De Gematigde Moslim en Gematigde Jood Problematiek volgens 2 Krijgsheren

In het voorwoord van zijn autobiografische boek maakt Hitler al duidelijk dat hij Mein Kampf geschreven heeft voor “aanhangers van de beweging”; het boek diende ook “de vele hatelijke sagen en legenden” die de Joodse pers hem aanrekenden “tot hun ware proporties terug” te brengen. Geert Wilders is in het verleden ook in de pen geklommen om zijn visie te delen met sympathisanten, en in een reeks interviews heeft hij beweerd dat Moslims internationaal de krachten bundelen om hem zwart te maken. Beiden, Hitler en Wilders, hadden uiteraard gelijk. Met zulke ferme uitspraken en agressieve standpunten is fel verzet wel te verwachten.

Dat een steeds grotere groep mensen tot de conclusie komt dat Wilders fascistisch is heeft te maken met zijn generaliserende en beschuldigende uitspraken richting één soort mensen: aanhangers van de Islam, oftewel de Moslims. Hitler had een hekel aan de Sociaal-Democratie, een zogenaamde machtsbolwerk van de Joden. Als een meesterlijke doch door haat verwrongen woordsmid rijgt hij de onheilspellende sociaal-democratische leer en aanhangers samen, die “uit egoïsme en haat was opgebouwd, die wiskundig zeker de overwinning kon behalen, maar die daardoor tot de verdelging van de mensheid zou leiden.” Hij had het verband ontdekt tussen de social-democratische “leer van de vernietiging” en het karakter van een volk, namelijk de Joden.[1] Zoals Hitler de sympathisant-lezer in niet te verhullen termen waarschuwt voor de verraderlijkheid en gevaar van de Joden, ageert ook Wilders in telkens agressievere vorm over de moslims die de Koran als heilig beschouwen. Volgens Wilders (en zijn vriendjes zoals Michael Savage) is de Koran een fascistisch boek en bestaat er geen “gematigde Islam” en ipso facto bestaan er dus geen gematigde moslims.

In Linz, de kleine Oostenrijkse stad waar Hitler opgroeide, waren weinig Joden. Hij geeft toe dat hij niets over de Joden wist, en dat hij “in de afwijkende godsdienst het verschil” zag. Hij had een afkeer van onsympathieke uitlatingen jegens de Joden en verafschuwde het feit dat zij een vervolgd volk waren. “De mogelijkheid van een doelbewuste strijd tegen het Jodendom” kwam destijds nog geen ogenblik bij Hitler op. Maar toen ging hij naar Wenen.[2] Wij zien hier de normale, menselijke geest van de man die zich later zou ontpoppen als een waar monster. Ook Wilders heeft een radicalisering meegemaakt dat van begrijpend en mededogend verliep naar pure Islam-haat. Kort na de aanslagen van 11 september (2001) in de Verenigde Staten door fundamentalistische Moslims stelt Geert Wilders in een interviewgesprek met TV persoonlijkheden Barend en Van Dorp dat het hem niet om de religie an sich te doen is. Hij bevestigt voor de goede orde nog eens dat de Islam een te respecteren godsdienst is met “een klein stukje extremisme”. Daarentegen, in een interview van 9 februari 2009 met de Belgische krant ‘Het Nieuwsblad’, stelt Wilders, “Ik heb geen hekel aan mensen. Ik vind wel dat er minder moslims moeten zijn in Nederland. Ik vind de ideologie van de islam abject, fascistisch en fout.” [3] De ontwikkelingen tussen 2001 en 2009 laten zien dat een fatsoenlijk mens langzaam maar zeker kan wegzakken in een moeras van alsmaar aandikkende haat en afkeer. Laten we wel wezen, desondanks dat hij een nietsontzienende monster was, ook Hitler was als mens geboren en ooit mededogend geweest. Wilders heeft meer met Hitler gemeen dan dat hem lief is.

Zowaar dat Hitler staat voor anti-semitisme, zo staat de naam Wilders voor anti-Islamisme. Hitler stelde dat “bij nadere beschouwing” de schone schijn van liberale Joden verdween “door de weinig appetijtelijke aard van de argumenten, die men tegen het Zionisme inbracht; want zo men dit al geen leugens kon noemen, dan toch wel zuiver opportunistische uitvluchtjes. Want de z.g. „liberale Joden” ontkenden immers niet, dat ook de Zionisten Joden waren, maar vonden alleen, dat het Zionisme, dat immers een openlijke erkenning van het bestaan van een Joods volk inhield, onpraktisch en misschien zelfs gevaarlijk was.” Zoals eerder beschreven, Wilders is overtuigd dat de Koran een fascistisch boek is en dat er geen “gematigde Islam” is en dat gematigde moslims niet bestaan. In een pro-Wilders en anti-Islam online magazine, Het Vrije Volk, maken twee subject-matter experts ook zulke generaliserende opmerkingen in een artikel/communiqué, zeer toepasselijk genaamd “De gematigde moslim bestaat niet”. [4] Het verwijt dat ik hen maak is dat ze veel beledigende opmerkingen en weinig overtuigende feiten of wetenswaardigheden weten te noteren. Dan doet opperheer Wilders het toch beter.

Zo valt te lezen op pagina 65 van Mein Kampf:

Waar ik nu liep, zag ik ook Joden, en hoe meer ik er zag, des te scherper zag ik het verschil tussen hen en de andere mensen. Vooral in de binnenstad en in de buurten ten Noorden van het Donaukanaal wemelde het van mensen, die zelfs uiterlijk niets meer met ons Duitsers gemeen hadden. Maar wanneer dit mij nog niet geheel overtuigd mocht hebben, dan werd deze twijfel voorgoed uitgewist door de houding van vele Joden zelf. Er bestond immers een zeer sterke, ook te Wenen vele aanhangers tellende beweging onder hen, die het feit, dat het Jodendom een apart volk, en zijn bijzonder karakter een volkskarakter was, nogmaals zo nadrukkelijk mogelijk bevestigde: het Zionisme.

Vergelijk dat met een recenter interview:

“Het is een totalitaire ideologie. Er is daarin geen plaats voor wat dan ook, behalve de islam zelf. Het wil niet alleen de controle over ieders privé-leven, maar ook over het maatschappijk leven. Als u een atheïst bent, een christen of een jood in een samenleving waar de islam dominant is, is uw leven erg moeilijk. Dat is waarom vergelijkingen moeten worden getrokken tussen de islam en andere totalitaire ideologieën, zoals het communisme en het fascisme.” [5.1] en [5.2]

Hitler meende een complot van de Joden te hebben ontdekt. De sociaal-democratische pers was in handen van de Joden en zelfs het “allerschandelijkste bedrijf” van prostitutie en de handel in jonge meisjes. Zo stelt hij, “het waren voor verreweg het grootste deel eveneens personen behorende tot het ‘uitverkoren volk’ onverschillig of het nu degenen waren, die de partij in de Rijksraad moesten vertegenwoordigen, dan wel de secretarissen van de vakverenigingen, de voorzitters van de organisaties of de agitatoren op straat.”[6] In dezelfde complot-theorie-taal waarschuwt Wilders, “Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.” [7]

Of meer recentelijk, in het eerder genoemde interview met Yedioth:

“Ik heb niets tegen moslims zelf. De meesten van hen zijn gezagsgetrouwe mensen zoals u en ik. Maar ik ben tegen de massa-immigratie vanuit moslimlanden, omdat immigranten hun cultuur hierheen brengen, die — als het wordt toegelaten te domineren — onze samenleving zullen veranderen. Nu al, in landen met een omvangrijke moslimminderheid, kunnen de slechte kanten van deze veranderingen worden opgemerkt.”

Waar Hitler de Joden de schuld geeft vanwege hun vermeende misbruik van de socio-economische macht, gedreven door een uitverkorenen-filosofie, daar geeft Wilders de Moslims de schuld vanwege hun vermeende verzamelingsmacht onder de “ummah” (broederschap) filosofie. Volgens Wilders zal de Moslim weldra de Dar al-Islam (huis van Islam) willen stichten in het westen, dat tot dan toe nog zal behoren tot Dar al-Harb (huis van de oorlog). Wilders wil dit koste wat het kost voorkomen; Hitler wilde de Joodse heerschappij ook voorkomen, en iedereen weet waar dat toe heeft geleid. Daarover volgende keer meer.


[1] Mein Kampf, pagina 58

[2] Pagina 60

[3] ‘De profeet Mohammed is een enge duivel’: Het Nieuwsblad: 9 februari 2008: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=B11NPCFS

[4] Dè gematigde moslim bestaat niet: JOOST NIEMÖLLER – 29 SEPTEMBER 2010:  http://www.hetvrijevolk.com/index.php?pagina=12178

[5.1] Interview Geert Wilders: “Israël vecht onze oorlog”: 23 november 2010: http://www.libertiesalliance.org/2010/11/23/interview-geert-wilders-israel-vecht-onze-oorlog/ en
[5.2] “Israel Is Fighting Our War”: 19 november 2010:  zie de vertaling vanuit Hebreeuws naar Engels. http://www.israelunitycoalition.org/news/?p=6086

[6] Mein Kampf, pagina 71.

[7] ‘Nederland wordt verkocht aan de duivel Mohammed’: 27 november 2007: http://www.depers.nl/binnenland/127037/Nederland-verkocht-aan-islam.html

25 gedachten over “De Gematigde Moslim en Gematigde Jood Problematiek volgens 2 Krijgsheren”

 1. @”Hitler wilde de Joodse heerschappij ook voorkomen”

  Belachelijke onzin. De dag dat 19 Joodse terroristen zich met 4 verschillende passagiersvliegtuigen op de Zwarte Steen in Mekka laten te pletter storten tijdens de jaarlijkse Hajj (naar het voorbeeld van de Twin Towers in new York 9/11), ga ik geloven dat je gelijk hebt. Dit is echt niet ernstig meer, zelfs niet om te lachen.

 2. Brabosh Schreef:

  @”Hitler wilde de Joodse heerschappij ook voorkomen”
  Belachelijke onzin. De dag dat 19 Joodse terroristen zich met 4 verschillende passagiersvliegtuigen op de Zwarte Steen in Mekka laten te pletter storten tijdens de jaarlijkse Hajj (naar het voorbeeld van de Twin Towers in new York 9/11), ga ik geloven dat je gelijk hebt. Dit is echt niet ernstig meer, zelfs niet om te lachen.

  Fosforbommen op woonwijken zoals in Gaza is zeker geen terrorisme !!
  wat is trouwens het verband tussen wat Hitler zei en 11 september ?? of wist je geen andere misdaad te bedenken dan een van het door de CIA getrainde Al Qaida ???

  Volgend jaar … in al Quds !!!!!

 3. Nou dat is dan zo beetje het spectrum van denken in Nederland. Zij die kunnen lezen en zij die niet kunnen lezen.
  Zolang de niet-moslims geen vliegtuigen in gebouwen vliegen mogen zij de moslims als tweede-rangsburgers behandelen. Duidelijk. 😥

 4. Laurent Schreef:

  Goed uitzoekwerk!

  Dank. Het is onderdeel van een van de hoofdstukken uit mijn komende boek, “Wilders’ Kampf”, die ik overigens gratis online beschikbaar zal stellen.

  Brabosh Schreef:

  @”Hitler wilde de Joodse heerschappij ook voorkomen”
  Belachelijke onzin. De dag dat 19 Joodse terroristen zich met 4 verschillende passagiersvliegtuigen op de Zwarte Steen in Mekka laten te pletter storten tijdens de jaarlijkse Hajj (naar het voorbeeld van de Twin Towers in new York 9/11), ga ik geloven dat je gelijk hebt. Dit is echt niet ernstig meer, zelfs niet om te lachen.

  Man oh man… gewoonlijks ga ik graag in op een discussie, zelfs een debat. Maar bij de bagger die jij spuit vrees ik dat ik al gauw helemaal onder zit. Dus… kom met iets kwaliferend of ga lekker ergens anders trollen.

 5. Brabosh Schreef:

  @”Hitler wilde de Joodse heerschappij ook voorkomen”
  Belachelijke onzin. De dag dat 19 Joodse terroristen zich met 4 verschillende passagiersvliegtuigen op de Zwarte Steen in Mekka laten te pletter storten tijdens de jaarlijkse Hajj (naar het voorbeeld van de Twin Towers in new York 9/11), ga ik geloven dat je gelijk hebt. Dit is echt niet ernstig meer, zelfs niet om te lachen.

  En, oh geschiedkundige, wat is er zo belachelijk aan die stelling? Wil je soms zeggen dat Hitler de Joodse heerschappij NIET wilde voorkomen. Leg ajb eens uit waarom je het belachelijk vindt, en kom met bewijzen dat het NIET zo was. Anders heb je hierbij en hiermede afgedaan als iemand die NIET serieus te nemen is.

 6. Brabosh 2……naar het voorbeeld van de Twin Towers in new York 9/11
  Tja, volgens mij hebben de US neocons die zelf opgeblazen om hun imperialistische agressieoorlogen in het Midden oosten te kunnen rechtvaardigen 🙁

 7. @ Neal Lachman:
  Zij ontkent hierdoor in den mensch de waarde der persoonlijkheid, bestrijdt de beteekenis van het volk en ras, en onttrekt daarmede aan de menschheid den grondslag van haar bestaan en haar cultuur. Indien deze leer tot grondprincipe van het heelal werd, dan zou dit het einde betekenen van iedere denkbare orde. En zooals in dit grootste ons bekende organisme, een dergelijke wet onvermijdelijk tot de chaos zou leiden, zoo zou zij op de aarde niets anders ten gevolge kunnen hebben dan de vernietiging van het leven op deze planeet. Indien de Moslim met zijn marxisme de overwinning behaalt op de volkeren dezer wereld, dan zal een krans, gevlochten uit de lijken der geheele menschheid, zijn kroon zijn ; dan zal deze aarde wederom, evenals voor millioenen jaren, van ieder menselijk leven ontdaan, zwijgend haar weg door den aether gaan.
  Want de natuur die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iederen inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in den geest van den almachtigen Schepper : Want door mij te verweren tegen den Moslim strijd ik voor het werk des Heeren.

  A. Schicklgruber, Mijn Kamp, Amsterdam z.j. Vierde druk, blz. 72

 8. Weimar Schreef:

  @ Neal Lachman:
  Zij ontkent hierdoor in den mensch de waarde der persoonlijkheid, bestrijdt de beteekenis van het volk en ras, en onttrekt daarmede aan de menschheid den grondslag van haar bestaan en haar cultuur. Indien deze leer tot grondprincipe van het heelal werd, dan zou dit het einde betekenen van iedere denkbare orde. En zooals in dit grootste ons bekende organisme, een dergelijke wet onvermijdelijk tot de chaos zou leiden, zoo zou zij op de aarde niets anders ten gevolge kunnen hebben dan de vernietiging van het leven op deze planeet. Indien de Moslim met zijn marxisme de overwinning behaalt op de volkeren dezer wereld, dan zal een krans, gevlochten uit de lijken der geheele menschheid, zijn kroon zijn ; dan zal deze aarde wederom, evenals voor millioenen jaren, van ieder menselijk leven ontdaan, zwijgend haar weg door den aether gaan.
  Want de natuur die eeuwig is, wreekt onverbiddelijk iederen inbreuk op haar geboden. Daarom is het mijn overtuiging, dat ik werk in den geest van den almachtigen Schepper : Want door mij te verweren tegen den Moslim strijd ik voor het werk des Heeren.
  A. Schicklgruber, Mijn Kamp, Amsterdam z.j. Vierde druk, blz. 72

  Tja, heb je goed gedaan, het laat zien hoe dit nu zomaar wordt gezegd over de Moslim.

  Geachte lezers/reageerders, Weimar heeft, ter illustratie het woord Jood vervangen met Moslim… angstaanjagend hoe ditzelfde nu zoals kan worden gezegd over de Moslims, en behalve het moedige verzet bij krapuul en mensen zoals Weimar en Tibaert is er een grassroots movement.

  BTW, Weimar, bij mij is het op 74-75.

 9. #9 Jawadde. Het staat dan in DE REGELS, verboden de copy pasten en zeker niet zonder duiding. De eerste de beste passant poneert hier meteen een citaat uit Hitlers Mein Kampf en geen kat die daar een probleem mee heeft. Integendeel het wordt nog aangemoedigd door de bazen hier. Ik begin toch stilaan iets te denken van dit forum… 😐

 10. We zijn ook naar jou ook al heel erg coulant geweest mbt de REGELS je hebt echt niks te klagen. Mocht je echter nu gaan beginnen met piepen, klagen, jammeren dan heb ik zeer weinig geduld. Je bent gewaarschuwd en een gewaarschuwd man telt voor 2 en 2 exemplaren hier van jou is hier volstrekt ondenkbaar dat je dat ff weet.

 11. Ha ja, nu valt mijnen euro. Op ABOUT “https://krapuul.nl/about/” zie ik dat jullie met een 10-tal 7 redacteuren zijn die onder mekaar wat zitten kletsen. Een vriendenclubje dus. En ik fungeer dan zo’n beetje als pispaaltje, tenminste dat hopen jullie toch. ’t Wordt tijd dat iemand hier eens kwistig met fosfor gaat strooien. Je makker Al Bakrastani vroeg er gisteren al om [zie #3.]

 12. Beste Neal, dit is een van de meest doordachte stukken over de opkomst van het wilderiaans fascisme in Nederland dat ik heb mogen lezen.
  Ik kan niet wachten op het vervolg. Wanneer komt het?

  Overigens bedankt dat je van je kostbare tijd neemt om hier te schrijven.

 13. nexus m. Schreef:

  Beste Neal, dit is een van de meest doordachte stukken over de opkomst van het wilderiaans fascisme in Nederland dat ik heb mogen lezen.
  Ik kan niet wachten op het vervolg. Wanneer komt het?
  Overigens bedankt dat je van je kostbare tijd neemt om hier te schrijven.

  Dank je voor de waardering, Nexus. Omdat ik de opkomst van waar jij naar verwijst als het wildersiaanse fascisme, zie ik mijzelf verplicht om een behoorlijk bijdrage te leveren. Ik zie ons, bij krapuul en elders als het verzet (om even bij de 2WO vergelijkingen te blijven). Ik heb tot en met medio Januari vrijgemaakt (met de nodige uitzonderingen) om te richten op het verzet. 😉

  Dit stuk is een onaf uitreksel van een van de hoofdstukken van mijn aankomende boek, Mein Kampf. Ik zal even met de redactie afstemmen om binnenkort een nieuw stukje te plaatsen.

  By the way, ik ben te volgen op twitter: @NwLibAmbitie, en krapuul uiteraard op @Krapuul. Gisteren heb ik een kort twitter-conversatie gehad met Naftaniel van de CIDI, maar hij kon niet volledig toegeven dat hij en de rest incorrect de sluiting van de NL grenzen in 1938 als een antijoodse maatregel zien. Dat was mijn vraag naar aanleiding van 1 van zijn twitter opmerkingen over Cohen en de recente vermeende uitspraken.

 14. @ Neal Lachman:
  A. Schicklgruber over Takiyya (blz. 429 in mijn editie) :

  Men moet de aanhangers van onze beweging, en in ruimere zin het geheele volk er steeds weer op attent maken, dat de Moslim altijd liegt in zijn kranten, en dat hij, zelfs als hij toevallig eens de waarheid spreekt, toch bedoeld te liegen, omdat dit immers alleen dient, om een nog groter bedrog te dekken. De Moslim is de groote meester in het liegen, en leugen en bedrog zijn zijn wapenen in den strijd.

 15. Weimar Schreef:

  @ Neal Lachman:
  A. Schicklgruber over Takiyya (blz. 429 in mijn editie) :
  Men moet de aanhangers van onze beweging, en in ruimere zin het geheele volk er steeds weer op attent maken, dat de Moslim altijd liegt in zijn kranten, en dat hij, zelfs als hij toevallig eens de waarheid spreekt, toch bedoeld te liegen, omdat dit immers alleen dient, om een nog groter bedrog te dekken. De Moslim is de groote meester in het liegen, en leugen en bedrog zijn zijn wapenen in den strijd.

  Ja, heb je goed gezien, Die Grosse Luge… daar verwijs ik naar in mijn Krapuul artikel, “Wilders Kampf”. https://krapuul.nl/blog/20599/wilders-kampf-01/

  En mijn nieuwe stuk gaat daar ook over.

 16. Weimar Schreef:

  @ Neal Lachman:
  Ik heb net naar “Silent witnes” gekeken en ik moest denken aan het werk van “profilers” : het manifeste uitschrijven van Blondi uit de R.K. Kerk op zijn 14de, het haar, zijn kinderloosheid, zijn pre-occupatie met Israel….zouden ze er wat mee kunnen ?
  http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mind_of_Adolf_Hitler
  Who knows ?

  Wat een goede vondst! Heb letterlijk bijna 100 boeken over Hitler/Nazisme en fascisme gezien en wellicht 15 bestudeerd, maar ben nimmer op deze gestuit… raar. Ik ga deze bestellen en uitpluizen! Dank je hartelijk voor de tip. Als je er meer hebt, hoor ik het graag.

  Lees ook mijn nieuwe stuk (van vandaag).

  Nogmaals, mijn dank.

 17. Het in het Wiki-stuk beweerde grootvaderschap van een Rothschild t.a.v. Adolf Hitler , dat valt toch met de afstammelingen van zijn broers zo vast te stellen ????

 18. @ Neal Lachman:

  Ik heb hier het report http://www.nizkor.org/hweb/people/h/hitler-adolf/oss-papers/text/profile-index.html en geef zonder commentaar wat citaten om je een eerste indruk te geven.

  “I follow my course with the precision and security of a sleepwalker.”

  “I cannot be mistaken. What I do and say is historical.”

  “He feels that no one in German history is equipped as he is to bring the Germans to the position of supremacy which all German statesman have felt they deserved but were unable to achieve.”

  “When I first met him, his logic and sense of reality had impressed me, but as time went on he appeared to me to become more and more unreasonable and more and more convinced of his own infallibility and greatness …” “Of secondary importance is the training of mental abilities.”

  “Over-educated people, stuffed with knowledge and intellect, but bare of any sound instincts.”

  “These impudent rascals (intellectuals) who always know everything better than anybody else…”

  “Als ich im Bett lag kam mir der Gedanke, dass ich Deutschland befreien wuerde, dass ich es gross machen wuerde, und ich habe sofort gewusst, dass das verwirklicht werden wuerde.”

  Dietrich Eckart, who discovered Hitler as a possible leader and had witnessed this performance, said later, “When a man gets to the point of identifying himself with Jesus Christ, then he is ripe for an insane asylum.” The identification in all this was not with Jesus Christ, the Crucified, but with Jesus Christ, the furious, lashing the crowds.

  As a matter of fact, Hitler has very little admiration for Christ, the Crucified. Although he was brought up a Catholic, and received Communion, during the war, he severed his connection with the Church directly afterwards.

  Before coming to power almost all of his speeches centered around the following three themes: (1) the treason of the November criminals; (2) the rule of the Marxists must be broken; and (3) the world domination of the Jews. No matter what topic was advertised for a given speech he almost invariably would wind up on one or more of these three themes. And yet people liked it and would attend one meeting after another to hear him speak. It was not, therefore, so much what he said that appealed to his audiences as how he said it.

  “Everyone of his words comes out charged with a powerful current of energy; at times it seems as if they are torn from the very heart of the man, causing him indescribable anguish.”

  This fundamental conception of Hitler made a beautiful foundation for a propaganda build-up. He was so convincing on the speaker’s platform and appeared to be so sincere in what he said that the majority of his listeners were ready to believe almost anything good about him because they wanted to believe it. The Nazi propaganda agencies were not slow in making the most of their opportunities. [Page 29]

  Hitler, himself, had provided an excellent background for a propaganda build-up. From the earliest days of his political career he had steadfastly refused to divulge anything about his personal life, past or present. To his most immediate associates he was, in reality, a man of mystery. There was no clearing away of unpleasant incidents to be done before the building-up process could begin. In fact, the more secrecy he maintained about his personal life the more curious his followers became. This was, indeed, fertile ground on which to build a myth or legend.

  “Zunaechst Hitler sebst: Hitler is der Mann ohne Kompromiss. Vor allem kennt er keinen Kompromiss mit sicht selbst. Er hat einen einsigen Gedanken, der ihn leitet: Deutschland wieder aufzurichten. Diese Idee verdraengt alles um ihn. Er kennt kein Privatlehen. Er kennt Familienleben ebensowenig, wie er ein Laster kennt. Er ist die Verkoerperung des nationalen Willens.

  “At Garmisch I met an American from Chicago. He had been at Oberammergau, at the Passion Play. ‘These people are all crazy,’ he said. ‘This is not a revolution, it’s a revival. They think Hitler is God. Believe it or not, a German woman sat next to me at the Passion Play and when the hoisted Jesus on the Cross, she said, ‘There he is. That is our Fuehrer, our Hitler.’ And when they paid out the thirty pieces of silver to Judas, she said ‘That is Roehm, who betrayed the Leader.'”

  “I have the gift of reducing all problems to their simplest foundations …A gift for tracing back all theories to their roots in reality.” If someone voices the opinion that the proposed plan is too difficult or onerous he becomes extremely angry and frequently says:

  “I do not look for people having clever ideas of their own but rather people who are clever in finding ways and means of carrying out my ideas.”
  As soon as he has the solution to a problem his mood changes very radically. He is again the Fuehrer we have described at the beginning of this section.
  “He is very cheerful, jokes all the time and does not give anybody an opportunity to speak, while he himself makes fun of everybody.”

  # 24 Al Bakrastani
  Ik had http://prernalal.com/banned%20books/David%20Icke%20-%20Was%20Hitler%20A%20Rothschild.pdf vluchtig doorgebladerd maar het was me teveel 😥 “Iluminati” om het te vermelden in verband met de Schrik van Monschau.

Reacties zijn gesloten.