Gezelligheidsnazisme

De ophef over de PVV houdt aan. De Volkskrant kwam met een artikel hoe de PVV op hun verkiezingsbijeenkomst in een etablissement in Den Haag met de pers omging. De partij die zich partij voor de vrijheid noemt had de journalisten in een afgezet stukje ruimte samengedrongen en verboden met wie dan ook te praten. Nu begrijp ik ook waarom de PVV zich ziet als de enige partij die opkomt voor dieren èn een vurig pleitbezorger is van de bio-industrie. Hoe je èn Dion Graus naar voren kunt schuiven èn bij een miljoenenpubliek toch geloofwaardig over kunt komen. Vrijheid is gewoon een woord en verder niks.

Er wordt ook driftig gespeculeerd of Wilders een enorme vergissing heeft begaan of juist uiterst tactisch een meesterlijke zet heeft gemaakt. Ik neig naar het eerste. Wilders had natuurlijk nooit gedacht dat zijn “willen jullie minder, dan regel ik dat even” zoveel ophef zou veroorzaken. Hij had de slogans uitvoerig met zijn partij-ideoloog Martin Bosma gerepeteerd en is ervan overtuigd dat hij de waarheid spreekt. Hij heeft nergens spijt van. Hij roept het al jaren. Dat men dat niet snapt is het gevolg van linkse indoctrinatie en een poging de eerlijke mening van hardwerkende burgers te smoren. Simpel, toch?

De afgelopen week waren we getuige van zowel afscheid als steunbetuigingen. Individuele volksvertegenwoordigers gooiden het bijltje erbij neer. Fracties verklaarden zich unaniem achter Wilders te scharen. De zorgvuldig samengestelde PVV Overijssel ging nog een stap verder. In een officiële verklaring noemde men: “Wij zijn voor een immigratiestop, voor vrijwillige remigratie en voor het uitzetten van criminelen met een dubbel paspoort. We werken niet mee aan racisme of discriminatie. We beoordelen mensen op hun gedrag, niet op afkomst.” Vol overtuiging jezelf tegenspreken is razend populair.

Het is minder tot de derde macht daar bij de PVV. Men is voor toegang weigeren, verplichte remigratie en uitzetten op basis van afkomst, maar beoordeelt mensen op hun gedrag. Men is voor vrijheid van meningsuiting behalve als het gaat om mensen die twijfelen aan de goede bedoelingen van de PVV. Ook PVV Brabant liet zich niet onbetuigd en wil ons overtuigen met nuancering. Het stond toch in het verkiezingsprogramma? ‘In het beeld van racisme, discriminatie en andere classificaties dat door PVV-bashers, diverse politici en sommige media wordt geschetst, herkennen wij ons volstrekt niet.’ Dat wekt natuurlijk geen enkele verbazing, want men is alleen overtuigd van zichzelf.

Ook als het gaat om het democratische proces is het een bijzondere tijd. Overal worden politieke debatten geagendeerd over Wilders’ uitlatingen en de standpunten van de PVV. Daaraan weigeren hun volksvertegenwoordigers dan deel te nemen, want Wilders noemt het een ‘volksgericht’ en dat de rest van de Tweede Kamer hem op de pijnbank wil zien liggen. Zoals het een sekteleider betaamt weigert hij de autoriteit te erkennen, waaraan hij zijn bestaansrecht heeft ontleend en die hem wil aanspreken op zijn uitlatingen. Hij is het slachtoffer-in-wording van zijn eigen voedingsbodem. Hij heeft zo lang mensen opgehitst, maar is niet langer in staat over hun onzekerheden een normaal gesprek te voeren.

Nu kunnen of moeten er twee dingen gebeuren. De afgelopen tien jaar heeft men het gif van Wilders zijn gang laten gaan. Er groeien tegenwoordig kinderen op die bang zijn hier straks niet meer te mogen zijn en kinderen die wordt wijsgemaakt dat Marokkaanse-Nederlanders en dus ook hun kinderen gevaarlijk en minderwaardig zijn en hier niet horen. En dat is maar één voorbeeld. Over hoe je dat gaat repareren heb ik nog niemand gehoord. Dat vereist op zijn minst stellingname, maar zoveel politici hebben zich snakkend naar electoraal succes laten misleiden door Wilders gedachtengoed te omarmen. Maar dat dit gerepareerd moet worden lijkt me evident, want anders polariseert het alleen maar verder.

Het andere dat moet gebeuren is mensen duidelijk maken dat hun persoonlijke problemen niet per se de problemen van iedereen zijn. Natuurlijk moet je zorgen en onzekerheden van mensen serieus nemen, maar die moet je niet blijven voeden maar proberen weg te nemen. Wat nu gebeurt is dat ieder incident wordt uitgemolken en als voorbeeld gesteld voor een veel groter probleem. Als je het maar vaak genoeg herhaalt gaan mensen het vanzelf geloven en zien ze in Endlösung de enige oplossing. Dan wordt alles een complot dat ook jou wil kapotmaken. Het televisieprogramma Opsporing Verzocht is niet langer een verzoek tot informatie van burgers die kunnen leiden tot het oplossen van een misdaad, maar een cultureel referentiekader.

Natuurlijk zijn er buurten waar de sociale controle vrijwel nul is, de armoede groot is en criminaliteit daarom kansen heeft. Gelukkig is in het welvarende Nederland de afgelopen decennia de criminaliteit enorm afgenomen. In de beleving echter neemt criminaliteit alleen maar toe, dagelijks gevoed door politiek en media. Het is daarom geen toeval dat mensen zonder blanke huidskleur minder kansen hebben op de sociale ladder. Hun wordt dag in dag uit erop gewezen dat ze anders zijn en er dus eigenlijk niet bij horen, net als homo’s, moslims en andere minderheden. Pas als mensen worden erkend als mens en niet worden afgerekend op hun afkomst, of geslacht, religie of seksuele geaardheid is de Tweede Wereldoorlog eindelijk afgelopen. Tot dat moment zit iedereen in het verzet, het maakt niet uit aan welke kant.

16 gedachten over “Gezelligheidsnazisme”

 1. In dit geval bestaat er werkelijk een simpele oplossing. Iedereen in Nederland, voorop de politiek en media, dient Art. 1 van de Nederlandse Grondwet te achten en na te leven.
  Hoewel er verwoede pogingen gedaan worden kan je gedachten niet controleren of verbieden, gedragingen wel.

 2. De PVV’er is nochtans duidelijk te herkennen. Wanneer het gaat om minder Marokkanen en mensen beoordelen op gedrag en niet op afkomst, is dat voor logisch denkende mensen met elkaar in tegenspraak. Echter niet voor de PVV’er.
  Die denkt anders, redeneert met de onderbuik. Die denkt: ik haat Marokkanen. Waarom? Nou, simpel omdat ze anders zijn dan ik. Dat ze anders zijn betekent dat ze zich anders gedragen. Dus we beoordelen mensen op hun ander gedrag, niet op hun afkomst. Ali B. mag blijven, want hij doet mee aan programma’s van John de Mol. Hij doet wat wij graag zouden willen doen.

 3. PVVers en hun achterban zijn voor 99,9% nazi’s. De resterende 0,1% is te stom om ook maar iets te zijn!

 4. @wltrrr, het laatste zin is een goede samenvatting. Waar xenofobie is kan je onmogelijk de mensen vragen dat ze integreren daar waar ze voortdurend gehaat worden en ANDERS (in de strikt Nederlandse negatieve zin) worden beoordeeld.

  @Cornelis wijst een zeer goede punt – Nederland beschikt over een Grondwet en elke burger is geacht de wetten te respecteren, inclusief artikel 1 die de VVD (weetjewel, de lanceerplatform van PVV) sluw wou schrappen. De antidemocratie partij.

  @Tijlvandam benadert de psychologisch negatieve patroon van het xenofoob volkje die haat om het haat en daar zoekt zijn eigen identiteit. In de irrationele, paranoïde haat.

 5. @nexus,

  Trefzeker uitgdrukt: ‘Het volkje dat zijn eigen identiteit zoekt in irrationele, paranoïde haat.’

 6. het is daarom dat Wilders pleit voor het afschaffen van artikel 1 in de grondwet.
  Als vader van 3 half Marokkaanse zoons die bij wet etnisch geregistreerd zijn met een dubbele nationaliteit (zij hebben geen tweede paspoort en Marokko kent hen niet) vrees ik de toekomst hier.
  De geschiedenis leert dat het hier cultureel en genetisch vastligt om periodiek een genocide na te streven.

 7. PVV-almere had ook een leuke reactie, die praat over hun tegenstanders als “Linkse media en politiek correcte kliek”, blijkbaar vinden ze zichzelf een politiek incorrect kliek, (of is het een a-politieke correcte kliek?)

 8. @Dan:
  [De geschiedenis leert dat het hier cultureel en genetisch vastligt om periodiek een genocide na te streven.]:

  Dat heb je heel goed gezien: De etnische registratie is al jaren in volle gang, ook voor mensen met een NL paspoort.
  Zorgverzekeringen en huisartsenpraktijken hebben veelal een etniciteitsformulier, dat men geacht wordt in te vullen bij voorbeeld bij diabetes, maar ook B12 deficiëntie etc. (zogenaamd om invloed van voedselpatroon op ziekten te meten. Met vragen als: waar zijn uw vader en moeder geboren?
  Het verstandigste wat je in deze situatie kunt doen,is bijtijds vluchten.

 9. 15 jaar terug mn jongste zoon laten inschryven op de lagere school.
  vraag by inschryving: BentU allochtoon?
  by het zien van mn verontwaardiging over de vraag, kreeg ik als antwoord dat de school by een bepaalde hoeveelheid niet autochtone kinderen extra leerkrachten kreeg.

 10. Dan, zorg dat je voor die tijd met je kinderenn bent vertrokken! Ik kom uit een joodse familie en toen het er op aankwam hadden ze geen benul van de wreedheden die hun te wachten stonden. Ik heb drie famtieleden, mijn broer, zijn dochter mijn nichtje dus en mijn zoon. De rest is allemaal afgemaakt of kort na de oorlog overleden. Let op je zaak!

Reacties zijn gesloten.