Geen megastal, ook en zeker niet pal naast Kampina

Wij

Natuurmonumenten, Brabantse Milieufederatie en bezorgde burgers

 

constateren

  • Dat de natuur van de Kampina al zwaar lijdt onder de uitstoot van ammoniak door intensieve veehouderij.
  • Dat de paarse heide verdwijnt door verzuring van de bodem en dat het leefgebied van planten en dieren ernstig wordt aangetast.
  • Dat een megastal met 16.000 varkens de draagkracht van het gebied ver te boven gaat.
  • Dat het onbegrijpelijk is dat de gemeente Oirschot dit toestaat. Zeker gezien alle inspanningen en geld die al in de bescherming van de Kampina zijn gestoken.

 

en verzoeken

de gemeente Oirschot dringend om haar verantwoordelijkheid te nemen en alles op alles te zetten om de bouw van deze megastal aan de Logtsebaan 2 te voorkomen. Laat de natuur niet stikken!

Petitie