Europa kiest legalisering sociale dumping en loondiscriminatie voor 3 miljoen werknemers in transportsector

Een hoogdag voor de uitbuiting van werknemers: de Commissie vervoer van het Europees Parlement stemde gisteren in met de legalisering van loondiscriminatie en de vermindering van de rusttijd voor beroepschauffeurs. “Een bittere klap voor de vakbonden en de drie miljoen werknemers in deze sector”, is de reactie van de Europese Transportwerkers’ Federatie (ETF), ACV-Transcom en andere Europese vakbonden.

In de Commissie vervoer van het Europees Parlement werd maandagavond gestemd over een aantal voorstellen van het Europees mobiliteitspakket inzake de rij- en rusttijden van chauffeurs en hun loon- en arbeidsvoorwaarden. Die stemming verliep over de ganse lijn slecht. De amendementen van de Commissie bevestigen de uitsluiting van chauffeurs uit de nieuwe EU-richtlijn inzake gedetacheerde werknemers en ontnemen chauffeurs het recht op een eerlijke vergoeding wanneer ze in het buitenland werken. De Commissie stemde ook voor een vermindering van de maandelijkse rusttijd. Daardoor zouden werkgevers hun chauffeurs drie weken op de weg kunnen houden met slechts 24 uur rusttijd. Dit verhoogt het risico op ongelukken door vermoeidheid en brengt daarmee de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers in gevaar.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: dewereldmorgen.be