“Gendergelijkheid noodzakelijke stap naar duurzame ontwikkeling”

Aan de vooravond van de onderhandelingen die de ‘Post-2015 Ontwikkelingsagenda’ van de VN, opvolger van de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen, definitief vorm moeten geven, roepen vrouwengroeperingen de regeringen van de VN-lidstaten op voorrang te geven aan rechtvaardige en op gendergelijkheid gebaseerde ontwikkelingsdoelstellingen.

Tien rode vlaggen symboliseren de noodzakelijke aandacht voor vrouwenrechten in de ontwikkelingsagenda. Tijdens het event ‘Geen duurzame ontwikkeling zonder gelijkheid’ van 23 juni 2015 door de Women’s Major Group, weerspiegelden tien rode vlaggen de bezorgdheid van de vrouwengroeperingen op vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten. Zo duidden ze de gebieden aan waar versterking nodig is om tot echte hervormingen op vlak van ontwikkeling te komen.

“Gendergelijkheid en mensenrechten hebben nooit de nodige erkenning gekregen”, zegt Eleanor Blomström, van de Women’s Environment and Development Organization. “Als we willen dat de Post-2015 Ontwikkelingsagenda een succes wordt, moeten deze problemen erkend worden als topprioriteiten,” zegt ze.

Vrouwen en meisjes vormen de meerderheid van de mensen die in armoede leven, ze ervaren aanhoudend ongelijkheid op verscheidene vlakken en hebben het meest te lijden onder de gevolgen van de financiële en ecologische crisis, natuurrampen en de klimaatverandering.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be