Fabeltjes rond de windmolen

In reactie op “Windturbines”

Oorspronkelijke bericht: In strijd tegen windmolens gaat PVV-NH op de linkse toer

In zijn stuk stelt P. van Vooren dat lage frequentie geluiden een gevaar zijn. Hij verwijst naar een Australische arts die dat zou hebben aangetoond. Geen naam, geen link. Zoek het zelf maar uit.

Dus ik ben eens gaan kijken wat er nu te vinden is over “dit grote gevaar” van windmolens.

Wat blijkt:
Het klopt dat een windturbine lage frequentie geluiden voortbrengt en een zekere geluidsoverlast kan bezorgen.
Echter:

In vergelijking met andere geluidbronnen zijn de niveaus van windturbinegeluid bescheiden, maar het geluid wordt wel eerder als hinderlijk ervaren dan bijvoorbeeld lawaai van industrie of verkeer. Het karakter van het geluid (zwiepen/zoeven) speelt hierbij een belangrijke rol. De laatste jaren komt vaak de vraag naar voren of het laagfrequente deel van het geluid (LFG) de
hinder door windturbines (mede) verklaart. Er is nog onvoldoende bekend over het relatieve aandeel van LEG en gewoon geluid in hinder. Wellicht kan het laagfrequente deel van het geluid van windturbines, net als bij andere bronnen,tot extra hinder leiden, maar er is nog geen bewijs dat dit een factor van belang is.

P van Vooren stelt dat geluidshinder zou leiden tot gezondheidsklachten.
Echter:

In de literatuur worden diverse andere gezondheidseffecten in verband gebracht met blootstelling aan windturbinegeluid. Voor de relatie tussen windturbinegeluid en slaapverstoring zijn onvoldoende data beschikbaar. Deze laten geen definitieve conclusie toe. Voor de overige gezondheidseffecten is geen bewijs. Wel is duidelijk dat de mate waarin mensen het gevoel hebben dat door de plaatsing van windturbines hun omgevings- of levenskwaliteit afneemt, bij sommige personen tot gezondheidsklachten kan leiden, of bestaande klachten zoals hoofdpijn, hoge bloeddruk of depressie kan verergeren

(bron pdf)
Aanvullend:

Het Massachusetts Department of Public Health heeft in januari 2012 het Report of Independent
Expert Panel over Wind Turbine Health Impact Study laten opstellen [ref 5]. Dit betreft een uitgebreide literatuurstudie die is uitgevoerd door een groep van onafhankelijke deskundigen. In dit rapport wordt het volgende geconcludeerd:
– Het geluid van windturbines wordt soms gekenmerkt door een zoevend karakter (‘wooshing’ of
‘swishing’) en soms door een stampend karakter (‘thumping’ 5). Het laatste geluid wordt met
name waargenomen in nachten met stabiele atmosferische omstandigheden.
– Er is geen bewijs dat infrageluid van belang is bij windturbines. Er is geen wetenschappelijk
bewijs dat infrageluid de gezondheid beïnvloedt.
– Er is beperkt epidemiologisch bewijs voor een verband tussen windturbinegeluid en hinder.
– Er is beperkt epidemiologisch bewijs voor een verband tussen windturbinegeluid en slaapverstoring.
– Hinder en slaapverstoring kan indirect leiden tot gezondheidschade. Er is echter onvoldoende
bewijs dat windturbinegeluid op een andere wijze tot gezondheidschade kan leiden.
– Er is geen bewijs voor gezondheidseffecten die gekarakteriseerd kunnen worden als het
‘Wind Turbine Syndrome’.
– Er is geen bewijs voor een relatie tussen windturbinegeluid en pijn of stijfheid, diabetes, hoge bloeddruk, tinnitus, gehoorverlies, hart- en vaatziekten, hoofdpijn of migraine.

(bron pdf)

Kortom, fabeltjes.