‘Geen kind aan de kant!’ Indringende presentatie

Een kleine groep mensen – vijf belangstellenden, ondergetekende en de spreekster – was afgelopen zonnige zondagmiddag naar Raakveld in Tilburg gekomen voor een presentatie van de campagne ‘Geen kind aan de kant!‘ die een reeks demonstraties in voorbereiding heeft bij zogeheten gezinslocaties. Dat zijn plekken waar de staat vluchtelingengezinnen met kinderen langdurig opsluit, doorgaans als aanloop naar uitzetting. Het gaat dan om mensen wiens aanvraag is afgewezen en die dus volgens de Staat der Nederlanden dienen te vertekken, terug naar het land van waaruit ze de wijk hebben genomen.

Voordat de presentatie zelf begon, zong één van de belangstellenden onder eigen gitaarbegeleiding ook nog een tweetal bij het onderwerp passende liederen. De presentatie zelf – gehouden door een spreekster, voorzien van beeldmateriaal via laptop en TV-scherm – was informatief, zeer indringend en gaf stof tot discussie, uitwisseling van informatie en tot het voornemen om materiaal van de campagne te verspreiden.

We kregen te horen hoe de omstandigheden waren wooronder de mensen die in deze locaties vast zaten,. Mensen hebben beperkte bewegingsvrijheid, mogen niet zonder ontheffing de gemeentegrens over, volwassenen moeten zich dagelijks melden. Er zijn gedetailleerde huisregels, en bij overtreding volgen forse straffen. Je kind speelt buiten je woonkamer? 15 euro boete. Rookmelder gaat omdat je iets opwarmt in je kamer? Veertig euro boete. Zo gaart het in minstens één van de gezinslocaties, maar anderen hebben varianten van dit soort getreiter. Deze mensen krijgen een zeer schamel leefgeld, dus boetes hakken er extra zwaar in.

Lees verder bij de bron, Ravotr