G20 bereikt compromis over vrijhandel

De confrontatie van actievoerders met de politie mag dan het beeld in de media bepalen, op de achtergrond nemen de wereldleiders wel degelijk besluiten. Aan het eind van de middag wordt een officiële slotverklaring verwacht, maar de belangrijkste besluiten zijn inmiddels bekend.

  • Over vrijhandel is een compromis bereikt. Iedereen committeert zich aan vrijhandel en keert zich tegen protectionisme. Om de achterban van de Amerikaanse president Trump tegemoet te komen wordt in de slotverklaring een passage opgenomen waarin de “de rol van legitieme verdedigingsinstrumenten in de handel” wordt erkend. Wat we daar precies onder moeten verstaan is niet duidelijk. Waarschijnlijk is ze vooral bedoeld om te voorkomen dat de bijeenkomst op een sof uitloopt. Trump heeft zich in het verleden protectionistisch uitgelaten. Hij moet met iets thuis komen, al is het maar met een holle frase. De VS zullen een handelsakkoord met Groot-Brittanië sluiten, maar dat gebeurt pas nadat GB uit de EU getreden is.
  • Poetin, Macron en Merkel hebben afgesproken dat de akkoorden van Minsk over een wapenstilstand in Oekraïne “onverminderd toegepast” zullen worden. In het oosten van het land woedt nog steeds een low intensity burgeroorlog, dus al teveel zoden hebben die akkoorden tot nu toe niet aan de dijk gezet. Bovendien is de Oekraïense president Poroschenko niet betrokken bij deze afspraken, Oekraïne is geen lid van de G20.
  • Over het milieu – ongetwijfeld het heetste topic – lijkt men maar moeilijk tot een compromis te kunnen komen. Merkel wil volgens waarnemers ten koste van alles voorkomen dat meer landen het voorbeeld van de VS volgen en het klimaatakkoord van Parijs voor gezien houden. De grote angst bij milieugroepen is dat het tóch al niet bijster ambitieuze akkoord van Parijs verder aangepast wordt, om toch maar zoveel mogelijk landen binnenboord te kunnen houden. De Franse president Macron wil juist de afspraken aanscherpen, maar of daar veel van terecht gaat komen is dus maar de vraag. Momenteel wordt gesproken over de wens van de VS financiële ondersteuning te verlenen aan landen die het gebruik van fossiele brandstoffen “efficiënter en milieuvriendelijker” willen maken. Macron en Merkel vrezen dat dit een vrijbrief wordt om ongehinderd door te gaan met het gebruik van fossiele brandstoffen.
  • Bron: ND