Europa gooit elk jaar 90 miljard weg

Europa mist elk jaar minstens 90 miljard doordat er niet genoeg wordt gedaan aan scherpere energie-normen voor apparaten:

China en de VS schatten de economische en milieuvoordelen van energienormen beter op waarde. In deze landen werken tien keer meer ambtenaren aan het invoeren van energienormen voor apparaten dan in de EU. Dit heeft een reden: een Amerikaanse studie wijst uit dat iedere dollar voor extra ambtenaren voor dit beleid 60.000 dollar oplevert aan energiebesparing voor eindverbruikers. De extra ambtenaren bij Ecodesign betalen zichzelf dus dubbel en dwars terug (duurzaamnieuws).