Etnische zuiveringen in de Centraal Afrikaanse Republiek

Volgens Amnesty International vinden er in de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR) momenteel grootschalige, tegen moslims gerichte etnische zuiveringen plaats, met name op het platteland. Meer dan 70.000 moslims wonen momenteel in VN-enclaves. Buiten die enclaves zijn moslims hun leven niet zeker. Volgens Samantha Power, de VS-ambassadrice bij de Verenigde Naties zijn bijna alle moskeeën in  CAR vernietigd.

In maart 2013 namen moslimrebellen de macht over in Bangui, de hoofdstad van CAR. Dat lokte een tegenbeweging van anti-islamitische milities uit, die niet alleen de rebellen, maar ook de islamitische burgerbevolking tot doelwit kozen. In grote delen van het land bestaat het staatsgezag uitsluitend nog op papier, in feite worden die regio’s beheerst door milities van allerlei kleur en snit. Sinds het begin van de crisis zijn tenminste 6000 mensen om het leven gekomen. Het geweld is weliswaar afgenomen, maar het land verkeert nog steeds in chaos. De overgangsregering probeert uit alle macht ook buiten Bangui haar gezag te laten gelden, maar daar maakt men tot op heden weinig vorderingen mee. Het is de bedoeling dat op 8 oktober aanstaande verkiezingen plaats vinden, maar met grote delen van het platteland onder controle van de milities, lijkt dat weinig zin te hebben.

Volgens de VN zijn 2, 7 miljoen mensen – de helft van de bevolking – nog steeds afhankelijk van buitenlandse hulp.

 

Bron: Al Jazeera