G20 Hamburg: actie, politiegeweld en de noodzaak tot solidariteit

De G20, topconferentie van politieke leiders van twintig machtige industriestaten, is begonnen. Het protest ook – en actievoerders hebben nu al te maken met grove onderdrukking, intimidatie en politiegeweld. Het is zaak om dit goed te volgen. Het is zaak om initiatieven te nemen om solidariteit met het verzet ter plekke tot uiting te brengen. Wat daar gebeurt is belangrijk, succes van actievoerders ter plekke is een opsteker voort iedereen die de machten van kapitaal, staat en alle vormen van onderdrukking tracht te trotseren.

Keurig protest waar geen politicus van wakker ligt was er eergisteren. “In Hamburg hebben duizenden mensen in een demonstratie daden geëist van ’s werelds grootste industrielanden, die op 7 en 8 juli bijeenkomen in de G20-top in de Noord-Duitse stad”, zo vertelt de NOS. Die demonstratie was op 2 juli. Achtduizend demonstranten, beweert de politie. 25.000 zeggen mensen die de boel hebben helpen organiseren. Precieze aantal: onbekend. Maar de politie liegt sowieso. That goes with their job.

En wat eisten de demonstranten? “Op de eerste van dertig aangekondigde demonstraties liepen mensen met teksten als ‘bestrijd armoede’, ‘Stop de kolenwinning’ en ‘Planet First’ “, lezen we verder. Alsof de verenigde wereldleiders die met hun neoliberaal beleid juist mensen de armoede in trappen, aanspreekbaar zijn als lieden die armoede gaan bestrijden. Alsof degenen wier macht verbonden is met de winning van, en productie op basis van, fossiele brandstoffen, gaan stoppen met kolenwinning omdat enkele tienduizenden mensen die een middagwandeling maken, dat vragen. Alsof deze leiders iets anders kunnen en willen dan ‘Money and Power First’.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: ravotr