Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen

Het goedchristelijke Kamerlid K. knipte de mail open. Exodus 23:2, stond er alleen maar.
Het Kamerlid wist uitstekend waarop gedoeld werd. Eindelijk, eindelijk was het land bevrijd van tientallen jaren multiculturele dictatuur op last van links. En dan waren er plotseling boze mensen die dachten dat het kwaad misschien wel bij de huidige meerderheid lag, de echte meerderheid, het volk dat na wel meer dan veertig jaar dwalen door de woestijn van het multiculturalisme nu geleid werd naar het land van melk en honing, waar het een maximumsnelheid van 130 km/u wachtte en stopzetting van subsidies op natuurontwikkeling en zedeloze zogenaamde kunst. Misschien zou er zelfs wel een einde komen aan vaccinatie tegen kinderverlamming. Och och, mochten we het uurtje van die glorie meemaken…

Nog een mail. Iemand citeert zelfs de Bergrede.

Gij hebt gehoord, dat van de ouden gezegd is: Gij zult geen overspel doen. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw aan ziet, om dezelve te begeren, die heeft alrede overspel in zijn hart met haar gedaan.

Maar weet deze boze kiezer dan niet dat dit niet een gebod is aan ons eenvoudige stervelingen, die ternauwernood op genade mogen hopen? Dit is een opdracht aan de ware uitverkorenen, van wie wij niet weten wie zij zijn en die slechts door genade hun staat bereikten. De mens is zo zondig, daar stonden de kiezers nooit bij stil.

Is het niet voldoende dat namens het zittende kabinet op die heidense avond, vijf december, een pleidooi gehouden zal worden voor de enige echte Palestijnse staat, thans genoemd Jordanië? Och och, onze vrienden in het Heilige Land zullen dit zo waarderen. Dat was nog eens een leuk pakje om te openen!

Dankbaar keek het lid naar verderop in de Kamer, naar de vrienden en de enkele vriendin van de partij die de verlossing aan het land gebracht had. Er waren mensen die deze partij racistisch noemden. Och och, wat waren deze mensen toch beperkt en slecht op de hoogte. Er was zelfs een kleurling lid van deze fractie, de op twee na grootste uit de Kamer. En een ondernemend man, hoor, deze kleurling. Kutgeil.com, zaadsnol.com, zwartesletjes.com, mijnexiseenhoer.com, gratisnatkutje.com – alle getuigenissen van de heilzame werking van de Markt en van Gods ondoorgrondelijke voorzienigheid dat nu juist hierop deze heilzame coalitie mocht rusten.

Och och, mochten de stillen in den lande toch inzien wat voor goed werk er te verrichten zou zijn de komende vier jaren onder toezicht van deze integere mensen die het gevaar van de vrouwenhatende islam zo duidelijk inzien.

(De channeling was niet duidelijk genoeg om vast te stellen of K. nu Koppejan, Kees of Kathleen is… Of zijn ze het alle drie?)

2 gedachten over “Gij zult de meerderheid in het kwade niet volgen”

  1. Och och, die uurtjes met hun kwade duurtjes, de zonde ligt altijd op de loer en maar weinigen zijn uitverkoren.

Reacties zijn gesloten.