EU en PVV vinden klimaatbeleid niet nodig

art.smog.tower
ZOEK HET MAAR LEKKER ZELF UIT

Als ik de EU als supranationale instelling al ergens zinvol voor zou kunnen vinden is het in verband met een te voeren klimaatbeleid. Verontreiniging stopt immers niet bij de grenzen. De PVV vindt van wel, die club vol met Grote Denkers is ervan overtuigd dat de grenzen dicht moeten, ook voor dingen in de lucht, dat regelen we hier in de polder allemaal zelf wel. Kan het kortzichtiger en dommer zou je zo denken:

“Europa moet zich niet druk maken over Nederland”, zegt lijsttrekker Madlener. “Nederland scoort heel goed qua milieubeleid. Europa bemoeit zich met microgrammen fijnstof, waar niemand last van heeft.”

In Nederland sterven jaarlijks 2000 mensen door blootstelling aan fijnstof. Daarmee komt 99,9 procent van de verloren levensjaren door luchtvervuiling op het conto van fijnstof. Dat is meer dan door verkeersongelukken of door kankerverwekkende stoffen in de lucht.

De EU heeft een FANTASTISCHE  site met geweldige doelstellingen om het milieu te verbeteren, maar doet toch maar veel water bij de wijn, ongetwijfeld ingefluisterd door de duizenden lobbyisten die graag ondemocratisch en uiteraard  betaald door de bedrijven de boel wat bewerken. De EU is een groot liberaal project en kiepert een groot stuk van het beleid terug over de schutting van landen: In de voorstellen die de EU woensdag presenteert krijgen de lidstaten meer vrijheid om te voldoen aan de klimaatdoelen:

De CO2-uitstoot van de EU-landen moet in 2030 met 35 tot 40 procent zijn afgenomen, dwingende nationale doelen voor duurzame energie en energiebesparing blijven uit. Milieugroeperingen en groene partijen zijn ontgoocheld door plannen.

Hoe zat het ook alweer met de toekomst van onze kinderen? Die mochten we toch niet opzadelen met ons huidig wanbeleid? Blijkbaar gaat het alweer uitsluitend om de centen, niets mag immers het Groot Liberaal Project van de EU in de weg staan. Behalve het landen verplichten hun staatsknippen te vullen door mensen hun voorzieningen af te jatten en de vorm van komkommers bepalen doet de EU niet veel meer. Het beleid wordt volledig bepaald door corporaties en banken die genoeg geld hebben om de agenda’s naar hun hand te zetten.

U kunt lekker stikken in het fijnstof, het gaat immers om de poen in Europa.

5 gedachten over “EU en PVV vinden klimaatbeleid niet nodig”

  1. Je verwart milieubeleid met klimaatbeleid. Natuurlijk moet vervuiling en verspilling van grondstoffen worden tegengegaan maar geen mens gelooft nog dat antropogene vervuiling het klimaat zou veranderen.

  2. @1, Jij bent zo’n ‘Groot Denker’ waarvan in bovenstaand sprake van is neem ik aan?

  3. Nee, O grote hokjesdenker, ik ben bepaald geen aanhanger van de PVV. Waarom vraag je dat?

  4. Sinds het bedrog van het”hockeystick”effekt, ben ik uiterst sceptisch geworden. Zo lees ik op de ene site dat het Noordpoolijs in 2013 verdwenen zou zijn, terwijl ik op een andere site lees dat hetzelfde ijs vorig jaar 2x zo dik is geworden.Het is net als in militaire dienst: orders en tegenorders.Wie ik moet geloven? Ik weet het niet,wel weet ik dat het klimaat extremer wordt. Maar de vraag is: komt dit door de mens en zijn doen en laten of niet? Ik neig ernaar om te denken, het zijn grillen van de Natuur zelf.

  5. @1 Bertrand,

    Terechte opmerking: klimaatbeleid en milieubeleid zijn twee verschillende zaken.

Reacties zijn gesloten.