Fascisten krijgen de Tweede Kamer bijna geheel mee bij opzeggen Vluchtelingenverdrag

In de aanloop naar de Europese migratietop van zondag is de Nederlandse boodschap aan Europa niet mis te verstaan: een totaal nieuw stelsel, waarin migranten hun asielprocedure voortaan in kampen buiten Europa moeten afwachten, heeft inmiddels de steun van een overgrote meerderheid van de volksvertegenwoordiging.

Zegt De Volkskrant.
Voor de boekhouding, mochten er nog Kamerverkiezingen komen (met een christelijk-vrijheidslievende-democratencoalitie weet je maar niet), drie partijen wilden het Vluchtelingenverdrag niet opzeggen:

Alleen GroenLinks, DENK en de Partij voor de Dieren bleken gisteren nog tegen. De overige partijen – 85 procent van de Tweede Kamer – steunen het plan. (RTL)

Dat “opvang-in-de-regio”-geklets komt neer op: overlaten aan de krijgsheer ter plaatse in Libië, want Tunesië en Egypte zijn niet beschikbaar. Die krijgsheer is te koop en verdient extra aan de handel in mensen van wie wij met recht en reden kunnen zeggen dat ze onder onze ogen tot slaaf worden gemaakt.
Incompetente meejankerds met de PVV/FvD-fascisten, ziedaar het Nederlandse parlement.