Femke Halsema trapt nog even na

Dit is een gastbijdrage van Sofia van der Linde

Femke Halsema heeft weliswaar de politiek verlaten maar ze doet toch nog even een een voorstel in haar afscheidsbrief om het de PVV nog makkelijker te maken. Kamerleden moeten wat haar betreft ook onschendbaar zijn als ze buiten de kamer dingen zeggen waar een normaal mensen voor wordt aangeklaagd.

Halsema schetste de verandering van de Kamer van een ‘vriendelijk forum’ tot een ‘strijdlustige arena’ sinds zij in 1998 toetrad als Kamerlid. Negatief oordeelde zij hier niet over. “De taal die we hanteren is soms schril maar ook recht toe, recht aan, de tegenstellingen zijn even hard als ze helder. Mij is dat lief”, liet ze weten. “De afgelopen jaren is de Tweede Kamer onmiskenbaar toegankelijker geworden en dat is goed: veel liever hevige emoties, straatrumoer en ruwere zeden dan de handjeklap en zelfgenoegzaamheid van de besloten sociëteit.”

Femke Halsema ziet de huidige verruwing dus als een goede zaak. Zij is blij dat zij hier aan heeft kunnen bijdragen. We hebben nu een kabinet dat in het zadel blijft dankzij steun van een partij die etnische registratie wil van iedereen. Het zit Femke Halsema echter dwars dat politici die haat zaaien buiten werktijd nog vervolgd kunnen worden in dit land. Dit stukje beschaving moet ook worden opgeheven wat haar betreft.

Het is overigens een beetje tegenstrijdig om te zeggen dat de Tweede Kamer geen elitaire soos moet zijn, maar wel te pleiten voor meer voorrechten voor leden van diezelfde kamer. Leden moeten dus wel klinken alsof ze van de straat zijn, maar moeten vooral niet dezelfde rechten hebben als het klootjes volk.

Het lijkt mij een stuk logischer als leden van de Wetgevende macht zich net zo goed ten alle tijden aan de wet moeten houden als ieder andere Nederlandse burger. Mensen met macht verworden doorgaans als hun slechte gedrag geen consequenties meer heeft. Ik stel voor om de onschendbaarheid van iedereen in dit land op te heffen. Er is geen goede reden waarom er niet gestraft zou worden als Kamerleden, leden van het koningshuis en diplomaten zich onbetamelijk of zelfs crimineel gedragen. Gezien de voorbeeld functie van deze mensen zou het logischer zijn als voor hen strengere maatstaven golden.

63 gedachten over “Femke Halsema trapt nog even na”

 1. Ja, daar stond ik ook van te kijken, van die uitspraak. En inderdaad, vanwaar om te beginnen enige onschendbaarheid?

 2. Tja maar we mogen niets meer zeggen hé .. dus waar ik in andere gevallen zou zeggen dat Halsema waarschijnlijk door gedwarsboomde machtsdromen krankzinnig is geworden , OF samen met Bosma en Agema eigenlijk bij de PVVD thuis hoort , zeg ik nu dus maar niets …. want groen whatever zijn ook wel eens een beetje tegen de PVV …

 3. De aanhang van Groen Links is helemaal niet zo blij met de huidige verruwing dus ik snap deze actie van Halsema niet echt.

 4. Onschendbaarheid binnen het Parlement: begrijpelijk, al wordt daar momenteel te veel misbruik van gemaakt (en een beetje te weinig gebruik van de regel dat je echt niet *alles* mag zeggen – officieel is iemand voor knettergek uitmaken nog steeds “not done”)

  Onschendbaarheid buiten het Parlement: niet doen, want dan is het eind zoek. Als een Kamerlid buiten het Parlement alles mag zeggen (wat op zich al ongewenst is), waarom dan ook niet bepaalde dingen *doen*? En waarom alleen Kamerleden en geen andere (politieke) bestuurders? Waarom eigenlijk gewoon iedereen niet? 😛

  Nee, lijkt me niet echt iets waar Nederland gezelliger op wordt.

 5. Het komt er dus op neer dat je in de TK bijvoorbeeld rustig zou kunnen ontkennen dat de Holocaust heeft plaatsgevonden. Dat vindt althans mevrouw Halsema.

 6. #7 je kunt in dit land een hoop zeggen zonder dat je voor de rechter komt. Er is helemaal geen noodzaak voor parlementaire onschendbaarheid.

 7. Onschendbaarheid ook binnenskamers opheffen leek me een goed idee, maar dan krijg je vast partijen die keer op keer sprekers van andere partijen gaan aanklagen, waardoor het hele proces vastloopt.
  Kamerleden moeten misschien wel laten zien dat ze die onschendbaarheid verdienen door TV-uitzendingen vanuit die kamer niet te laten uitmonden in niet-relevante propaganda, door suggestieve redeneringen en leugens terstond hard aan te pakken.

 8. @#10
  Kijk maar eens naar de wet. Zo makkelijk is het niet om iemand voor haatzaaien of iets andere veroordeeld te krijgen.

 9. A begint een betoog, P roept al na 1 zin dat A in overtreding is, mag A dan het betoog voortzetten?

 10. Gert Kok Schreef:

  A begint een betoog, P roept al na 1 zin dat A in overtreding is, mag A dan het betoog voortzetten?

  Ja, daar heb je wel een punt. Bovendien kan het dan in principe tegen de wet zijn om een bepaalde wet aan te willen passen, misschien bestaat die onschendbaarheid vanwege die reden?

 11. Ik zeg maar wat Bakra niet wil zeggen: “good riddance to a lot of bad rubbish”, zoals de Engelse kameraden het zo beeldend uitdrukken. Overigens lig ik evenmin als Halsema wakker van polarisatie, dat dan weer wel. Jammer alleen dat links (nou ja) zo over zich heen laat lopen, in plaats van flink terug te meppen.

 12. @#12
  Hoe vaak roepen mensen dat buiten de kamer? Kom op. Ik kan hier zeggen wat ik wil en toch binnen de wet blijven. Daar hoef ik niet eens op te letten. Zo streng zijn de artikelen onder 137 in het wetboek van Strafrecht niet. Lees ze maar eens.

  Mensen die hun mond niet kunnen optrekken zonder te schelden, liegen of op te ruien horen helemaal niet in een parlement te zitten.

 13. #15 Amen voor de laatste zin. Is net als met slaan, als je het verbaal niet meer aankunt en je gaat dan slaan verlies je. Grote bullybek in TK is hetzelfde. Wordt tijd dat de anderen zich eens anders op gaan stellen en er een einde aan maken. Ik stel voor dat ze massaal gaan zitten lachen als er weer idiote beweringen worden gedaan. Kijken hoe lang het dan nog duurt.

 14. Het probleem is eerder dat neoliberale markt principes , de doorverkoop van de publieke diensten in de 2e kamer onschendbaaar bleken.
  Behoud van sociale cohesie werd daarmee uitverkocht.

 15. @#17
  Dat is op zich een symptoom van hetzelfde probleem: PvdA en GroenLinks hebben het merendeel van hun Socialistische idealen bij het vuilnis gezet in de jaren ’90. Ze hadden dus geen ideologische grond meer om bezwaar te maken tegen deze uitverkoop van onze beschaving en verworvenheden.

  Ik hoop nog altijd dat ze hier van terugkomen en hun Socialistische identiteit weer omhelzen.

 16. Hmm als mevrouw Sap het beleid van onze Femke voortzet, dan kan ik wel eens van de VVD naar Groen Links gaan, al was het alleen maar om Groen Links in een liberale koers voort te zetten, maar daarna ga ik toch weer terug naar de VVD! 😀 😀 🙁

 17. Aanstichten, provoceren, van haat, discriminatie, enzovoort, moet altijd strafbaar blijven. Nu bepaalde kamerleden systematisch misbruik maken van hun onschendbaarheid als zodanig, om leugens te verkopen, moet die onschendbaarheid van kamerleden helaas ook opgeheven worden.
  Tot voor kort was het zo, dat de voorzitter van de TK ingreep, als een lid zijn/haar boekje te buiten ging. Dat gebeurt nu niet meer. Dat is ook daarom jammer, omdat er zodoende geen beroep hoefde te worden gedaan op de rechter. De volksvertegenwoordiging kon onafhankelijk blijven.
  Maar de TK heeft toegelaten, dat in haar midden verkozenen zitten, die geen verantwoording verschuldigd zijn aan een achterban. Er is geen democratische fractiediscipline bij de PVV. Goudkuifje beslist helemaal alleen, wat wel en niet door de beugel kan.
  Wilders heeft tijdens de onderhandelingen over Bruin I gevraagd, of hij niet helemaal onschendbaar kon worden verklaard. Zoiets als de paus sinds de negentiende eeuw.
  Wat Rutte en Verhagen te ver vonden gaan, zou GL dat moeten goedkeuren?
  Bah!

 18. @ tante Beatrix:

  Als woorden niet meer gewogen mogen worden wat zijn ze dan nog waard ? Overigens stem ik bij elke verkiezing zonder uitzondering op de oppositie. Zelfs bij waterschapsverkiezingen. Ik zoek wel daarbij de personen uit en ik mag wel zeggen dat ik daarvan zelden spijt heb gehad.

 19. Ik begin steeds meer het vermoeden te krijgen dat Femke het ook prima zou hebben kunnen vinden met Janmaat , Koekoek en Mussert ..

 20. Misschien moeten we het rookverbod in de tweede kamer ook maar opheffen, dan is er tenminste helemaal geen verschil meer te zien tussen de tweede kamer en de kroeg op de hoek. Kunnen de tweede kamerleden gezellig met een sigaret in de mond en een pilsje in de hand gaan roepen hoe de wereld verbeterd moet gaan worden zonder gehinderd te worden door enige vorm van beschaving of logisch onderbouwde argumenten.

 21. tante Beatrix Schreef:

  Hmm als mevrouw Sap het beleid van onze Femke voortzet, dan kan ik wel eens van de VVD naar Groen Links gaan, al was het alleen maar om Groen Links in een liberale koers voort te zetten, maar daarna ga ik toch weer terug naar de VVD!

  Ach Bea , als jij zo graag met de Groen Whatevers wil spelen , doe je dat toch lekker , soort zoekt soort en mischien dat je gebazel daar nog wat leden doet besluiten om het heil ergens te zoeken waar de stank van Femke niet nog hangt ….

 22. Onze Femke 😉 heeft haar hielen nog niet gelicht of ze wordt al door een strontkar overreden, dat zijn nu de mensen 😡 😡 😈 die dachten er goed aan te doen om op Femke 😉 te stemmen!

 23. Wat ben je weer kort door de bocht aan het brallen. Ik begin er genoeg van te krijgen nu. Probeer zorgvuldiger te reageren anders houdt het hier voor jou op.

 24. Wat nou weer, ik probeer alleen maar aan te tonen dat een publiek figuur eerst vereerd wordt en daarna verguisd, mag het????? Wat miszeg ik daarmee?
  Ieder heeft recht op een eigen mening nuwel ik dus ook! 😡

 25. tante Beatrix Schreef:

  Onze Femke heeft haar hielen nog niet gelicht of ze wordt al door een strontkar overreden, dat zijn nu de mensen die dachten er goed aan te doen om op Femke te stemmen!

  Blijkt maar weer dat je alleen maar hier komt om te Trollen en niets lees wat anderen schrijven , ik ben al sinds ik hier schrijf zeer krities over Halsema , op de redactie was alleen besloten dat we wat zachter aan zouden gaan doen omdat die kritiek Groen Whatever leden wegjoeg , en in tegenstelling tot mijn eigen mening over die asessoire-partij voor mensen met een links verleden zien andere dat als iets negatiefs … 😈 …

 26. Elke masker valt uit het gezicht ’s een keertje.
  Deze keer viel het masker van het gezicht van Femke Halsema en we hebben een kijkje kunnen pakken van wat ze werkelijk is – een elitaire edel tuut, die eigen kring wil bevoorrechten.

  Applaus.

 27. In dit politieke speelveld is duidelijk ruimte voor een nieuwe echt linkse partij. Lijkt me een kwestie van tijd voor die wordt opgericht..(ik zou het bijna zelf gaan doen, heb lang geleden nog eens PSP gestemd). Of misschien moet groen links maar gewoon splitsen in linker en rechtervleugel.

 28. Versplintering is inderdaad wel jammer, maar er zou toch 1 linkse partij moeten zijn waar idealen niet bij voorbaat in de uitverkoop gaan om tegemoet te komen aan oppervlakkige borrelpraat.

 29. Liever een versplinterd links waar nog een of twee partijen bij zitten met principes dan een eenheidsworst die door de supergenuancerden in een middenpartij veranderd word

 30. In het begin heb je kans dat het een linkse partij is en voorlopig blijft, maar dan daarna schuiven ze allemaal op naar het midden of rechts, kortom jouw partij wordt dan een grijs doorsnee partij b.v.zoiets als dertien in een dozijn!
  Linksen blijven eenmaal niet trouw aan hun idealen, want ze ruiken allemaal het grote geld!
  :Halsema
  :Wim Kok
  :Wouter Bos e.a.
  Sorry Lex

 31. tante Beatrix Schreef:

  In het begin heb je kans dat het een linkse partij is en voorlopig blijft, maar dan daarna schuiven ze allemaal op naar het midden of rechts, kortom jouw partij wordt dan een grijs doorsnee partij b.v.zoiets als dertien in een dozijn!
  Linksen blijven eenmaal niet trouw aan hun idealen, want ze ruiken allemaal het grote geld!
  :Halsema
  :Wim Kok
  :Wouter Bos e.a.
  Sorry Lex

  Daar staat tegenover dat Rechts om te beginnen al geen idealen heeft.

 32. @39
  Gelul. Je neemt blind aan dat de énige motivatie die rechts ooit gekend heeft (poen) per definitie ook voor links geld. Typerend voor rechts: alles gaat uiteindelijk om zoveel mogelijk geld te verdienen en naar de donder met de rest. Jullie kunnen je zelfs niet vóórstellen dat iemand wel eens een andere motivatie zou kunnen hebben.
  Jan Marijnissen heeft geen commissariaat en zelfs Femke Halsema (van wie ik net als Bakra een intense afkeer koester) gaat niet voor het grote geld. Of denk jij dat je miljonair wordt van een deeltijd baan als hoogleraar?

 33. Dit natrappen van Halsema verbaasd mij niet. GL is natuurlijk tot een eng griezelig partijtje verworden die zich niet echt sociaal heeft opgesteld de laatste jaren. Elitair clubje, zeg maar.
  In ieder geval kan Halsema zich heerlijk wentelen in haar wachtgeld en af en toe hoogleraartje spelen in Tilburg.
  Ik snap die universiteiten werkelijk niet die dit soort van politici laten ‘doceren’.

 34. Nou, het eigenaardige is dat GL de afgelopen jaren qua stemgedrag in de Tweede Kamer vrijwel altijd gezamenlijk optrok met de SP. Beide partijen stemden vaker met elkaar mee (87%) dan met enige andere partij. Het is eigenlijk pas in de aanloop naar de meest recente verkiezingen – en de formatie na die verkiezingen- , dat het geleuter van GL kopstukken over ‘progressief’ vs ‘conservatief’ zulke ridicule vormen aan is gaan nemen.
  Overigens zijn Halsema en Sap NIET GL. Er zijn zat mensen binnen GL die de liberale koers van die partij allesbehalve toejuichen.

 35. Als G/L weer een zonderling elitair clubje wil worden, dan halen zij nog minder zetels dan de dierenpartij!

 36. tante Beatrix Schreef:

  Als G/L weer een zonderling elitair clubje wil worden, dan halen zij nog minder zetels dan de dierenpartij!

  hoezo , Zonderling en elitair geld toch ook voor de VVD , maar dat is dan weer Rechts Zonderling …

 37. @45
  Nog meer gelul van je. De partijen die oorspronkelijk GL vormden hadden gezamenlijk meer kamerzetels dan GL. Als het aan Sap/Halsema ligt blijft zelfs van GL niet meer van over dan een slap VVD-aftreksel, overgoten met een duurzaamheidssausje. Dat jij alles en iedereen die niet uitsluitend gericht is op geld verdienen (dondert niet ten koste van wie of wat) als “zonderling” bestempelt, zegt vooral iets over jouw en de rest van de Rechtse Kerk.

 38. De VVD wat een kleine volkspartij was, waar de middeninkomens, boeren, en buitenlui op stemden, is nu verworven tot een gigantische volkspartij waar iedereen zich in kan vinden!!!
  Dat kan je niet vergelijken met G/L, want G/L was klein en wordt nog kleiner, het wordt zo klein dat het oplost in het niets!

 39. tante Beatrix Schreef:

  De VVD wat een kleine volkspartij was, waar de middeninkomens, boeren, en buitenlui op stemden, is nu verworven tot een gigantische volkspartij waar iedereen zich in kan vinden!!!
  Dat kan je niet vergelijken met G/L, want G/L was klein en wordt nog kleiner, het wordt zo klein dat het oplost in het niets!

  Volkspartij , woeha , en dat geloof je echt ?? de VVD is niets dan een zetbaas voor de rijken , een zgn “Volkspartij ” beroofd dat “volk”niet van haar sociale voorzieningen of laat de banken niet rijk worden ten koste van dat “volk “, iets waar iedereen zich in kan vinden .. dat is de omschrijving van een politieke hoer , niet van een “Volkspartij ” Net zoals de Partij van de Vrijheid geen Vrijheid wil maar een dicatatuur der Brallers , net zoals Groen Links al een tijd niet meer “Links”is is de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie geen Volkspartij .. een hoer die zich maagd noemt word daardoor ook geen maagd …

 40. @51: Waarschijnlijk betreft het hier één van die zeldzame extradimensionale plekjes met instabiele quasi-organische moleculen waar de wetenschap nog geen naam voor heeft, behalve dat het iets is waar je liever niet met je vingers in wil zitten. 😛

 41. #52 weer zwaar aan de pijnstiller? 🙂 Moet wel met zo’n schitterende zin (bijna om in te lijsten!), dat kan niet zonder hulpmiddelen 🙂 😎

 42. #52 o en ik ben zowiezo redelijk kieskeurig waar ik met mijn vingers aan en in wil zitten 😎 🙂

 43. @53: Een echte “morfinalinea”-zin heeft veeeeeel meer woorden (minstens 50) en een meer “staccato” einde. :mrgreen: Bericht #52 is eigenlijk meer een voorbeeld van ratelen als ik slecht geslapen heb en de rem op mijn ‘inner wordsmith’ niet goed wil pakken. 😛

 44. …oja, en ik ben een boek aan het lezen van Mervyn Peake en daar staan ook allemaal van dat soort zinnen in, dus waarschijnlijk heb ik een lichte breedsprakigheidsbesmetting. 😉

 45. Alhoewel ik het met het Femke v.w.b. haar voorstel voor onschendbaarheid voor kamerleden voor ook buiten de kamers gedane uitlatingen, oneens ben was zij mooi het meest vooruitstrevende kamerlid op dit punt. Een Frontaal Award (kunstwerk haha van Frans Smeets) 2009 en een JOVD prijs twee jaar eerder als meest liberale kamerlid zegt me wel wat.
  http://www.youtube.com/watch?v=zNLPnw5vqH8&feature=player_embedded Ik vind dat ze in haar betrokkenheid met de vrijheid van meningsuiting wel doorslaat als ze zelfs onschendbaardheid van kamerleden buiten het parlementair gepalaver wil ! Ik heb hierboven al de vraag gesteld wat hun woorden dan nog waard zijn als ze niet gewogen mogen worden door rechters. Rechters die recht moeten spreken v.l.g. wetten die de kamers zelf maken. Met een geleidebrief van Femke krijgt het krapuul nog meer vrijheid om haat te zaaien. Het haat zaaien tegen de rechterlijke macht is al lang begonnen. Tuig dat D66 stemt en dat stante pede moet worden ontslagen en vervangen door klonen van http://nl.wikipedia.org/wiki/Roland_Freisler

 46. Ik heb dit artikel gepost omdat ik ontzet en kwaad ben over Femke Halsema’s voorstel. Het laat zien dat ze geen leiding meer moet geven aan een progressieve beweging.

  Met taal drukken we onze ideeën uit maar taal vormt ook de manier waarop wij en anderen de wereld interpreteren. Je mag van mensen die onze wetten maken en ons land besturen verlangen dat ze hun visie zorgvuldiger formuleren dan mensen zonder die verantwoordelijkheid.

  De gehate Politiek Correctheid hield onder andere in dat je bewust met taal omging. Dat je nadacht over wat je nu eigenlijk zei. Dus niet blindelings aannames over bepaalde zaken en groepen mensen er uit flappen maar nadenken voor je wat zegt zodat je geen mensen onrecht doet. Het betekent anderen met hetzelfde respect behandelen als waarmee jij behandeld wilt worden.

  Ik wens zelf niet met Hollander, Kaaskop of hoer aangesproken te worden dus ik gebruik dat soort woorden ook niet voor anderen. Ik wens zelf als persoon beoordeeld worden op mijn daden en ideeën en niet alleen maar op mijn uiterlijk, naam en afstamming. Dus ik streef ernaar omdat bij anderen ook zoveel mogelijk te doen.

  Femke Halsema vind dat niet nodig. Zij vind het goed voor het politieke debat dat mensen grove onnauwkeurige dingen zeggen uit onnadenkendheid of zelfs opzettelijk. Ik vind dat mensen op straat en in het café zich moeten schamen als zij zich grof en onrechtvaardig tegen anderen uitlaten. Femke Halsema vind het nu geen probleem meer dat Kamerleden dit nu ook doen. Ik ben van mening dat iedereen hier mee op moet houden. Een trap maak je echter het makkelijkst schoon door bovenaan te beginnen. Laat ons parlement, onze regering en de ambtenarij beginnen met het goede voorbeeld te geven.

 47. Excuses voor de spelfoutjes.
  Het gaat mij niet om schelden op Halsema, maar om uit te drukken hoe erg zij en met haar vele andere (voormalig) progressieven de weg kwijt zijn.

  Ik ben er niet tegen dat Wilders kan zeggen wat hij werkelijk vindt en wil in de kamer. Ik heb er een probleem mee dat andere partijen daar niet duidelijk afstand van nemen en deze manier van optreden dus niet eens meer als problematisch zien. Halsema zegt dat zij ook mee doet aan een dergelijke stijl van debatteren.

  Gescheld en niet onderbouwde beschuldigingen horen niet thuis op een beschaafde (werk)plek. Als je op je werkplek praat over je collega’s, ondergeschikten, leidinggevenden, leveranciers, andere zakenrelaties en klanten zoals Wilders heeft gedaan over Minister Vogelaar dan wordt je ontslagen. Zo normaal is dat taalgebruik dus niet. Er zijn in Nederland al mensen opgepakt en veroordeeld omdat de politie in allerlei afkortingen en cijfercodes beledigingen aan diens adres wil zien. Zo vrij is de burger dus helemaal niet om zich uit te drukken. Als je Tweede Kamerleden overal en altijd onschendbaar maakt dan hebben ze nog minder met het volk gemeen dat ze vertegenwoordigen dan nu het geval is.

  Uiteraard kun je geen Kamerleden wegsturen omdat ze wat grof in de mond zijn maar een berisping en wellicht een boete is wel op diens plaats.

 48. @#61
  Rutte is ook voorstander van het legaliseren van Holocaust ontkenning. Hij heeft het daar nooit meer over omdat dit zelfs het merendeel van zijn achterban te ver gaat. Ik vind het zelf te ver gaan dat we nu een dergelijk persoon als Premier hebben.

  Aanzetten tot haat is niet onschuldig. Aan progroms op Joden in Oost Europa gingen doorgaans opruiende preken voor af. Rond Pasen kwam het vaak tot geweldsuitbarstingen omdat de Joden in Paaspreken werden neergezet als verraders en moordenaars.

  Lynchpartijen van verdachten en veroordeelden in de VS in de eerste helft van de 20e eeuw volgden op hysterische berichtgeving in de pers.

  “In den Beginne was het Woord” staat niet voor niets in de Bijbel. Woorden zijn het begin van de realiteit en de samenleving die we scheppen.

 49. #64
  Wilders is een Rechtse VVD-er. Voor hij voor zichzelf begon heeft hij vrijwel zijn hele werkende leven voor de VVD gewerkt. Rutte en Wilders komen uit dezelfde rechtse hoek. Ze zijn ook allebei leerlingen van Bolkestein. Bolkestein steunde Rutte ook in zijn voorstel om Holocaust ontkenning te legaliseren.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/4064407/__Bolkestein_steunt_Rutte__.html

  Fraude en het verbergen van strafbare feiten zijn misdrijven. Vrijheid van Meningsuiting stelt nadrukkelijk dat je verantwoordelijk kan worden gehouden voor wat je zegt. Je hebt alleen niet vooraf toestemming nodig.

  Daarom spreek ik ook niet over het uitbreiden van de Vrijheid van Meningsuiting. Dit heeft namelijk niks te maken met het uiten van een mening maar met het opzettelijk misleiden van het publiek. Er is meer keihard bewijs voor het plaatsvinden van de Holocaust dan voor de zo’n beetje elke andere gebeurtenis van de afgelopen 1000 jaar in Europa. Mensen die de Holocaust ontkennen hebben zich opzettelijk niet in het onderwerp verdiept of die misleiden de boel opzettelijk.

Reacties zijn gesloten.