Fascisten zien beter waar de antiracismestrijd naar toegaat dan de demonstranten zelf

– WIllem Schinkel bij NieuwWij:
Extreemrechts neemt de relatie tussen antiracisme en anti-kapitalisme scherper waar dan partijen op links. Waaraan ziet u dat?

“Fascisten benoemen die relatie letterlijk door de Black Lives Matter demonstranten te koppelen aan socialisme of communisme. Ze gaan de straat op, omdat zij menen beelden te moeten beschermen. Fascisten snappen wat er op het spel staat. Ze begrijpen dat het niet gaat om het willen omgooien van die beelden, maar dat dit symbool staat voor het veel fundamenteler zagen aan de poten van de orde. Fascisten denken dat die orde nog steeds in hun belang is en daarom kiezen ze voor het gebruik van geweld om het huidige systeem in stand te houden. Trump zei bijvoorbeeld over het willen neerhalen van bepaalde beelden dat de demonstranten ‘de geschiedenis willen veranderen’. Daarin heeft hij helemaal gelijk. Dat is precies de inzet van het neerhalen van die beelden door antiracisten. Trump zei ook dat ‘ze onze cultuur willen veranderen.’ Ook daarin heeft hij gelijk, want we hebben over een cultuur van genocide.

Bij de meeste politici in de Tweede Kamer blijft het gaan over mensen die nare gedachten hebben over anderen wanneer er over racisme wordt gesproken. Het wordt niet begrepen. De fascisten in de Tweede Kamer zien de protesten als een existentiële bedreiging en daarin hebben ze honderd procent gelijk.”

– Lees het geheel bij de bron