter doet het voor het geld: omzet 2019 beliep $ 3,5 miljard en de winst was $ 1,5 miljard… Dat zijn enorme cijfers. Zou Trump er aandelen in hebben?

U en ik, meneer Heuckeroth, moeten ons nu niet en nooit met Twitter inlaten. Het is vanuit mijn professionele perspectief een vergiftifd medium, dat belediging uitlokt – ik hoef het niemand uit te leggen.

Er is maar één oplossing voor: van overheidwege sluiten. Tenzij Twitter duidelijk maakt dat zij zelf een totaal waterdichte truc invoeren die beledigingen, bedreigingen, gescheld en andere nodeloos storende uitingen kunnen voorkomen. En dat kunnen en willen ze niet want ze leven, meneer Heuckeroth, net als u van rellen. Dank u.

Wil er svp een jurist opstaan die de staat zo ver krijgt dat die ons beschermt tegen beledigingen, bedreigingen, gescheld en andere nodeloos storende uitingen via Tw?

Reacties: fpamsterdam@yahoo.com