Een golf immigranten komt eraan

Wilders had gelijk. Het is misschien wrang om toe te geven, maar hij had wel een punt over de immigratie. Of meer een puntje. Wilders sprak over een tsunami, het is eerder een golf. Voorts betreft het niet alleen moslims. En het gaat ook niet direct over de instroom in Nederland. De bekende analist van immigratiestromen Flip van Dyke zal dat vast beamen: het spook van de massa-immigratie. Hij schreef vorig jaar nog:

Het migratiesaldo van allochtonen uit moslimlanden van de afgelopen 10 jaar bij elkaar, was geringer dan in veel afzonderlijke jaren daarvoor.

Maar resultaten uit het verleden geven geen garanties voor de toekomst. Er is een ander verschijnsel aan de hand: de bevolkingsdaling in een aantal Europese landen. Zo verscheen er afgelopen week een artikel over de Poolse ontvolking. Niet alleen neemt het aantal geboorten af, ook vertrekt een deel van de Polen naar andere Europese landen.

Tegen 2035 zou Polen 2,5 miljoen minder inwoners kunnen tellen dan nu, en de gemiddelde leeftijd zal aanzienlijk hoger liggen.

Ook het belangrijkste en meest bevolkingsrijke Europese land, Duitsland, kampt al jaren met een krimpende bevolking. Daar staat het geboortecijfer op 1,36, terwijl een geboortecijfer van 2,1 geboorten per vrouw het minimum is dat nodig is voor bevolkingsevenwicht. Nederland rekent overigens met andere cijfers. Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen inwoners.

Aan de andere kant is er wereldwijd nog steeds bevolkingsgroei. Voorspellingen zijn er van meer dan 9 miljard in 2050. Een deel van die groeiende wereldbevolking wil graag in Europa wonen. Sommigen pogen met nauwelijks zeewaardige bootjes via de Middellandse Zee naar zuidelijk gelegen Europese eilanden als Lampedusa en Malta te varen. Dat zorgt regelmatig voor dramatische rampen.

De tegengestelde trends van enerzijds bevolkingsafname in Europa en anderzijds bevolkingsgroei in de rest van de wereld zullen op elkaar inwerken. Een aantal Europese landen zal op termijn de immigratiepolitiek versoepelen. Duitsland heeft als eerste steeds meer arbeidskrachten nodig om de vergrijzing op te vangen. Die zullen waarschijnlijk uit andere Europese landen komen, voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa. Maar landen aan de Europese periferie, zoals Griekenland, Roemenië of Bulgarije hebben die Duitse mogelijkheid niet. Die zullen oogluikend steeds meer immigranten van buiten Europa binnenlaten, anders krijgen ze te maken met een desastreuze vergrijzing.

Er bestaat vrij verkeer van personen in de lidstaten van de Europese Unie. Dat betekent dat nieuwe inwoners van de EU na verloop van tijd, na het verkrijgen van een verblijfsvergunning in een bepaald Europees land zich over de hele EU zullen verspreiden. In het perspectief van de geschetste nieuwe immigratie wordt het hoog tijd dat wij een Europabrede immigratiepolitiek op poten zetten. Anders laten we het immigratiebeleid in feite over aan Roemenen, Bulgaren en Grieken. Maar, sorry guys, daar heb ik nu net niet alle vertrouwen in.

19 gedachten over “Een golf immigranten komt eraan”

 1. Ik waardeer je bijdragen en ik snap je context enzo ook wel maar wees alsjeblieft voorzichtig met het gebruik van woorden als ’tsunami’ ivm met mensen. Het gaat nog altijd over mensen. Fascisten en hun kontlikkertjes spreken over ’tsunami’, ‘dijkdoorbraken’ en ‘met wortel en tak uitroeien’ als het gaat over mensen.
  En een fascist…heeft nooit gelijk. als ie ademt, liegt ie.

 2. Lang lang geleden sprak de PvdA er Voskuil op de radio erover dat arbeiders als volwaardige burgers behandeld dienden te worden in de landen waar ze werkten.

  Het is niet echt links als je de instroom van mensen uit andere landen laat controleren en leiden door maffia en slavendryvers.

 3. Jaja omdat de boel hier gaat vergrijzen en we de mensen nodig gaan hebben als arbeidskrachten moet er een andere immigratiepolitiek gaan worden gevoerd in de EU. Mensen als economische gebruiksartikelen.
  Een golf immigranten… veelal verdronken zag je die kisten ook?.. Hoe wanhopig moeten mensen zijn om toch in die boten te stappen..Hebben we na eeuwen van uitbuiting niet alleen al de humanitaire plicht om zoveel mogelijk mensen te helpen?? En er kunnen er veel bij hoor, honderden miljoenen. motivatie en ook andere opmerkingen in je schrijfsel vind ik..ach laat ook maar.

 4. Qua ethiek verdient mijn stuk inderdaad geen schoonheidsprijs. Maar ik probeer een brokje Realpolitik te belichten. En met die Realpolitik hebben we ook te dealen.

 5. Is een soort natuurwet he Realpolitiek, eigenlijk heeft dat niets met beleid en beslissingen te maken door de barbaren. Het bestaat ” gewoon”, niets aan te doen.Komt het nog bij je op dat al die mensen net als wij ook geofferd worden aan de wereldwijde vraatzucht van het kapitalisme en daar slachtoffers van zijn? Laten we sommetjes gaan maken wie we waar kunnen gebruiken, waarvoor en wanneer. Die mogen binnen en voor de rest een hek om de EU. En ach ja, dat ze dan verzuipen is jammer maar nou eenmaal ook realiteit.

 6. @LRd, het is nog veel erger: voor de doden werd een dag van nationale rouw afgekondigd en ze werden ereburger gemaakt van Lampedusa. Degenen die het ternauwernood overleefd hebben, werden in staat van beschuldiging gesteld wegens het illegaal pogen Italië binnen te komen…..
  “.Komt het nog bij je op dat al die mensen net als wij ook geofferd worden aan de wereldwijde vraatzucht van het kapitalisme en daar slachtoffers van zijn?” Juist…zeer juist opgemerkt.

 7. Ik denk dat we Wilders niet nodig hebben voor de conclusie dat mensen uit vrij hopeloze gebieden hun toekomst elders gaan zoeken.
  Verder valt te betwijfelen of immigranten in Europa/het Westen wel zoveel werk kunnen vinden (als beweerd wordt vanwege de vergrijzing) aangezien ze onderaan de ladder moeten beginnen, bij laaggeschoold werk en daar gaat veel arbeid door machines overgenomen worden.

 8. we hebben straks te winig jonge mensen om de ouderen te verzorgen.
  Ooit vochten onze ouders er voor dat het salaris voldoende zou zyn voor een gezin met bv 2 kinderen.
  Nu zyn de vrouwen “vry: geworden om voor de hypotheeklasten mee te werken.
  En dat is nog niet genoeg.
  Het kapitaal zoekt nieuwe slaven

 9. Waar hebben jullie de laatste 40 jaar gezeten? Natuurlijk komen ze hierheen, net zoals vroeger, heel lang geleden, iedereen naar Rome wilde. Want daar was het geluk ! Ik zou Ik ook doen, eerlijk waar. En bedenk wel, het zijn niet de armste, die komen, want het kost nog altijd geld, zo’n reis. En de enige manier op te voorkomen dat ze komen, is nog altijd: zorgen dat je leefomstandigheden in het land van herkomst acceptabel worden: goede gezondheidszorg,onderrwijs,infrastructuur, etc.etc.

 10. @Catherine en anderen,

  De focus van mijn stuk ligt niet op de komst van immigranten op zich. Natuurlijk is er altijd migratie. Nee, het gaat erom dat een aantal landen in de EU immigranten in de toekomst nodig zal hebben vanwege bevolkingsdaling. Als de huidige officiële politiek van fort Europa gehandhaafd blijft, zal de stroom immigranten via het illegale circuit steeds groeien. Dat zal bijvoorbeeld leiden tot nog meer slaven, een verschijnsel waarover Krapuul ook heeft bericht.

 11. 13 Sjaak Scheele.

  Denk eens aan de automatisering.
  Dat heeft miljoenen mensen hun baan gekost en gaat nog miljoenen hun baan kosten.
  Dit is een kul argument.
  Neemt niet weg, dat iedereen een plekje onder de zon verdient.

 12. In vervolg op #13:

  Gosh, zonder dat ik Der Spiegel had gelezen:

  Advocaat Reinhard Marx noemde de Dublinregels in Der Spiegel “een banenplan voor mensenhandelaars”. (DeWereldMorgen)

  De Dublinregels betreffen de verordening die regelt welke staat in Europa verantwoordelijk is voor behandeling van een asielverzoek.

 13. Oosteuropeanen werken hier zwart en Vietnamezen, Chinezen enz. in Polen. Gaat lekker zo!

 14. @17, inderdaad wat ik zelf gehoord heb is dat de Duitsers zich mogen blij praisen met de instroom van immigranten die goed te pas aan hun economische motor gekomen zijn.

  Duitsers zijn verder van plan om dit in de toekomst structureel te gaan gebruiken ivm met vergrijzing om de economie op gang te houden.

  De oude kwestie van – ga je tegen stribbelen of ga je goed gebruik van maken?

Reacties zijn gesloten.