Europese economen over zin en onzin van de eurozone

Recent verschenen twee boekjes van economen over de crisis van de eurozone, de legitimiteit van de Europese instellingen en mogelijke uitwegen. Sinds de Griekse crisis van 2015 is deze vraag geen taboe meer: heeft de euro nog zin? Fransman Thomas Piketty, de Griek Costas Lapavitsas en Duitser Heiner Flassbeck geven stof tot nadenken.

Frans econoom Thomas Piketty is op amper twee jaar een vaste waarde geworden. Iedereen kent hem, en zijn lijvige boek Kapitaal in de eenentwintigste eeuw wordt voortdurend geciteerd. Of dat op effectieve lezing van zijn boek is gebaseerd, kan soms betwijfeld worden. Feit is dat de centrale stelling van zijn boek zo goed als geen tegenkanting kent.

Die stelling komt hier op neer: rente op kapitaal brengt altijd meer op dan investeren in de economie en rekenen op de groei g voor inkomen (zijn wet r > g) en leidt dus tot concentratie aan de top.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be