Gigafraude met pgb’s door illegale bureaus

Er wordt op grote schaal gefraudeerd met persoonsgebonden budgetten. RTL Nieuws meldt dat op basis van een rapport van de Inspectie SZW, de FIOD en de politie. Dat rapport wordt morgen [=vandaag – red.] gepresenteerd, maar RTL heeft het al ingezien. (NOS)

Let op hè! Voor we gaan roepen dat al die pgb-aanvragers en -gebruikers fraudeurs zijn. Het zijn illegale bureaus die namen gebruiken van mensen die van niets weten. Hoe bestaat dat in regel-Nederland? Alles moet dichtgetimmerd, alles moet opgeslagen in gigadatabestanden en in 10-voud aangevraagd worden bij evenzoveel verschillende instanties, die niet met elkaar praten. Hoe bestaat het dat er op zo grote schaal misbruik gemaakt kan worden van iets dat zo nodig is? Zouden de dames en heren regelneven en regeltjesmakers misschien eens gewone regels kunnen bedenken die wèl werken? Zonder dat het zo’n massale fraude oplevert en weer een zwakke bevolkingsgroep in de verdomhoek trapt.

Want Henk & Ingrid zitten al te wijzen naar al die arme mensen natuurlijk. Ze kennen allemaal wel iemand die ook pgb krijgt en die het helemaal niet nodig heeft. Zoals met alle voorzieningen in Nederland.

17 gedachten over “Gigafraude met pgb’s door illegale bureaus”

 1. Precies. En die bureaux ( als die er al zijn hoor, er is geloof ik ooit een keer een psychiater veroordeeld ) worden inderdaad niet aangepakt, maar de PGB’-houders worden als een soort megafraudeurs neergezet.

 2. Luuster, het is simpel: dat zijn niet de managers van de grote woningcorporaties die frauderen regelmatig met grote sommen geld, of een of andere wethouder van VVD.

  Dat zijn de pgb-ers, snap het nou eindelijk!

 3. En wat is het antwoord van de politiek op het eigen falen:

  (de man van 550.000 jaarsalaris bij een PGGM)

  Als de cijfers kloppen, dan schrik ik daar behoorlijk van’, reageerde staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid). ‘Wat mij vooral zorgen baart is dat er bemiddelingsbureaus zijn die er zelf met het geld vandoor gaan.’

  Als het aan hem ligt, wordt er meer gecontroleerd bij mensen met een pgb. Nu wordt namelijk maar 5 procent intensief gevolgd, dat moet 20 procent worden. ‘Dat moet niet alleen via formulieren, maar ook door bij de mensen thuis langs te gaan.’ Daarvoor wil de staatssecretaris 22 extra inspecteurs aanstellen. Ook wil Van Rijn de pgb’s minder fraudegevoelig maken en het huidige bestand van mensen met een budget opschonen. Ook zal een pgb niet meer contant uitbetaald worden.

 4. [ Ook wil Van Rijn de pgb’s minder fraudegevoelig maken en het huidige bestand van mensen met een budget opschonen. ]

  Opschonen is een eufemisme voor ( laten) sterven?

  [ Ook zal een pgb niet meer contant uitbetaald worden. ]

  Dat wordt en werd nooit gedaan, lulkoek.

 5. Fraude? Oh ja, en bij de grote zorginstellingen die met een zorg- in-natura-contract de financiën knusjes samen met de zorgverzekeraar regelen noemen we het “overhead”, dan gaat het op iets professioneler niveau en grotere schaal.

 6. @6, de vazallen van de machtige Verzekeraars durven ze niet te controleren, toch? Georganiseerde geldklopperij!

 7. Er is maar een oplossing:
  De instanties die een CIZ indicatie beoordelen opdoeken. Die beoordeling overlaten aan specialisten in de ziekenhuizen die voldoende deskundig zijn. Alle zorgbureaus verbieden, de huidige grondig doorlichten en alleen het geld wat aantoonbaar correct gebruikt is toestaan, de rest terugvorderen over de afgelopen vijf jaar. Alle CIZ indicaties volgens de nieuwe criteria beoordelen, als de vorige indicatie absoluut onterecht is, deze in het geheel over de afgelopen vijf jaar terugvorderen. Per gemeente enkele ambtenaren instellen welke de PGB’s coördineren, het budget per PGB houder wordt elk jaar bepaald, de aanspraak hierop moet voor elke uitgifte apart worden aangevraagd en goedgekeurd. Het restant per PGB-houder wordt elk jaar teruggestort in de algemene kas.
  Het is niet belangrijk of iemand een eigenhuis heeft of een modaal inkomen of meer. Er moet gekeken worden wat men per maand netto te besteden heeft na aftrek van alle vaste lasten die men heeft door de extra kosten van de PGB-houder.
  Door het invoeren van de bovenstaande maatregelen komen de PGB’s bij die mensen waarvoor het bedoeld is en is de fraudegevoeligheid sterk afgenomen.

 8. @8 – Welja joh, o.a. dus ook alle mensen waarvoor het bedoeld is nog maar een keer door de mangel, nog meer doorlichten en controle en nog tot 5 jaar terug ook, die ze dus al 2 x per jaar = 10 keer verantwoord hebben. Klinkt als een onzalig plan en totaal in strijd met het idee van de eigen regie. En wat gaan we doen met terminale zorg? Mensen die pak ‘m beet 3 jaar geleden met een PGB begeleiding bij de laatste levensfase hebben ingekocht, de familie van bed lichten? En alle loonheffingen en pensioenpremies die betaald zijn, worden die bij terugvordering verrekend?

  Sorry hoor ik denk eerder dat zo’n op zich prima regeling met voortschrijdend inzicht stukje bij beetje vorm moet krijgen en inderdaad met schade en schande en vallen en opstaan.
  Gelukkig dat er allerlei belangenverenigingen wel serieus keihard aan ’t werk zijn met goede ideeën voor een duurzame in de wet verankerde regeling.

 9. @8: Socned:

  [ Er is maar een oplossing: ]

  Er zijn bij de budgethouders geen problemen, dus ik zou ook niet weten waarvoor die rare : weg-met-alles “oplossing” van je nodig is.

  Je slaat de plank volkomen mis en weet duidelijk niet waar je het over hebt.

  De grote geldstromen gaan naar die mega-instellingen die er zijn voor zichzelf en niet voor de zorgvragers. . Het PGB in de huidige vorm is een prima systeem, voor zover dat gegeven wordt aan mensen thuis, en _ niet_ aan instellingen met boeven die geen enkele boodschap hebben aan hulpvragers.

 10. @Jan, zoals je overal kunt lezen gaat het met het PGB erg goed. Malafide bedrijfjes en mensen die PGB’s hebben waarvoor het echt niet bedoeld is. In de tussen tijd gaan de mensen waarvoor het echt bedoeld was zonder hulp etc. de pijp uit. Een PGB voor de laatste levensfase? hiervoor is de AWBZ eerder bedoeld. Ik spreek uit ervaring, mijn partner is dood en dood ziek en kan niets meer, een PGB niet voor ons, ik ben zelfs nog geen mantelzorger. Een betere controle en de mensen die het PGB doelbewust misbruiken op een pijnlijke manier bestraffen lijkt mij een goede aanpak. Hoe wil een doodzieke persoon ” eigen regie” houden, daar heeft hij/zij helemaal geen energie voor. Misbruik hiervan door andere mensen wordt op zo’n manier aangemoedigd. De overheid, gemeente of SVB is een betere partner om hier regie over te voeren.

 11. @11: Socned:

  [ Hoe wil een doodzieke persoon ” eigen regie” houden, daar heeft hij/zij helemaal geen energie voor. ]

  Je lult weer uit je nek, een PGB is namelijk niet verplicht. Dat op de eerste plaats. Verder

  [ De overheid, gemeente of SVB is een betere partner om hier regie over te voeren. ]

  Je lult ook hier uit je nek. De SVB? Grapjas. de Overheid? De Gemeente?

  Zal ik eens wat zeggen? Je bent een trol.

 12. @11 We praten waarschijnlijk over verschillende zaken, de AWBZ kent ook een PGB voor de functies verzorging, verpleging en begeleiding en ja, terminale zorg wordt ook geleverd met een PGB.

  Sterker nog mensen met een levensverwachting van minder dan 3 maanden krijgen een ZZP 9 of 10 en kunnen inderdaad geheel naar eigen inzicht dit om laten zetten in een PGB en zo de eigen regie over hun laatste levensfase houden, niks nieuws hoor.

  Ik heb bij de laatste zwartmakerij zelfs bij de belangenvereniging Per Saldo een bericht gezien dat Zorgverzekeraar Nederland na uitgebreid onderzoek niet verder kwam dan minder dan 1 % niet helemaal goed herleid kon worden.

  Kortom een storm in een glas water, natuurlijk gaat het over grote bedragen maar in the big picture peanuts, totale onzin dus om ze in de kaart te spelen en strengere controles te eisen.

  Bij strengere controles weet ik nu al wie de lul zijn.

 13. @Le Roi danse, de grote geldstromen gaan inderdaad naar de verkeerde plaatsen. Die mega-instellingen misbruiken de PGB’s voor hun eigen doeleinden, dus verbieden en het geld terugvorderen. Uit eigen ervaring weet ik dat veel mensen een PGB krijgen, niet voor de zorg voor een hulpbehoevend familielid maar voor het spekken van het eigen inkomen. Hierop is namelijk bijna geen controle, dit proberen ze met een overvloed aan regels te voorkomen. Hierdoor zien de mensen waar het voor bedoeld was helemaal niet meer waarop ze recht hebben.

 14. @13, @14 Zoals jullie misschien gemerkt hebben, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik probeer sinds 10 jaar een PGB te krijgen voor mijn partner. Dit lukt dus nog steeds niet. Hij is lichamelijk en geestelijk gehandicapt en is zwaar chronisch ziek. Door het CIZ is alles afgewezen ondanks een dubbel herseninfarct en een hersenbloeding. Dan hoor en lees je over gezinnen die van alles krijgen, dan vraag ik mij af wat doe ik fout en wat doen hun anders?

 15. @14 het is echt puur gelul en ik werk er dagelijks mee.
  Je krijgt eerst een indicatiestelling van CIZ of bureau jeugdzorg.
  Boven een bepaalde klasse mag je je indicatie omzetten naar een PGB. Dan krijg je een verzoek van het zorgkantoor of je een eigen bankrekening wilt openen, met overlegging van ID en je schriftelijke overeenkomst met je bank.
  Dan moet je 2 x per jaar je zorgleefplan overleggen, je zorgevaluaties en je betalingen verantwoorden aan zorgkantoor en belastingdienst.
  Dan heb je incidenteel ook nog intensieve controles, dan wordt zelfs je bankrekening uitgeplozen.

  Dus denk effe na voordat je met de wolven mee gaat lopen janken.

 16. @14: SocNed:

  [ Uit eigen ervaring weet ik dat veel mensen een PGB krijgen, niet voor de zorg voor een hulpbehoevend familielid maar voor het spekken van het eigen inkomen. }

  Ah, ik dacht al, wanneer komt de aap uit de mouw.

  [ Hierop is namelijk bijna geen controle, dit proberen ze met een overvloed aan regels te voorkomen.]

  O, al die controleregels voor de gewone PGB-houders, zijn met opzet in het leven geroepen om door de bomen het bos niet meer te zien waardoor iedereen lekker kan frauderen? Je spoort niet.

  Welke SocNed ben je eigenlijk? Er zijn er namelijk niet zóveel…

Reacties zijn gesloten.