Gastbijdrage van een orchidee #MijnNatuurBlijft

Aangenaam. Ik ben een rietorchis. Ik groei bijvoorbeeld aan de randen van duinmeertjes of duinmeren (zoals bovenstaand). Ik vernam laatst van een of ander Kamerlid dat zei dat orchideeën nou eenmaal niet uit Nederland komen. Dat was een mijnheer met een uitheemse naam die iets tegen anderen met uitheemse namen heeft. En die mag meebeslissen over de natuur in Nederland terwijl hij wel van erg veel onkunde getuigt. Hij zal het wel met Rutte III eens zijn dat de natuur in Nederland van hogerhand afgeschaft mag worden.
Er zijn tientallen orchideeënsoorten te vinden in Nederland, sommige heel zeldzaam, andere, zoals ik, gemakkelijk te vinden in het juiste seizoen. Maar even mooi.

En dan nu het woord aan de Vlinderstichting:

De pracht van de Nederlandse natuur onder de aandacht brengen op sociale media, dat beoogde onze projectleider Anthonie Stip toen hij op 14 november de hashtag #MijnNatuurBlijft startte. Inmiddels doen veel mensen mee.

De aanleiding voor #MijnNatuurBlijft is de aankondiging van het kabinet om te bekijken of beschermde Natura2000-gebieden in ons land herschikt of verplaatst kunnen worden, in het kader van de aanpak voor de stikstofcrisis.

Anthonie Stip, projectleider bij De Vlinderstichting verbaast zich daarover: “Als je bedenkt wat de natuur betekent, niet alleen voor planten en dieren, maar ook voor mensen, is dat een bijzondere stap. Wij zijn afhankelijk van de schone lucht en schoon water, bestuiving en nog veel meer. Dat alles levert de natuur ons. Om nog maar te zwijgen van de intrinsieke waarde van natuur”.

– Verder bij de Vlinderstichting