Finland begint experiment met basisinkomen

De rechtse(!) Finse regering is als eerste Europese land een experiment begonnen met het basisinkomen. Vanaf 1 januari krijgen 2000 willekeurig gekozen uitkeringsontvangers maandelijks een bedrag van  €560 bijgeschreven op hun bankrekening. Over de besteding van het bedrag hoeft geen verantwoording afgelegd te worden. De  €560 wordt in mindering gebracht op eventuele andere uitkeringen die ontvangen worden.

220px-antonionegri_seminariointernacionalmundo
Antonio Negri, een van de linkse pleitbezorgers van een basisinkomen

Betrokkenen blijven het bedrag ontvangen, ook nadat ze een baan gevonden hebben. In tegenstelling tot Nederland kent Finland niet het begrip “algemeen geaccepteerde arbeid” die niet geweigerd mag worden: Finse uitkeringsontvangers mogen slecht betaald of tijdelijk werk weigeren. In Nederland zijn uitkeringsontvangers verplicht een tijdelijke baan te accepteren.

Volgens een woordvoerder van de Finse regering voelen veel uitkeringsontvangers er niets voor tijdelijk werk te accepteren omdat ze er qua inkomen vaak nauwelijks of niet op vooruit gaan en na afloop van de tijdelijke baan het hele bureaucratische circus bij het aanvragen van een uitkering opnieuw moeten doorlopen. Door te garanderen dat mensen die een dergelijke baan accepteren niet geconfronteerd worden met een lager inkomen, hoopt de Finse regering uitkeringsontvangers te stimuleren slecht betaald en/of tijdelijk werk eerder te accepteren.