Eurosceptisch prima, maar wat is het alternatief?

James Kennedy vindt het prima dat partijen en mensen eurosceptisch zijn, maar wat hij mist is een visie die een alternatief biedt voor Europa. Ik mis die ook. Ze komen er niet mee. Europa is eng en een gevaar. De meeste luidruchtige eurosceptici zijn net zo kortzichtig als bewoners van de VS die vinden dat gezondheidszorg voor iedereen communistisch is.

Ik vind ook dat andere partijen niet mee moeten gaan in de angst voor Europa. Niet net als 10 jaar geleden met de islamhaat, niet in mee gaan! Ga eens wat meer de voordelen benadrukken. Maar vooral maak ook gebruik van het feit dat er een Brussel is.

Volgens Hommen heeft ING in de afgelopen jaren weinig steun gehad van de Nederlandse regering in het conflict:

“Nederland kan zich veel beter vertegenwoordigen in Brussel dan we hebben gedaan. Eurocommissaris Neelie Kroes zei tegen me: ik zie bijna nooit iemand, ik zie alleen jou. Er zijn zeker landen die dat spel beter spelen. Maar ik vind dat Mark Rutte dat heel goed oppakt.” (NRC)

Het is toch treurig als je dat leest over Nederland? Ook het feit dat Nederland niet goed heeft ingespeeld op de regel van Europa over de grens van het inkomen voor sociale huurwoningen. Als daar meer aandacht en meer tijd en energie in was gestoken, had die grens opgetrokken kunnen worden. Er is te makkelijk gezegd: ,,Tja, eis van Europa, kunnen we niets aan doen.”

Kortom, de ministers, staatssecretarissen en ambtenaren (?) zitten te slapen en behartigen niet goed de belangen van Nederland in Europa. Daar moet verandering in komen, niet alleen de boeren moeten voordeel van Europa hebben.

 

35 gedachten over “Eurosceptisch prima, maar wat is het alternatief?”

 1. Europa is het probleem niet , het feit dat het op kapitalisme en haar roodgeverfde kind ” neo-liberalisme ” gefundeerd is , dat is het probleem ..
  De Natie-staat is een recente westerse uitvinding die alleen maar tot meer oorlogen heeft geleid ..

 2. @ 2.
  Het linkse politieke gebeuren heeft anders ook in het verleden vele oorlog-zuchtige figuren gebracht.
  Denk maar aan namen als: Mao, Stalin, Polpot, Hitler, en Honecher die jaren lang zetbaas was van de
  Sovjet-Unie.

 3. @2 Nou, dat alleen de ‘natie-staat’ tot meer oorlogen heeft geleid wil ik hier graag tegenspreken. Zolang er mensen zijn en zolang er een besef is van mijn land, mijn grond of wat dan ook, zijn er oorlogen geweest. Het was nooit genoeg en er was altijd wel een reden om een ander land in te vallen. Dat ik op mijn 55e niet een oorlog aan den lijve heb ondervonden, is volgens mij te danken aan de stabiliteit in (Noord-)Europa.

 4. @1 Balkenende? Bedenker was Ton Elias, dat overmaatse parlementslid dat er mee koketteert dat hij ooit journalist is geweest (waar dan echte journalisten weer van over hun nek gaan), schijnt dit bedacht te hebben met zijn media-communicatie-bedrijfje à 1 of 2 miljoen. Ja, ja, Ton wist toen ook al waar het geld te halen was. Ik vind het best duur voor zo’n flop slagzin.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Ton_Elias
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa._Best_Belangrijk.

 5. Ik ben er eveneens mee eens dat we dankzij ‘Europa’ geen oorlog hebben gehad en daar mogen we erg dankbaar voor zijn. Het mag dan organisatorisch een gedrocht zijn maar het is wel ons gedrocht. In dat licht is het ook te begrijpen dat de SP helemaal niet tegen ‘Europa’ is alleen de wijze waarop het gebouwd is en wordt graag in de omgekeerde volgorde had gezien. Volgens de SP had de invoering van de Euro op een later tijdstip ingevoerd moeten worden nadat er eerst een (meer) democratische EU was opgebouwd.
  Pas dan kan je je Europeaan voelen en dat duurt echt een paar generaties is het idee.

 6. @3 Laat het aan een PvdA fan over om het verschil niet te kunnen zien tussen Links en het “Nationaal Communisme ” wat de Russen en later de Chinezen en oostblok van Marxisme maakte …

 7. @4 al de grote wereldoorlogen doen zich voor ná de uitvinding van de Natie-staat .. Ik zie zelfs een logisch verband tussen de behoefte van zowel Duitsland als Oostenrijk- Hongarije om een mono-culturele identiteit op de bouwen en de eerste Wereldoorlog .. Mensen vergeten vaak dat Duitsland een relatief jong “land “is .. Napoleon zat ergens op de grens , wél macht over grote gebieden maar met behoud van de plaatselijke culturen …

 8. Om te beginnen vind ik het nogal raar dat je, wanneer je iets afwijst, met een alternatief moet komen. Waarom zou dat moeten? Wanneer ik tegen versoepeling van de ontslagbescherming ben, hoef ik toch ook niet met een alternatief te komen? Waarom moet dat wél wanneer je tegen de EU bent? Eigenlijk is het een wat goedkope discussietruc om de tegenstanders monddood te maken: “Hé joh, je hebt geen alternatief, dus je mond houden”.

  Voor de rest wat Bakra zegt: het probleem is niet zozeer Europa, als wel de wijze waarop de EU is opgezet als neoliberaal project.. Mij zul je geen traan zien laten wanneer dát project in elkaar dondert.

 9. @10, Pyt
  Het hangt ervan af. De PVV is tegen de EU. Dat is duidelijk. Hij (Wilders) hoeft niet met een alternatief te komen.

  De SP daarentegen stelt dat ze niet tegen de EU is. Niet tegen = voor, volgens mij. Als de partij zich zo opstelt en ze is sceptisch, mag je van haar verwachten dat ze alternatieven formuleert.

 10. @ 8,
  Noem dan is 1 land op waar het Marxisme wel goed is ingevoerd en nog steeds werkt. Zelfs het land van F.
  Castro ( Cuba ) is nu prive bezit toegestaan.

 11. @12 Geef me een land waar Kapitalisme werkt ?? zonder ladingen dodelijke slachtoffers ?? , De E.U. is een kapitalistisch project .. het enige voordeel ?? het ondermijnt de natie-staat .. Het alternatief ?? een pluriform Europa van de regio’s met vrij verkeer van personen en goederen , alleen centraal en regionaal regelen waar dat nodig is …

 12. @14 De pluriformiteit van bevolkingsgroepen in de zin die jij waarschijnlijk bedoelt wordt niet door Europa aangetast maar door een, al dan niet door commercie gestimuleerde, uniforme media.
  Het vrije verkeer van personen en goederen vereist echter wel een uniformiteit van civiele en fiscale wetgeving. En ik heb nieuws voor u: de uniformiteit in het civiele recht bestaat al jarenlang.
  Europa is een feit. De fysieke en digitale vervoersmogelijkheden maken elke grenslijn binnen Europa zinloos en anachronistisch. Iemand die ‘ tegen’ Europa is kan dus net zo goed tegen het slechte weer zijn.

 13. Ik ben het wel met #14 eens, één van de redenen voor mij om destijds tegen de grondwet te stemmen was dat het een boekwerk was waar o.a. de hele economische koers en de vrije markt alvast in was vastgelegd.

  Een grondwet schrijf je op 1 A4tje en welke koers we nemen moeten we met z’n allen eens in de zoveel tijd maar over stemmen. En nu zitten we vast in een fout systeem, daar mag je best sceptisch over zijn zonder dat je goed weet hoe het dan wel moet want dat weet volgens mij niemand.

 14. @ 15 als een ” uniformiteit van civiele en fiscale wetgeving” nodig is voor “het vrije verkeer van personen en goederen ” hoe kan het dan dat die Uniformiteit tussen de staten van de USA slechts zeer beperkt bestaat ??? Een diploma uit staat A is niet eens geldig in staat B TENZIJ er een verdrag over is tussen die twee staten ..

 15. Tja , Sjaax , maar ook dat is niet nodig .. Een geestelijk gehandicapte kennis van mij werd gearresteerd in New York state , hij kreeg daar twee jaar verplicht .. had hij die zelfde misdaad 100 meter verder in Massachusetts gepleegd dan zou hij veroordeeld zijn tot een ladingen cursusen/therapieen over wat wél en niet kan en had hij nooit in de bak terecht gekomen … en Toch funtioneerd de USA als federatie ….

 16. Om een idee te geven van wat de SP centraal zou regelen: minimumloon (maar dat willen ze dan wel gerelateerd zien aan het BBP), bankentax / bonusbeperking, vennootschapsbelasting en maatregelen tegen uitbuiting van werknemers. Geen bemoeienis met: cao’s, pensioenen, zorg en onderwijs.(http://www.sp.nl/europa/klauwen/) Dàt is dus hun alternatief, voor wie zich dat af mocht vragen. Je kan het ermee oneens zijn, maar om nou te doen alsof het compleet duister is wat zij nou zouden willen…

 17. # Al Bakrastani

  Ik ben eerder uitgebreid ingegaan op de idee van natiolisme /natie staten alsof dat/die het grootste gevaar voor de mensheid zou/zouden zijn.
  Ik heb genoemd dat dit afhangt van de inrichting van een staat, in hoeverre een staat de diversitieit van mens identiteiten bechermt.
  Genoemd dat de primitieve mens wist dat het bestaansrecht van eigen indentitiet versus groeps rituelen /oorlogen , dit recht als voormaamste dichtst op de huid masker wist te beschermen.
  Ik heb daar geen reactie (s) op gekregen terwijl ik aandroeg dat het onwikkelen daarvan op alle gebied het voornaamste is om een vijandig / strijdend groepsbewustzijn tegen te gaan.

 18. @20, Joke
  Nou ja, wie weet, misschien wordt het nog wat. Het benadrukken van wat je wel wil en wat niet is in ieder geval beter dan iets negatiefs in de trant van: ‘niet meer bevoegdheden naar Brussel’.

 19. Ik ben geen nederlandse , ik mag landelijk niet stemmen.
  Hetgeen niet betetent dat ik me minder betrokken voel.
  Mijn idee is dat Roemer geen staatsman is maar dat de SP noodzakelijk is om EU vrije markt werking beginselen in te tomen.

 20. Het alternatief is een EEG.
  Vraagt zich niemand af waarom men sceptisch is geworden.
  Men ziet dat politici alleen de vlucht naar voren maken.
  En hun burgers hopeloos achterlatend.
  Een Europa hoort voor de belangen van haar burgers op te komen, en niet voor multi nationals en banken.
  Een burger voelt dat feilloos aan.

 21. @24

  EEG is niet meer , is de idee van een EU staats bank , het onmisb aar kapitaal van de werkvloer iets?

 22. @25, Katja
  Een EU-staatsbank? Een vergaand idee. Misschien toch iets om over na te denken.

 23. @24, Daarom wordt het vaak als Europa voor de
  Elites aangeduid. Het moet echter voor de volkeren zijn.

 24. @27, nexus
  Hier botsen we fundamenteel. Het moet een Europa voor haar burgers zijn. Volkeren zijn bedenksels van de elite om werkende mensen tegen elkaar op te zetten.

 25. @26 Sjaax e.a.

  Een EU staatsbank lijkt super link , tegelijkertijd denk ik dat de huidige niets ontziende principes van de bancaire wereld een veel groter gevaar vormen. Zoals het gaat zou de EU met burger opstanden/oorlogen , verregaand politiek protectionisme van de lidstaten te maken krijgen om de EU crisis slechts cosmetisch mee te beslechten.. Ik kan het niet uitwerken maar denk er genoeg van te begrijpen om eerder intuïtief dan onderbouwd met een EU staatsbank als mogelijk alternatief te komen.
  Er vanuit gaande dat de EU als markt, machts beginsel naar politieke unie niet terug te draaien is , ingaan op de wenselijkheid daarvan geen optie is en de EU al weet ik niet hoe lang al in de greep van banken /corporaties/ speculanten/aandeelhouders is, rijst de vraag waarom we banken/EU landen redden? En de vraag wat die banken met de werkvloeren te maken hebben om de EU staande te houden.? Zonder een bankrekening krijgt men in de 1stre plaats al geen reguliere baan, afgedragen pensioenopbouw mag niet zelf maar moet bancair gespaard worden, loonstroken lopen via de banken etc
  Om vervolgens te komen op het feit dat het nog altijd de werkvloer zelf is dat ieder bedrijf staande houdt.
  Ik heb geen idee hoe een EU werkvloer zich verhoudt met mondiaal concurrerende werkvloeren. Maar ook dan, zonder de EU transport werkvloer komen producten uit bv. China de EU niet in en andersom komen EU producten de EU niet uit.
  Ik zag op een docu dat een Franse upholstery arbeidster, bekleding naai werk, haar vak baan verloor omdat haar werk door het bedrijf aan Roemenie als goedkoper werd uit besteedt om weer terug naar het Franse bedrijf te gaan.
  .
  Dat is maar een voorbeeldje over het gebrek aan bescherming van Franse vak arbeiders terwijl ik niet weet hoe dit met Roemeense collega.s zit , maar wel dat het afdanken en uitbuiten van werkvloeren een neo lib marktbeginsel is. Kortom het leek met dat de EU een kapitaal aan werkvloer krachten op alle denkbaar gebied, denk aan loodgieters, elektriciens, in de bouw, verplegers, landbouw werk krachten die hun banen en pensioen niet zeker zijn, waarvan het verrichte werk, uitkering via de banken loopt. Zet je het onmisbaar kapitaal van EU werkvloeren via het beheer van 1 EU staats bank in, wordt deze bank een vereend EU machtsbeginsel. Een beginsel waar de systeem banken, de Goldman Sachen /Lehman brothers, hedge fund hoppers, kortom de speculerende financiële wereld alles aan zou doen om dit te voorkomen omdat ze daar niet meer om heen kunnen?
  Dat ik graag een Triodos gelijke EU staatsbank zou zien zie ik als wens- lange termijn denken, helaas niet haalbaar om binnen de financiele crisis de EU werkvloer aan banen of brood op de plank ipv van burger opstanden en wat meer – een beetje doomsdenken is niet altijd verkeerd –, te helpen…..

 26. Ik kom ter aanvullingen op mijn idee van een EU staatsbank, ter overweging ook nog met 1 verenigde EU vakbond! . M.aw. laten de EU vakbonden de koppen bij elkaar steken om tot reële EU arbeidsvoorzieningen/rechten te komen.
  Ik zie verder eigenlijk ook niet in waarom deze 2 niet in samengaan met investeringen in innovaties op duurzaam- en energie schoon gebied zouden samenwerken om banen mee creëren..

  Ik begrijp goed dat ik achter loop , buiten mijn kennis en vak gebied treedt.
  Zou het dat dit een soort poltiek marxisitisch samen met intellectuelel beleid zou zijn?
  China zou daar koploper in zijn , er is naar mijn gebrekkig weten hoe dan ook al genoeg vraag naar.
  Het lijkt het me niet dat het de EU lidstaten aan expertise en resources ( beste jongetje vd de klas Ned. loopt daarin ook al achterlijk achter ) zou ontbreken om haar gewicht nog met succes in een mondiale schaal te kunnen leggen?
  Kan goed zijn dat ik dat ook niet goed zie , de EU op alle gebied niets meer voorstelt …..?
  Bovenstaand zijn ook maar ideetjes over hoe het anders en m.i, beter zou kunnen terwijl ik d geen benul van economie , de werkelijke omvang van de problemen en te weinig over politiek weet, mijn wezenlijke belangstelling daar ook niet naar uit gaat.
  Het is dat ik me met de crisis om de oren laat slaan om allerlei berichten en en informatie binnen te krijgen waar je murw , moe en inspiratieloos van zou worden ……
  Ik lees dat men het op termijn naar EU banken integratie zou willen, er een masterplan is, vanuit Brusselse kringen vernam dat de crisis uitweg naar de neuro en zeuro zouden leiden

  Zou het dat EU banken eerst nog meer van hun rotzooi via nationalisatie – bv. Spaanse bankia- over haar burgers met noodleningen moeten lozen voordat er een EU masterplan , wat dit ook moge zijn, , op tafel kan komen ?

 27. Nederland loopt achterlijk achter.

  Heel leuk geformuleerd.

  Wat betreft de vakbonden deel ik je mening grotendeels. Het is voor de strijd van de arbeiders hoogst noodzakelijk dat er een sterk coördinerende Europese vakbond wordt gevormd. Die moet het uitspelen van rechten van de werknemers in de ene lidstaat tegen die van de werknemers in een andere lidstaat tegengaan.

  Met prioriteit zou die Europese vakbond de strijd kunnen voeren tegen verhoging van de pensioenleeftijd in de lidstaten van de EU . Het is natuurlijk belachelijk dat Duitsland de pensioenleeftijd verhoogt om nog concurrerender te worden ten opzichte van de zuidelijke Europese landen.

 28. #32

  Vind u de idee van de oprichting van een EU staatsbank voor de werkvloeren niets, onwenselijk of onhaalbaar ?
  Ik denk nl. dat in de 1ste plaats genoemde bancaire /financieel speculerend wereld buiten boord moet worden gehouden omdat belangenverstrengenling op alle niveaus rmet de werkvloer ontwarbaar is..

 29. Overigens dank voor feedback en complimentje …….formulering kwam voort uit een bron van nog liggende ergernis over balkendende.s parade paardje geheten ned. innovatie platform, een exerptise platform .waar ik qua voortgang / vruchten niets meer over gehoord heb en dat zich nu op economische innovatie zou richten……

 30. @33, katja

  De bankensector is complexe materie. Een zinnige reactie op een alternatief voor die sector kan ik niet geven.

Reacties zijn gesloten.