Fascistisch regime Italië ontruimt Roma tegen uitspraak Europees Hof in

De Italiaanse autoriteiten hebben tientallen Roma-families gedwongen hun kampement in Rome te verlaten. Dit is in strijd met een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), dat de autoriteiten had opgedragen de uitzettingen op te schorten. Tijdens de gedwongen huisuitzettingen werden huizen vernield.

De Roma-minderheid is al decennialang de dupe van het discriminerende Italiaanse woningbeleid. De Italiaanse minister van binnenlandse Zaken Matteo Salvini juichte de uitzettingen toe en noemde het een stap in de richting van ‘rechtmatigheid, orde en respect’.

Geen alternatieve woonruimte

Sinds 2005 woonden 300 volwassenen en kinderen in het zogenoemde Rivierkamp. De ngo Associazione 21 Luglio vroeg het EHRM om tijdelijke maatregelen te nemen om de uitzettingen tegen te houden en om adequate andere huisvesting voor alle families te vinden. Het Hof droeg de Italiaanse autoriteiten deze week op om met de huisuitzettingen te wachten tot ten minste 27 juli. Desondanks moesten de Roma vertrekken in verband met de hygiëne. Volgens  de Associazione 21 Luglio hebben rond de honderd families geen alternatieve woonruimte aangeboden gekregen.

Onderzoek Europese Commissie

De Europese Commissie onderzoekt sinds 2012 de schending door Italië van anti-discriminatiewetgeving van de EU met betrekking tot de Roma-gemeenschap. Amnesty International is van mening dat de EC nu stappen tegen Italië moet ondernemen en gerechtigheid moet garanderen voor de Roma.

Achtergrond

Gedwongen huisuitzettingen zijn in alle omstandigheden in strijd met het internationaal recht. Italië heeft zich verplicht – onder meer doordat het partij is bij het VN-verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens – geen gedwongen huisuitzettingen uit te voeren of te faciliteren. De afgelopen jaren werden Roma het slachtoffer van honderden gedwongen huisuitzettingen, waardoor duizenden volwassenen en kinderen dakloos werden of in woningen van ontoereikende kwaliteit terechtkwamen.

Afgelopen maand pleitte minister Salvini voor het registreren van Roma en uitzetting van degenen die niet de Italiaanse nationaliteit bezitten.

– Bericht van Amnesty