Gaza: ondanks verpletterend militair overwicht is Israël de oorlog aan het verliezen

Elke bezettingsmacht denkt van zichzelf dat hij onoverwinnelijk is, tot de geschiedenis het anders leert. Met Israël zal het niet anders gaan.

Bij een militaire operatie is er sprake van overwinning als de doelstellingen volledig of grotendeels bereikt worden en als dit gebeurt met relatief weinig kosten of verliezen. Bij een nederlaag geldt het omgekeerde: de doelstellingen worden niet of nauwelijks bereikt en de kosten of verliezen zijn relatief hoog.

Dat laatste is voor Israël duidelijk het geval bij ‘Operatie Beschermende Rand’. We overlopen zowel de doelstellingen die Israël zich stelde als de kosten en verliezen die de huidige oorlog met zich meebrengt.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via: dewereldmorgen.be