Gebruik nekkenbreekmachine bij massamoord op ganzen is “illegaal”

De wijze waarop de provincie Gelderland de massamoord op ganzen ter hand wil nemen is illegaal.

De Dierenbescherming is van mening dat het apparaat dat in Gelderland door het bedrijf V&T Faunabeheer in opdracht van de Faunabeheereenheid Gelderland wordt ingezet om ganzen te doden door ze de nek te breken, illegaal is. Het middel komt niet voor op de lijst van middelen om dieren te doden in de Flora- en faunawet en mag daarom niet worden ingezet. De Dierenbescherming heeft dit via een brief aan de provincie Gelderland laten weten en heeft er melding van gedaan bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) en hen gevraagd erop toe te zien dat het apparaat niet wordt gebruikt.

Naast het doden van ganzen door hun nekken te breken heeft de provincie Gelderland ook toestemming verleend om ganzen te vergassen. Ook hiervan vraagt de Dierenbescherming aan de provincie om ermee te stoppen. Ze wijst de provincie op de eigen ‘Aanbevelingen Provinciaal Dierenwelzijnsbeleid’ waarin een hoofdstuk is opgenomen met een alternatieve ganzenaanpak die én diervriendelijker is én een duurzaam effect heeft.

(lees verder bij de bron)

2 gedachten over “Gebruik nekkenbreekmachine bij massamoord op ganzen is “illegaal””

  1. Pingback: Nekbreekapparaat voor ganzen wordt niet tegengehouden | Krapuul

  2. Pingback: Nekbreekapparaat voor ganzen wordt niet tegengehouden – Krapuul

Reacties zijn gesloten.