Geweldig, decentralisatie en winstbejag in de zorg, toch?

loesje-zorg-bron-twitterHet laatste kwartaal is ingegaan en de potjes (gemeenten) raken leeg en de ingekochte producten uitverkocht (zorgverzekeraars).
De mensen die afhankelijk van deze zorgproducten zijn wordt simpel weg nee verkocht.

Beide mensonterende toestanden zijn het gevolg van het ‘geweldige’ kabinetsbeleid van Rutte I&II.
De decentralisatie van zorg naar de gemeenten, maakt dat er per gemeente een zorgbudget wordt begroot. Is het budget op dan houdt de zorg op, tenminste als je bijvoorbeeld in Almere woont. De meeste gemeenten zijn niet zo rigide of voeren gewoonweg een beter beleid.
Dit creëert ongelijkheid, de toegankelijkheid tot de zorg is niet voor iedereen gelijk, immers die toegang is afhankelijk van het gevoerde beleid in de gemeente waar je woont.
In Almere moest na een ellenlange raadsvergadering middels een motie worden afgedwongen dat alle kinderen weer toegang kregen tot de jeugdzorg. Maar dat is een noodreparatie. Het tekort van het zorgbudget wordt aangevuld met geld dat bestemd is voor jeugdzorg in de komende jaren. Kortom, volgend jaar zal, als de budgetten voor jeugdzorg niet structureel worden verhoogd, het budget in augustus of september al op zijn.

Vandaag kwam in het nieuws dat zorgverzekeraar VGZ te weinig zorg heeft ingekocht bij Medisch Spectrum Twente. Het gevolg is dat mensen die verzekerd zijn bij VGZ nee te horen krijgen als zij zorg nodig hebben.
Zij moeten maar wachten.

Patiënten met een zorgverzekering van VGZ kunnen de komende maanden niet terecht in het Medisch Spectrum Twente (MST). Het ziekenhuis in Enschede heeft besloten voor dit jaar geen afspraken meer te maken met VGZ-patiënten omdat de zorgverzekeraar te weinig zorg heeft ingekocht.

In ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten is het nog erger, daar hebben meerdere zorgverzekeraars te weinig zorg ingekocht. Ook daar een patiëntenstop.

Patiënten kunnen verwezen worden naar andere ziekenhuizen, maar die liggen niet in de nabije omgeving. De laatste zes weken van het jaar is een aantal poli’s dagelijks de helft van de dag dicht.

Ook hier zie je dus dat toegankelijkheid tot de zorg niet alleen afhankelijk is van waar je woont maar ook nog eens van de zorgverzekeraar die je hebt gekozen.

Het meest schrijnende is dat zowel de gemeente Almere als de zorgverzekeraar VGZ bewust te weinig resp geld vrijmaken en zorg inkopen. Het is immers niet de eerste keer dat dit gebeurt. In Almere was er in 2015 ook al een tekort en volgens Medisch Spectrum Twente zijn er al drie jaar problemen met VGZ. Bovendien wil VGZ het probleem ook niet oplossen, ze zijn namelijk niet van plan extra zorg in te kopen.

Er moet namelijk winst gemaakt worden, winst die nu nog wordt opgepot, in buffers gestopt en als het meezit in de vorm van premieverlaging ook een beetje terugvloeit naar de verzekeringsnemer. Als in 2018 het verbod op winstuitkering vervalt en er geen nieuw wetsvoorstel komt zal het overschot hoogstwaarschijnlijk in de zakken van de aandeelhouders gestort worden.
Dus we kunnen ons er nu al op voorbereiden: volgend jaar om deze tijd zullen er weer mensen zijn die niet de zorg kunnen ontvangen waar ze recht op hebben.