Folkklassieker du jour: Oh My Darling Party Line

Joe Glazer was een Amerikaanse folkzanger en vakbondsactivist die vooral bekend is van twee albums met songs van de radicale vakbond Industrial Workers of the World (de ‘Wobblies’). Glazer is zijn hele leven een overtuigde socialist gebleven, die in tegenstelling tot vele anderen in de val van de post-stalinistische regimes in het Oostblok geen enkele reden zag zijn mening bij te stellen. Geen wonder, want Glazer was al heel vroeg uiterst kritisch over de wijze waarop de Communistische Partij van de VS meende ‘het socialistische vaderland’ ten koste van alles te moeten verdedigen.

My Darling Party Line werd geschreven n.a.v. het Molotov-Ribbentrop Pact in 1939, waarbij Stalin de nazi’s niet alleen de vrije hand gaf in Polen, maar in een geheim gehouden bijlage zelfs afspraken maakte met Hitler over de verdeling van de buit. De melodie van My Darling Party Line is gebaseerd op die van My Darling Clementine

In old Moscow, in the Kremlin,
In the fall of thirty nine.
Sat a Russian and a Prussian
Writing out the party line.

cho: Oh my darling, Oh my darling,
Oh my darling party line.
Oh, I never will desert you
Cause I love this life of mine.

Leon Trotsky was a Nazi,
Oh, we knew it for a fact.
Pravda said it, we all read it
Before the Stalin-Hitler Pact.

Once a Nazi would be shot, see.
That was then the party line.
Now a Nazi’s hotsy-totsy,
Trotsky’s laying British mines.

Now the Nazis and Der Fuehrer]
Stand within the party line.
All the Russians love the Prussians
Volga boatmen sail the Rhine.