Evolutie laat multiculturele mix winnen

Vanuit een ongebruikelijk perspectief, vanuit evolutionair oogpunt is een multiculturele mix verkieslijk.

Het onderzoeksteam kwam erachter dat er een verband bestaat tussen een grotere genetische diversiteit en de lengte, cognitieve vaardigheden en opleidingsniveau van de nakomelingen. Ze worden langer, hebben betere cognitieve vaardigheden en bereiken hogere niveaus in het onderwijs.
(Welingelichte Kringen)

Iedereen wil gezonde, sterke en slimme kinderen. De kans daarop wordt vergroot door een partner te kiezen die genetisch in grote mate verschilt, met andere woorden uit een andere cultuur komt.

Je kunt zeggen wat je wilt over koning Pils, maar hij geeft wel het goede voorbeeld met zijn Máxima.