Excellentie Ploumen bewijst de overbodigheid van haar PvdA

Prins Claus wel, maar Jan Pronk heeft geen graf om zich in om te draaien (hij leeft en is professor te Den Haag) bij de kletspraatjes van de excellentie die dezer dagen zijn opvolgster mag heten.
Lilianne Ploumen. Zij zegt tenminste openlijk wat iedereen al sinds afgelopen herfst doorheeft, er is geen enkel verschil van mening tussen VVD en PvdA. De vraag is dus nog steeds waarom de clubs niet fuseren. Om de gesubsidieerde carrièremachine zo groot mogelijk te houden? Ach, het CDA wijst de weg.

“Ontwikkelingshulp” is een gezamenlijk project geweest van wat nu christen-democraten heet en sociaal-democraten (en een club als de PPR die in GroenLinks is opgegaan). Ontwikkelingshulp is “niet meer van deze tijd”, dan weet u dat ook weer.
Ik zou altijd bereid zijn geweest het concept van de linkerzijde te bestrijden en moet ik het nu plotseling gaan verdedigen?!
O tempora o mores.

De één miljard euro die het kabinet bezuinigt op ontwikkelingshulp is ‘pijnlijk’, maar de schade kan worden beperkt door het opvoeren van de handel met arme landen. Dit is ontwikkelingshulp nieuwe stijl.

Dat zegt PvdA-minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking in een gesprek met de Volkskrant. Zij voorziet dat het begrip ontwikkelingshulp uiteindelijk helemaal zal verdwijnen.
(…)
Het is volgens Ploumen tijd voor een nieuwe definitie. ‘Het begrip ontwikkelingshulp zal uiteindelijk zelfs verdwijnen. De definitie is van begin jaren zestig. De wereld zag er toen anders uit. De meeste arme mensen wonen nu in middeninkomenlanden. In de toekomst zal het meer gaan om internationale samenwerking. Dit is een combinatie van handel, investeringen én hulp.’

Meer.

4 gedachten over “Excellentie Ploumen bewijst de overbodigheid van haar PvdA”

  1. Handel kan hulp niet vervangen. Daar gaat Ploumen duidelijk de mist in. Maar de huidige ontwikkelingshulp is aardig geperverteerd. Vooral (semi-)dictators in ontwikkelingslanden en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), die vaak gerelateerd zijn aan het CDA, profiteren van de gelden.

    Over de efficiëntie van de ontwikkelingshulp mogen best vragen worden gesteld. Eveneens mag worden nagedacht over alternatieve modellen voor hulpverlening.

  2. In de toekomst zal het meer gaan om internationale samenwerking. Dit is een combinatie van handel, investeringen én hulp.

    We gaan ze HELPEN om een goed bestuur overeind te zetten en indien nodig INVESTEREN we zelfs in de infrastructuur. Niet alleen dat in die landen nuttige grondstoffen voorkomen, maar bovendien hebben ze een enorm potentieel aan goedkope arbeidskrachten, dus je kunt op je vingers natellen dat dat gouden HANDEL is.

    En als de plaatselijke overheid onze bedrijven nationaliseert,, of van mening is dat samenwerking met de Chinezen veel lonender is, dan roepen we de Amerikanen te hulp om orde op zaken te stellen, zoals destijds in Iran, Guatemala, Chili, etc. etc etc.

    Etc. etc. etc. etc.

Reacties zijn gesloten.