Gemeenten trekken lange neus naar Piet Hein Donner

VNG gaat in tegen Donners wens om voor ambtenarensalarissen een nullijn voor twee jaar te hanteren. 180.000 gemeentelijke ambtenaren kunnen onder bepaalde voorwaarden toch een verhoging krijgen. De gemeenten vinden dat zij daar zelf over gaan en niet Donner.

Kortom, lange neus naar Donner en dit kabinet, ben benieuwd wat die er aan gaan doen. Ik denk niks. 😛