EU neemt maatregelen tegen Polen

Het streven van de ultrareactionaire Poolse regering de burgerlijke rechtsstaat om zeep te helpen, lijkt dan – tegen de verwachting in – tóch een reactie te ontlokken aan Brussel. Catalysator is een opzichtige poging van de regering de onafhankelijkheid van de rechtspraak te ondermijnen door de benoeming van rechters naar zich toe te trekken.

Morgen (woensdag) overlegt de Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker over te treffen maatregelen. Juncker zal voorstellen een ‘artikel-7′ procedure tegen Polen in gang te zetten. Mocht de Commissie daar overeenstemming over bereiken, dan zal het voorstel worden voorgelegd aan de lidstaten. Indien 22 van de 28 lidstaten daarmee akkoord gaan, krijgt Polen een officiële waarschuwing. Het land heeft dan een aantal weken de tijd daarop te reageren. Mocht Polen het beleid niet bijstellen, dan volgen er sancties. Theoretisch kan de EU Polen het stemrecht binnen de Europese ministerraad ontnemen. Zover zal het – helaas – hoogstwaarschijnlijk niet komen. Voor een dergelijke ingrijpende maatregel is unanimiteit vereist en de Hongaarse premier Órban heeft al aangegeven nooit en te nimmer akkoord te zullen gaan met zo’n zware sanctie.

Bron: de Guardian