Geschiedenis in conflict met ‘economische wetten’

Econoom Branko Milanovic verdedigt migratie op economische gronden. Niets bijzonders want alle mainstream economen doen dat. Maar hij geeft toe dat de realiteit toch complexer is dan economische modellen voorstellen. Zo heeft er in de oostelijke lidstaten van de EU een ware braindrain, een uittocht van hoogopgeleide artsen, ingenieurs, et cetera, naar westelijke lidstaten plaatsgevonden.

Zoals Paul Krugman het mooi zei: ‘als geschiedenis er niet toe deed, zou aanpassing onmiddellijk plaatsvinden’. Maar hoewel economische modellen zo’n onmiddellijke aanpassing kunnen aannemen, gebeurt dat in werkelijkheid niet. Intussen kunnen duizenden mensen sterven als gevolg van slechte gezondheidszorg. Alsook kan het verlies van bepaalde specialisten, vooral in kleine landen, heel moeilijk te compenseren zijn. Als je land jaarlijks tien waterzuiveringsspecialisten opleidt en ze verhuizen alle naar rijkere landen, dan vind je jezelf weldra zonder iemand die de waterkwaliteit kan controleren.
(Social Europe [vertaald uit het Engels])

Voor econoom Milanovic zijn zulke schaduwkanten slechts ‘jammer, maar helaas’. Het credo van vrijhandel, inclusief vrij verkeer van personen, is onaantastbaar.

Voor mij is daarentegen evident dat vrij verkeer van personen prima is, mits daarboven een paraplu steekt, een politieke organisatie bestaat die de serieuze nadelen compenseert.