Gendervooroordelen hinderen succes boerinnen Afrika

In Afrika zijn 68 procent van de economisch actieve vrouwen bedrijvig in de landbouw. Ze moeten daar dubbel zo hard werken als mannen om succesvol te zijn. Experts buigen zich over manieren om vrouwen meer macht te geven om een volwaardige plek in de landbouwsector op te eisen.

(…)

Vooral voor plattelandsvrouwen is landbouw een belangrijke bron van inkomsten. Volgens de VN-Voedsel- en Landbouworganisatie FAO zouden vrouwen de opbrengsten uit landbouw met 30 procent kunnen doen toenemen en meer dan 100 miljoen mensen uit de honger halen, als ze net als mannen vlot toegang zouden hebben tot land, technologie en kredietmogelijkheden.

– Lees verder bij de bron, De Wereld Morgen