Geert W. spreekt

Geert W. heeft eindelijk weer eens wat gezegd, en gelijk zou het alweer lachen, gieren, brullen zijn geweest als het niet zo’n treurig, pathologisch geval betrof.

Wat citaten uit zijn toespraak.

“In heel Europa gaan de lichten uit”

Waar hééft die man het over? Weet hij iets over nog verdergaande privatiseringsplannen van de Europese energiemaatschappijen wat wij niet weten? Of is zijn grootheidswaanzin nu zo ver gevorderd dat hij zijn eigen hoofd aan Europa gelijk stelt, want dat daarin een permanente black-out heerst is al langer duidelijk.

Over de islam heeft hij het volgende te melden:
“Een ideologie die voortkomt uit de woestijn en alleen maar woestijnen kan voortbrengen”

Zou dit diep-filosofisch inzicht van de Grote Denker Bosma afkomstig zijn, of heeft hij daar zelf sinds afgelopen oktober op zitten zwoegen?

Waarbij ik zou willen aantekenen dat de stichter van het Jodendom, Mozes, óók nogal wat tijd in de woestijn doorgebracht heeft (en daar nota bene de Tien Geboden verzonnen heeft overhandigd kreeg), terwijl nota bene de Messias zélf er ter inspiratie veertig dagen doorbracht! Geheel woestijn-ongerelateerd is dus ook die door Wilders zo vereerde Joods-Christelijke cultuur bepaald niet.

“Wie op eigen houtje denkt of spreekt loopt gevaar.”

Nee hoor, dat geldt alleen voor doorgedraaide haatgekken. Niet dat die van mij nu dood moeten, maar je loopt dan inderdaad wel een zeker gevaar. Ik denk al 47 jaar op eigen houtje zonder het minste gevaar.

“Overal staat de Orwelliaanse denkpolitie klaar”

Ik weet niet of het woord gotspe voor het citeren van George Orwell door Wilders hier nog wel toereikend is. De leider immers van de Partij voor de Vrijheid, een naam die naadloos in het rijtje Ministry of Truth, Ministry of Love en het Ministry of Peace past, want de PVV heeft even weinig met vrijheid te maken als het propaganda leverende Ministry of Truth met waarheid, het martelende Ministry of Love met liefde of het oorlogsvoerende Ministry of Peace met vrede in Orwell’s 1984 hadden.

Voor het eerst zei Wilders trouwens wel degelijk iets waar ik het zowaar mee eens was:
“Toekomstige generaties zullen terugkijken op dit proces en zich afvragen wie aan de goede kant stond. Wie opkwam voor de vrijheid en wie het in de uitverkoop wilde doen.”

Ik denk dat dat voor deze hele periode uit de vaderlandse geschiedenis zal gelden.

48 gedachten over “Geert W. spreekt”

 1. Scherpe analyse. Het blijft me dan ook verbazen dat er steeds weer mensen in die retoriek van hem trappen, want lekker bekken, dat doet het allemaal wel natuurlijk, het ontbeert alleen allemaal wat inhoud..

 2. “Voor het eerst zei Wilders trouwens wel degelijk iets waar ik het zowaar mee eens was:”

  Dat had ik op dat punt inderdaad ook. :mrgreen: Wie stonden er écht aan de kant van de vrijheid en wie eindigden er als voetnoot in de geschiedenis als personen die probeerden een politiek/financieel slaatje uit 9/11 te slaan en zo snel mogelijk dienden te worden vergeten toen hun roem eenmaal voorbij was?

 3. Wel lekker scoren voor de heer Wilders. In een setting waar niemand hem kan onderbreken, interpeleren of mee in discussie kan gaan, maar wel ‘life’ op televisie.
  Als hij zo voor het vrije woord is, waarom is hij dan niet voor het vrije wederwoord. Als hij ballen heeft moet hij deze oratie maar eens in de tweede kamer herhalen, blijft er niets van over.

 4. “Overal staat de Orwelliaanse denkpolitie klaar”

  Grappig dat hij het over een denkpolitie heeft want hij zelf is voorstander van het deporteren van moslims als ze over jihad of sharia nadenken (dat heeft ie zelf gezegd in een interview in Denemarken). Dat lijkt me toch een klusje bij uitstek voor een gedachtenpolitie.

 5. De haatpreek is voorgelezen door beklaagde zelf, deze heeft de tekst persoonlijk aan de rechtbank overhandigd in bijzijn van z’n advocaat en onder het oog van de camera. Van deze uitspraken zal Mosco niet kunnen beweren dat de deze uitspraken ten onrechte aan beklaagde worden toegeschreven, dan wel verkeerd zijn geciteerd. De rechtbank moet de tekst maar voorleggen aan een psychiater en taalkundige, in die volgorde. Dit laten volgen door een onderzoek in het Pieter Baan Centrum. Een mogelijke uitspraak zou zijn: deze man is volledig ontoerekeningsvatbaar en mag in het vervolg zeggen wat hij wil.

 6. Wie de zelfde tekst in het openbaar zou uitspreken, maar dan met `moslim’ vervangen door `jood’ en Islam met `Jodendom’, zou onmiddelijk worden ópgepakt op last van ziédende zionistenen en Israël zou van Rosenthal zelfs misschien wel uitlevering eisen, wat hij op bevel van Wilders nog zou doen ook.

 7. Ben ik nu gek, of kunnen we zo een Islamitische composer aanwijzen? Of een grote schrijver en zelfs een Islamitische computer “nerd”. Ik vind dat behoorlijk zwak omdat het zo te ontkrachten is, ik had toch beter van hem verwacht, misschien dat zijn achterban het gelooft maar dit is toch behoorlijk zwak.

 8. Jullie moeten het maar opzoeken maar ik herinner mij in 1992 dat er een raadslid uit de Bijlmermeer en een journaliste aangifte hadden gedaan tegen uitlatingen in VN van de toenmalige wethouder v Volkshuisvesting van de PvdA in Amsterdam Louis Genet en directeur WBC Nieuw Amsterdam Grotendorst. De beide dames waren naar het gerechtshof gestapt. Er was nog al wat over te doen geweest.
  Er is meen ik geen vervolging ingesteld maar wel heeft Genet door de AG een flinke uitbrander gekregen door te stellen als je arm zwart en crimineel zou vervangen door arm zwart en Bosnisch (Bosnie speelde toen), joods enz. Het heeft zijn politieke carriere uiteindelijk niet veel goeds gedaan.
  Als de tegenpartij in de blonde Gerrit zaak hetzelfde kan verwachten hebben zij een mooi punt.

 9. Misschien dat Wilders deze onzin afsteekt in de rechtszaal in de hoop dat de rechters in lachen uitbarsten. Dan kan hij weer proberen om ze te wraken.

 10. Sterke speech van Wilders! De tekst geeft in het kort zijn politieke overtuiging weer.
  Het feit dat een volksvertegenwoordiger wordt vervolgd voor het bedrijven van politiek geeft duidelijk aan dat het hier gaat om een politiek proces.

 11. Wilders heeft aangezet tot haat. Politici dienen zich nog altijd aan de wet te houden. PVV is tegen gedogen dus ze moeten niet zeuren.

 12. @ Softia
  Het moet eerst nog maar blijken of Wilders daadwerkelijk heeft aangezet tot haat-zaaien, immers de rechter moet nog uitspraak doen in de strafzaak.
  Tot die tijd is Wilders onschuldig.

 13. Mauwen Schreef:

  Sterke speech van Wilders! De tekst geeft in het kort zijn politieke overtuiging weer.
  Het feit dat een volksvertegenwoordiger wordt vervolgd voor het bedrijven van politiek geeft duidelijk aan dat het hier gaat om een politiek proces.

  De vraag is waarom hij een toespraak houdt alsof hij op een congres voor Internationale Xenofobie staat, in plaats van iets te zeggen dat terzake zijn proces is.

 14. Die toespraak staat zo bol van haat taal dat de rechters nog meer redenen krijgen om hem te veroordelen. Ik denk dat Wilders een veroordeling wil uitlokken. Dan kan hij in hoger beroep en dan blijft hij in de schijnwerpers.

  Als hij niet wordt veroordeeld dan is aanzetten tot haat daarmee gelegaliseerd in dit land.

  Dit is helaas een win-win scenario voor Wilders tenzij de rechters hun werk heel goed doen en een hoger beroep vrijwel kansloos zou zijn. Helaas zal Wilders bij een veroordeling die blijft staan op hoge toon gaan krijsen voor een wetswijziging. De huidige leiders van VVD en CDA zullen zo’n wijziging waarschijnlijk steunen.

 15. @ Sofia van der Linde:

  Ik ben geen jurist, maar volgens mij geldt een overtreding van de wet alleen voor de geldende wet. Als later de wet wijzigt wil dat niet zeggen dat wetsovertredigen in het verleden (ten tijde van de oude wet) komen te vervallen. Als je nu 130 km/u rijdt op de A7 is dat een overtreding, ook al mag het straks waarschijnljk wel.

 16. Nee, de veroordeling zou niet vervallen, maar als de wet verandert dan is de weg wel vrij om voortaan nog meer haat te prediken.

 17. @ Sofia van der Linde:
  Dan maar hopen dat er geen meerderheid voor de huidge gedoogcoalitie ontstaat in de Eerste Kamer, dan kan een dergelijke wetswijziging nog worden tegen gehouden.

 18. Overigens werd ik er gisteren op geattendeerd dat die uitspraak oveer lichten die in Europa uitgaan terug grijpt op de Eerste Wereldoorlog, toen die uitspraak door de Britse Minister van buitenlandse zaken gedaan werd.
  Naast die uitdrukking over de Totale Oorlog heeft Wilders nu dus al twee wereldoorlogen nodig om zijn argumenten kracht bij te zetten.

 19. @ Laurent:

  Allemaal oud nieuws; Vera Lynn heeft aan het einde van WOII de lichten al weer aangedaan

  When the lights go on again all over the world
  And the boys are home again all over the world
  And rain or snow is all that may fall from the skies above
  A kiss won’t mean “goodbye” but “Hello to love”

  When the lights go on again all over the world
  And the ships will sail again all over the world
  Then we’ll have time for things like wedding rings and free hearts will sing
  When the lights go on again all over the world

  When the lights go on again all over the world
  And the ships will sail again all over the world
  Then we’ll have time for things like wedding rings and free hearts will sing
  When the lights go on again all over the world

  Ook te downloaden als ringtone…

 20. @ 15
  Zijn uitspraak voor de rechter is volkomen op zijn plaats, omdat hij juist voor deze politieke opvatting voor de rechter moet verschijnen. Het hele proces draait alleen maar om de toelaatbaarheid van zijn politieke uitspraken. Vandaar dat het dus ook een politiek strafproces is.

 21. Uit die toespraak blijkt een typisch paranoïde ziektebeeld. Ik ben geen psychiater maar ik heb wel ervaring met mensen met deze stoornis.

  Als Geert Wilders dit geheel serieus meent dan is hij paranoïde. Ik houd er echter rekening mee dat hij dit allemaal roept omdat hij ervoor betaald wordt.

 22. Mauwen Schreef:

  @ 15
  Zijn uitspraak voor de rechter is volkomen op zijn plaats, omdat hij juist voor deze politieke opvatting voor de rechter moet verschijnen. Het hele proces draait alleen maar om de toelaatbaarheid van zijn politieke uitspraken. Vandaar dat het dus ook een politiek strafproces is.

  Wilders moet niet voor de rechter verschijnen wegens “politieke uitspraken”, hij moet voor de rechter verschijnen omdat buiten het Parlement voor hem dezelfde wetten gelden als voor iederéén buiten het Parlement.

  Het staat hem natuurlijk vrij om het niet met zo’n wet eens te zijn, maar zolang die wet nog wet is, heeft hij zich er maar aan te houden, net zo goed als een proces geen “politiek proces” is omdat er een politicus bij is betrokken.

  Of vind je dat politici boven de wet zouden moeten staan?

 23. @ 25
  Wilders is een volksvertegenwoordiger met politieke opvattingen.
  Zoals het een politicus betaamt doet Wilders zijn uitspraken in de openbaarheid zodat het electoraat er kennis van kan nemen om vervolgens te beslissen wel/niet op hem te stemmen.
  Ongeacht of je het nu met hem eens bent de uitlatingen waarvoor Wilders wordt aangeklaagd maken deel uit van zijn politieke standpunten. Derhalve is het strafproces een politiek proces.

 24. De meeste mensen die wetten overtreden hebben doorgaans een ideologie die dit gedrag ondersteunt. Op die manier kan iedereen zich wel op diens gewetensvrijheid of diens politieke overtuiging beroepen.

  Nee, ik ben geen dief. Ik ben een herverdelingsexpert.

  Ja, zo ken ik er wel nog een paar.

 25. @28
  Uw vergelijking met de dief gaat mank.
  Wilders gebruikt alleen woorden en geen fysieke handelingen

 26. Wetsovertreders zijn wetsovertreders.

  Om met Leen van Dijke te spreken: “Waarom zou een praktiserende haatzaaier als Wilders beter zijn dan een dief?”

 27. #31
  Je mag toch van iemand die een stelling doet minimaal verwachten dat hij er zelf argumenten bij geeft.
  Bovendien zijn de argumenten van #25 niet van toepassing.

 28. Mauwen Schreef:

  Wel uw stellingen blijven argumenteren. (

  Nou argumentje dan; we kennen bijvoorbeeld in dit land wel het wetboek van strafrecht en geen wetboek van politiekrecht.

  Goed argument he. Einde discussie volgens mij.

 29. Als ik al jouw buren vertel dat jij een kinderverkrachter bent dan is dat ook geen fysieke handeling volgens jouw definitie, Mauwen.

  Het is echter wel laster en daarmee terecht strafbaar. Net als haatzaaien.

 30. Wat mij betreft mag Geert Wilders zeggen dat de Islam zuigt. Geen probleem. Als hij het bij inhoudelijke kritiek van de Islam hield dan stond hij ook niet terecht.

  Ik heb vooral een probleem met zijn haatzaaierij tegen hele groepen en zijn wens om de rechtsstaat af te schaffen.

 31. #36
  U heeft volkomen gelijk in wat u nu zegt.
  Maar uw vergelijking van de dief was misplaatst

 32. Het is niet alleen het recht, maar ook de plicht van vrije mensen, en dus ook voor mij als Tweede Kamerlid, zich uit te spreken tegen elke ideologie die de vrijheid bedreigt.

  Bedankt voor je zege, Geert

  Het is dus een recht en een plicht de waarheid over de kwaadaardige ideologie genaamd PVV te spreken.

 33. #37
  Wilders is altijd heel helder geweest: de islam is een achterlijke en gevaarlijke ideologie.
  Daarmee beledigt hij niemand.

 34. Religie kritiek is beledigend voor gelovigen maar is zover ik weet geen groepsbelediging. Dat valt onder vrijheid van godsdienst. Er zijn zowel Christenen als Moslims die dit over het Jodendom zeggen.

  Op het moment dat je Joden, Moslims of Katholieken als groepen collectief voor bijvoorbeeld dieven, verkrachters, moordenaars of kannibalen gaat uitmaken dan wordt het een ander verhaal.

 35. #41
  Laat ik je dan maar gelijk even uit je droom halen.
  Momenteel worden joden niet alleen bekritiseerd maar ook al in elkaar geslagen en bedreigd.
  Net zoals homo’s en andere minderheidsgroepen.
  3x raden welke ideologie de daders aanhangen……

 36. Jodenhaat komt ook helaas nog altijd onder niet-Moslims voor in dit land. Ik weet dat er helaas in verhouding veel jonge Marokkanen zijn in grote steden die dit doen. Ik zou er zelf wat tegen doen maar het is nog nooit gebeurd in mijn bijzijn.

  Er zijn in verhouding wat meer Moslimsmannen die agressief zijn tegen niet-hetero’s dan je op basis van de bevolkingssamenstelling zou verwachten.

  Het overgrote merendeel van de poten- en pottenrammers is echter nog altijd autochtoon en man. Dat wist jij niet, want jij bent hetero.

  Ik ben zaak zat uitgescholden en voor de voeten bespuugd door een bepaald slag Moslimmannen. Het waren echter Blanke Nederlanders zie hun handen niet konden thuis houden.

  Ik ben als kind bedreigt en geïntimideerd door Christelijke jongeren omdat ik een broek droeg. Dit is soort onverdraagzaamheid is niet alleen een probleem bij Moslims. Er is een Christelijke partij in ons parlement die een theocratie wil en vrouwen hun kiesrecht wil ontnemen; geen Islamitische.

 37. #45
  Dat je zoiets persoonlijk is overkomen is erg. Daar wil ik niets aan relativeren.
  En ik kan me goed voorstellen dat je inderdaad niets opheb met zo’n christelijke partij. Je goed recht!

  Maar procentueel gezien zijn Marokkanen veruit het meeste schuldig aan intimidatie en mishandeling van joden, homo’s, etc. Ik zal niet beweren dat deze agressie genetisch is bepaald (dat zou racistisch zijn). Maar wanneer het niet genetisch is dan moet de oorzaak van hun wangedrag wel cultureel bepaald zijn.
  En dus kom je op het gevoelige punt van culturele en geloofsovertuiging. Daarbij zien we in de Islamitische cultuur en geloofswaarheid directe aanwijzingen van haat tegen joden, christenen, homo’s, ongelovigen, etc. Het domweg de ogen sluiten voor deze aspecten in de islam, en de mogelijke uitwerking op het gedrag van de gelovigen, doet de problemen niet verdwijnen.
  Daarom moet de discussie over de islam in alle openheid gevoerd kunnen worden, zowel buiten als binnen de politiek

 38. Ik sluit mijn ogen niet voor intolerantie onder Moslim jongeren., maar ik sluit mijn ogen evenmin voor intolerantie onder andere groepen. Dat is namelijk niet in het belang van mijn persoonlijke veiligheid. Ik let op zaken als lichaamstaal en gedrag. Dat is de beste manier om agressie te voorspellen en voor te zijn.

  Ik ben ook niet tegen kritiek op welke religie, cultuur of politieke stroming dan ook. Als Wilders het daar bij hield dan zou ik hem nogal ongenuanceerd vinden, maar ik zou me niet echt druk maken.

  Het gaat er mij om dat Wilders hele groepen collectief hun rechten wil afnemen. Daar heb ik een probleem mee.

 39. @ Mauwen:

  Je zou ook aan sociaal-economische factoren, armoede en maatschappelijke uitsluiting kunnen denken als bron voor verschillende soorten onmaatschappelijk gedrag

 40. @45
  IK weet wel zeker dat het geen “jonge Marokkanen” zijn die de neus van Clairy Polak willen afsnijden, of die Job Cohen een landverrader noemen. Antisemitisme waarvoor geen moslim in de mainstream media ruimte zal krijgen.

Reacties zijn gesloten.