Geen kortingen op zorg- en huurtoeslag in 2018

Het aan te treden kabinet Rutte III zal in 2018 de huur- en de zorgtoeslag niet aanpassen. Ook van het kindgebonden budget zal het kabinet afblijven. Dat schrijft informateur Gerrit Zalm vandaag aan de Kamer.

Anders dan hetgeen samenhangt met het wijzigen van het verplicht eigen risico, zijn er zover mij bekend geen andere wijzigingen in deze regelingen voorzien dan het kabinet op 19 september 2017 heeft aangekondigd in de begroting voor 2018. Voor het overige zijn de gesprekken tussen de onderhandelende fracties van VVD, CDA, D66 en CU gaande en zal ik u in mijn eindverslag berichten over de uitkomsten hiervan

Over de jaren ná 2018 doet Zalm dus geen uitspraken. De VVD zou toeslagen het liefst helemaal afschaffen, maar dat gaat de andere partijen in de coalitie (waarschijnlijk) te ver. Het afschaffen van het toeslagencircus is nogal lastig, tenzij het je – zoals de VVD –  geen barst interesseert wanneer mensen uit hun woning gezet worden, geen recht meer hebben op medische zorg of doodgaan van de honger. Beschik je nog wél over iets als een geweten, dan zal het inkomensverlies op enigerlei wijze gecompenseerd moeten worden, wat de afschaffing als bezuinigingsmaatregel dan weer tot een zinloze exercitie maakt.

Binnen het ambtelijk circuit in Den Haag circuleren al enkele jaren ideeën om via een omweg toch te bezuinigen op met name de huurtoeslag. Zo wordt er o.a. gedacht aan het overhevelen van de huurtoeslag naar de corporaties. Een andere mogelijkheid is de verlaging van de kwaliteitskortingsgrens, wat al snel miljoenen op zou leveren. Ook het verhogen van de basishuur – het bedrag dat mensen altijd zelf moeten betalen – is een mogelijkheid. Reken hoe dan ook vanaf 2018 maar op forse ingrepen in het toeslagenstelsel.

Bron: AD