Europese Unie: vluchtelingen als excuus voor militarisering

Het is niet altijd makkelijk om beslissingen te nemen in Europa: verschillende lidstaten zien het vandaag de dag niet zitten meer bevoegdheden over te dragen. Daarom heeft men dikwijls een crisis nodig om de Europese eenmaking in een hogere versnelling te brengen.

Bootvluchtelingen

Zo werd de verdrinkingsdood in april van duizenden vluchtelingen in de Middellandse Zee gezien als een mooie kans om werk te maken van de verdere militaire eenmaking van Europa.
Oorlogsretoriek

Bij oorlog hoort oorlogsretoriek. Driehonderd academici zagen zich verplicht te protesteren tegen de taal van Europese verantwoordelijken naar aanleiding van het vluchtelingendrama.

De Italiaanse premier Matteo Renzi had het bijvoorbeeld over slavenhandel. Maar de vluchtelingen komen echt wel uit vrije wil naar Europa. Dit heeft dus niets te maken met de manier waarop slaven gedwongen getransporteerd en verkocht worden. Zoals de academici aanstipten: mochten ze de keuze hebben, dan zouden deze vluchtelingen wel een ticket kopen bij een van de low cost maatschappijen die vliegen op Europa. De gesloten grenzen van Fort Europa drijft ze in de armen van smokkelaars. Door deze smokkelaars gelijk te stellen met slavenhandelaars wordt de inzet van militaire middelen gerechtvaardigd. Ook de Europese verantwoordelijke voor buitenlands beleid Federica Mogherini sprak over slavenhandel.

Een ander retorisch middel is de vluchtelingen te verwarren met terroristen, die zich in hun rangen zouden verschuilen. Alsof ISIS en consorten niet beschikken over voldoende strijders met een Europees paspoort die zich de moeite van een riskante boottocht kunnen besparen. Toch was de verwarring tussen vluchtelingen en terroristen voor NAVO-baas Jens Stoltenberg het middel om zijn diensten aan te bieden. Meer informatie over het protest van deze academici op EU-observer. (1)

Gemeenschappelijke grenswachten

Europees Commissaris Avramopoulos droeg ook zijn steentje bij aan het oorlogsdenken. In een toespraak op 21 mei in Warschau (2) lanceerde hij het voorstel van een Europees douanecorps om de buitengrenzen van de Europese Unie te beschermen. Nu klinkt “douanecorps” vrij onschuldig, maar het is wel de bedoeling dit corps uit te rusten om de stroom ongewenste vluchtelingen en migranten buiten de Europese grenzen te houden. Het is een belangrijke psychologische stap om “de verdediging van onze buitengrenzen” naar het Europese niveau over te hevelen. De Europese Commissaris, overigens in een vorig leven minister van Defensie, verbond zijn voorstel uitdrukkelijk aan de “oorlog” tegen de smokkelaars, zo leert ons EU-observer (3). (Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be