De ene bedreiging is de andere niet

Gisteren verscheen in Elsevier alsook in het AD en een aantal andere media het bericht dat Afshin Ellian ‘bedreigd’ zou zijn.

Voor wie Ellian niet kent: de man is columnist  voor het rioolrechtse sheepleblaadje Elsevier en hoogleraar ‘sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit’ aan de Universiteit van Leiden.

In die laatste hoedanigheid doet hij volgens mij alles behalve het bevorderen van ‘sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit’ als dat ten minste hetgeen is waar de Universiteit van Leiden hem voor ingehuurd heeft.

Maar dat voor nu even  terzijde.

De heer Ellian wordt dus ‘bedreigd’!

Wat is het geval?

Eén of ander iemand heeft op Twitter aan het adres van onder andere Ellian één of meerdere keren de opmerking gemaakt ‘moge Allah ze bestraffen en laten lijden’.

Dat klinkt heel heftig! En zeker als iemand met een Arabische naam dergelijke opmerkingen maakt dan is het hoog tijd de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV: product van een VVD banenmachine?) erbij te halen want dit kan natuurlijk echt niet.

Hoe vaak er in de kerken van de bible belt dergelijke opmerkingen – ‘moge God ze straffen en laten lijden in de hel’ –  gemaakt worden, weet ik niet maar ik heb zo het idee dat het schering en inslag is en ik heb ooit eens een keer iemand van een religieuze sekte tijdens de kerkdienst ervan als voorganger opmerkingen horen maken aan het adres van anders – en niet gelovigen die aardig in de richting van het oproepen tot pogroms en genocide gingen.

Maar goed, we zullen niet afzakken tot het domrechtse niveau van ‘hullie doen het ook”.

Iemand riep dus ‘poep’ naar professor meester Afshin Ellian en volgens hem is dat ‘vanuit radicale moslims bezien (is dat) een oproep’

Wat???! ‘Vanuit radicale moslims bezien is dat een oproep’.

Daar moeten we even wat langer stil bij staan.

Gezien de functie van de heer Ellian welke hij bekleedt aan een universiteit, zou je mogen verwachten dat de man zich naar die functie gedraagt: als wetenschapper en dus logisch en zuiver redeneert.

Maar nee: iemand – en ik ken de persoon noch zijn opvattingen verder en die zijn ook niet relevant – roept ‘poep’ en Ellian kijkt meteen meerdere personen erop aan en impliceert eigenlijk dat er maatregelen tegen die groep mensen waar die ‘poep’-roeper mee verbonden is volgens Ellian (want dat laatste is helemaal niet gezegd evenmin of er wel ‘radicale moslims’ bestaan of bestaan als één homogene groep. Ik krijg eerder het gevoel dat ‘radicale moslims’ eenzelfde soort iets is ‘Goldstein’ in Orwell’s boek ‘Nineteen Eighty Four.) genomen moeten worden.

Met wortel en tak uitroeien dan maar meneer Ellian? De maniakale gek Bart Schut van de verschillige VARA site ‘JOOP.nl’ heeft daar wel ideeën over. Praat eens met hem zou ik zeggen.

‘Vanuit radicale moslims bezien is dat een oproep’. O ja? Dat lijkt als u het mij vraagt eerder op de moreel verwerpelijke praktijk van ‘guilty by association’ welke meneer daar bezigt en die zo overgenomen zou kunnen zijn van welke dictatoriale massamoordenaar ook.

Volgens mij heeft de wetenschapper Afshin Ellian datgene bevestigd waar ik hem al langer van verdenk: namelijk dat ie geen wetenschapper is maar een rioolrechtse haatzaaier van hetzelfde allooi als Hans Jansen, de zogenaamde Arabist die thans zo diep gezonken is dat ie alleen nog maar bij haatsite ‘GeenStijl’ zijn geesteszieke ideeën over doodseskaders en dergelijke kan slijten.

Maar goed, Ellian is dus ‘bedreigd’! En dat is heel erg. En omdat hij ‘eentje van ons’  is vanuit het perspectief bezien van de sheeple-media die geen dag voorbij laten gaan zonder dat een miljoen mensen wier wieg elders heeft gestaan even wordt ingewreven dat zij er niet bij horen in die ‘participatiesamenleving’ van dat ‘prachtige land waar  ‘niet je afkomst telt maar je toekomst’ (de lezers van Krapuul.nl weten welke charlatan ik hier citeer, dus ik ga het toelichten noch er naar linken) is het dus zaak flink stampij te trappen over dat  ‘poep’ roepen.

Maar hoe zit het eigenlijk met mensen die echt bedreigd worden?

Die echt voor hun leven moeten gaan vrezen zo langzamerhand omdat ze trachten te nuanceren, op te roepen tot ‘sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit’ in een land dat steeds meer op een fascistische politiestaat begint te lijken en waar de begrippen ‘sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit’ al heel lang en eveneens mede door toedoen van Ellian verworden zijn tot holle, geperverteerde frasen?

Hoe zit het met die mensen?

Hoe zit het met bijvoorbeeld de columniste en auteur van het voortreffelijke boek ‘Arabieren Kijken’ Hassnae Bouazza die gestalkt en wérkelijk bedreigd wordt door onder andere een eveneens maniakale gek genaamd Robert Engel die haar zelfs tot op Schiphol achtervolgt om vervolgens op Twitter foto’s van haar met vunzige en bedreigende oproepen te plaatsen?

Nemen de media het voor haar op?

Komt de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid voor haar in het geweer?

Nee.

Evenmin is dat het geval als het gaat om haar geliefde, Peter Breedveld, die als gevolg van de terreur van de ‘participatiesamenlevers’ zijn site ‘Frontaalnaakt’ een tijd lang moest sluiten.

Verder zou Breedveld zou volgens diezelfde zieke geest Engel een nekschot moeten krijgen.

Ook hij kan niet rekenen op media-aandacht omdat ie voortdurend bedreigd, geïntimideerd en belasterd wordt en in zijn geval ook nog juist door die sheeple-media in de vorm van een muts geheten Elma Drayer, die meent het exclusieve patent te hebben op de wetenschap inzake wie er antisemiet zijn en wie niet.

Kan Breedveld erop rekenen dat de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid bij hem langs komt om te bespreken hoe hij vanaf vandaag zonder gevaar voor eigen leven kan zeggen wat hij op het hart heeft?

Ik denk het niet.

En dat geldt ook voor onze eigen Krapuul-redacteur J. v.d. Heuvel die heel domrechts in al zijn dreiging, vunzigheid en smerigheid over zich heen kreeg toen hij iets te kritisch was blijkbaar over plannen van (alweer) een maniakale gek die het per ongeluk tot vice-premier heeft geschopt en die heel anders denkt over afkomst en toekomst van mensen dan zijn partijleider het doet voorkomen.

Of wat te denken van een deelraadvoorzitter te Amsterdam die nota bene van haar eigen partijchef Hilhorst een trap in de rug kreeg nadat ze het gewaagd had het domrechtse gespuis even weerwoord te geven en dat met een hoop persoonlijke ellende moest bezuren.

Als je in Nederland niet mee wilt doen in de Neue Ordnung die ‘participatiesamenleving’ (imbeciel pleonasme trouwens) heet en die onder de Prinsenvlag van vreemde smetten vrij geacht wordt te zijn, dan kan je het schudden inzake media die het voor je opnemen en een overheid die je beschermt tegen de joelende en dreigende hooivorkenbrigade die over je heen valt omdat je gerede en terechtee twijfels hebt omtrent de ideeën – al dan niet aangepraat of door indoctrinatie verworven – over die ‘participatiesamenleving’.

Waar was trouwens de massale verontwaardiging over vier fascisten in de Tweede Kamer met nazi-symbolen?

Was dat niet bedreigend? Gaat daar geen dreiging van uit?

Eigenlijk was dat speldje een statement dat zegt:’diegenen die niet in ons wereldbeeld passen, roeien we desnoods met behulp van gaskamers uit.’

Niemand verder over die angstwekkende bedreiging gehoord.

Hetzelfde geldt betreffende mevrouw Arib, vice voorzitter van de Tweede Kamer.

Was het soms niet bedreigend wat haar is overkomen eerder deze week?

Afgezien van een stompzinnige tweet waarin haar partijchef en charlatan Samsom de gelegenheid te baat neemt nog eens een keer een heel land te belazeren en voor te liegen inzake afkomst en toekomst, zijn er aan de bedreiging van mevrouw Arib door Wilders niet veel woorden vuil gemaakt in de media.

Of is het soms zo dat mevrouw Arib gezien haar afkomst als het werkelijk erop aankomt er ook niet bij hoort?

Hoe dan ook: die beruchte tweet laat zich heel goed verstaan als een oproep door Wilders tot moord op mevrouw Arib. Zo moeilijk is dat niet te begrijpen.

Het zal je godverdorie maar overkomen dat je met de dood bedreigd wordt door een gek en dat oplichter Diederik Samsom je ‘in bescherming neemt met een lullig tweetje vol gewauwel over iets dat volkomen geperverteerd is!

Ik zou subiet uit die club stappen als ik mevrouw Arib was.

Ik zeg het nog maar eens: als je de ‘participatiesamenleving’ die van vreemde smetten vrij dient te zijn onder de Prinsenvlag om wat voor reden niet ziet zitten of daar twijfels over hebt, is alles blijkbaar geoorloofd.

Dan mag het roepen van ‘poep’ tot epische proporties worden opgeblazen om een hele bevolkingsgroep nog maar weer eens verdacht te maken, mag je privacy door het riool gespoeld worden door werkgevers te bellen of – zoals in het geval van de heer Ellian op wiens tere zieltje getrapt zou zijn – wordt je met naam en toenaam plus foto te kijk gezet in het blaadje waar meneer toevallig voor schrijft, mag er opgeroepen worden tot moord op columnisten of een parlementsvoorzitter, tot verkrachting, deportaties en mag iemand die zijn straf heeft uitgezeten voor een vreselijke misdaad na zijn vrijlating voor zijn leven vrezen omdat de NSB’ers in ‘dit prachtige land’, de losers die volkomen in het leven mislukt zijn,  ook nog wat menen te moeten inbrengen.

Daarom kan Ellian wel en kunnen Bouazza, Breedveld, v.d. Heuvel en heel veel anderen niet rekenen op enig mededogen vanuit de media en de  bescherming van de Nationaal Coördinator Terreurbestrijding en Veiligheid.

Steek Engel, Elian, Asscher, Drayer en al die andere racistische hufters van dit ‘prachtige land’ in een uniform en je hebt de poldervariant van de Gouden Dageraad.

29 gedachten over “De ene bedreiging is de andere niet”

 1. Dit is dus geen bedreiging, als iemand zou schrijven:
  Moge Allah aan Afshin Ellian geven wat hem toekomt, en anders doen wij het, dat zou een bedreiging zijn.

 2. Elian had gewoon een tijdje geen aandacht gehad … Dat is trouwens wat de “bedreiger “er zelf ook van zegt …

 3. Het is gewoon een enorme trend binnen extreem-rechts en conservatief Nederland om zich “bedreigd” te voelen, met nadruk op voelen. Wat maar die mensen niet kunnen voelen, toch? Soms is het een helder ziektebeeld met bijhorende naam.

  Zo gaat het met trendy zaken.
  Een poosje gelden waren tattoo’s een grote trend, het haar blonderen erbij ook, nu is het de lievelingens trend van de conservatieven om “bedreigd” te worden.

  Tenzij het natuurlijk niet om een goed te diagnosticeren geval van paranoia zou gaan wat vaak het geval aan de extreem-rechtse kant van de samenleving het geval is.

 4. “Maar dat voor nu even terzijde.”

  Nu is voorbij.

  “In die laatste hoedanigheid doet hij volgens mij alles behalve het bevorderen van ‘sociale cohesie, burgerschap en multiculturaliteit’ als dat ten minste hetgeen is waar de Universiteit van Leiden hem voor ingehuurd heeft.”

  Ik acht Afshin E. -werkelijk- heel hoog. Maar tevens is het een enorm triest trolletje. Hij is ‘niet meer dan’ een digitaal Spruytje. Waarmee ik (inderdaad), doel op de zgn. https://nl.wikipedia.org/wiki/Edmund_Burke_Stichting

  En nu gaat die gozâh lopen miepen over een bedreiging, die de lynchmob van Pimmetje niet zou misstaan? Wie van die Pim adepten heeft er ‘mede’ voor weten te zorgen, dat een Nederlandse politicus naar het buitenland ‘moest’ vluchten?

  Oh ja, PVV-tokkies.

  Sorry, maar…LOL 🙂

  Op geen enkele wijze heeft Afshin Ellian op een ‘positieve wijze bijgedragen’ aan ‘het publieke debat’, mede via elsevier.nl. En het geteisem wat dat uitbrengt. Een klankbord, dat ís z’n inbreng.

 5. Breedveld is geoormerkt als antisemiet en dat is een doodzonde in een land, waarin percentagegewijs het grootste aantal joden van Europa richting de gaskamers is gevoerd.Is hierover ooit een mea culpa uitgesproken, laat staan as op het hoofd gestrooid? Nee, om het collectieve geweten te sussen wendt de overheid het hoofd wanneer, in dit geval Breedveld en zijn geliefde worden gestalkt en met de dood bedreigd.Eigen schuld,dikke bult.

 6. @5, Dank voor je reactie. En je hebt gelijk. Ik zal proberen te omschrijven wat het is, zonder dat ik volledig ben. Sheeple-media zijn media die – ontdaan van alle bla bla. alle crap eromheen om het te verdoezelen – gewoon het ordinaire verhaal van hun broodheren aan de man brengen. Die broodheren zijnde de banken en de grote corporaties. Dat soort media zijn de vijand van de gewone bevolking, al heeft die laatste dat vaak niet door omdat ze…sheeple zijn: mensen die gemakzuchtig, kritiekloos en klakkeloos geloven wat ze horen, zien of lezen. Die het verder ook meestal geen zak interesseert dat de werkelijkheid wel eens een heel andere zou kunnen zijn dan de monsterachtige leugens die ze elke dag weer voorgeschoteld krijgen,
  Vooral ook als ze er zelf niet direct door geraakt worden.
  Hoe dan ook: mensen die geen fundamentele vragen stellen als ‘wie heeft er belang bij dat ik moet denken dat een oorlog door de VS tegen Syrië de vrijheid en de democratie dient?’
  Wiens vrijheid is eigenlijk ‘de vrijheid’ en wiens democratie is eigenlijk ‘de democratie’.
  Of: waar komt ons geld vandaan? Wat is de functie van banken? Kan de wereld zonder geld?
  Is er een wereld mogelijk waarin genoeg is voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht?
  En ga zo maar door. Allemaal vragen – er zijn er talloze – waar je het antwoord in de MSM niet zult vinden.
  Voorbeelden van sheeple-media zijn ANP, NOS, de Volkskrant, de NRC……de lijst is lang Het is ook wel main stream media genoemd. Zoals Orwell al ooit een keer schreef: wat ze doen is pr bedrijven maar niet informeren.
  Ze desinformeren, bedrijven propaganda, hersenspoelen, ze liegen.
  Afijn, hier een quiz om te zien of je een sheeple bent:
  http://www.naturalnews.com/032415_sheeple_quiz.html

  🙂
  Goeie vraag! Nogmaals dank!

 7. @6: “… en dat is een doodzonde in een land, waarin percentagegewijs het grootste aantal joden van Europa richting de gaskamers is gevoerd.”
  Dat is niet waar, in Griekenland en Hongarije bv. lag het percentage nog hoger. Als je nou toch weet dat we aan een collectief schuldgevoel lijden wat, op de manier zoals je schetst, telkens gesust moet worden, dan zou ik als ik jou was voorzichtig zijn met dit soort modieuze overdrijvingen over de spreekwoordelijke lafheid van de Nl.ers in WOII.

 8. Ik denk helemaal niet dat we aan een collectief schuldgevoel lijden. In tegen deel – we lijden eerder aan een collectief doofpot gevoel wat goed ter sprake gebracht is door Harry van Bommel.

  Over sommige kwalijke zaken moet uiteindelijk openlijk gesproken worden, zodat de wonden kans krijgen om te helen en de spoken van het verleden niet meer onze politieke bühne (geblondeerd) kunnen betreden:

  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/23108_koloniale_boek_kan_pas_dicht_na_goed_onderzoek/

 9. @6 Dat is niet waar, in Nederland, zijn ná Polen wel degelijk procentueel de meeste joden weggehaald.

 10. @6
  “Breedveld is geoormerkt als antisemiet en dat is een doodzonde in een land, waarin percentagegewijs het grootste aantal joden van Europa richting de gaskamers is gevoerd”

  Geoormerkt door Drayer.. Ik vouw wel eens ‘ezelsoren’ in de boeken die ik lees. Breedveld (en famile met kinderen) zijn gebrandmerkt, door een aantal gefrustreerden. Drayer is ‘zij aan de bar staande alwachtende op vertier’. Van de pianospeler, dat is.

 11. Voor een goed begrip van dit soort ‘bedreigingen’ moet je toch maar eens het blog van Ellian lezen. En je wellicht wat verdiepen in de Islam.

 12. @15: Zo hé, heb je het over mij? Waar heb ik dat soort overdreven kwalificaties aan te danken? Dat van Griekenland en Hongarije (en Polen ook, ja) is trouwens gewoon een feit (de rest daar kun je idd. over twisten).

 13. Kijk de massamoordverheerlijker van dejoap bpschut gaat meteen huilen bij de geachte excellentie onze vice-premier:

 14. Die Bartje Schut , zou hij verliefd op je zijn , J vd Heuvel , dat hij Krapuul zoveel aandacht geeft 😉 Of grootsheidswaanzin waarbij hij denkt dat wat tweetjes van een lullo de site omver kunnen helpen ??

 15. @12 Het blog van Elian lezen om de bedreigingen te snappen ?? waarom niet de zgn ” bedreigingen” zelf lezen .. met een beetje kennis van de Nederlandse taal kan je zien dat de beschuldiging nonsense is .. Of wilde je de context door een fake “Islamkenner ” uitgelegen hebben ?? Maar dan wel een die zowel haatvol als paranoia naar de Islam en Moslims is .. dan is Elian een goede “bron “

 16. @20, En een regering die twee maanden oude babies deporteert naar een land waar het oorlog is, sterkt mij nog maar eens weer in die opvatting: een stel racistische hufters die als je ze in een uniform steekt angstwekkend veel gaat lijken op die griezels van de Gouden Dageraad. Schorem is het. Misdadigers en Schrteibtischmörder zijn het die elk moreel recht om over een ander te oordelen al lang hebben verspeeld. Dus ja, ook vice premier Lodewijk ‘dijkdoorbraken’ Asscher met zijn hobbies die stammen uit het Derde Rijk is een racistische hufter schorem dat elk moreel recht om iets over een ander (of over anderen) te vinden al lang heeft verspeeld, medeplichtig aan ongehoorde misdaden zoals er ook vandaag één mede in zijn naam en onder zijn verantwoordelijkheid gaat plaatsvinden. En ook voor hem geldt: steek hem in een uniform en hij kan zo bij de polder varianr van de Gouden Dageraad.
  Dat heeft massamoordverheerlijker B Schut van de verschillige VARA site de Joap dan ten minste goed begrepen.
  En ik vind die lui net als massamoordverheerlijker en kast-PVV’er B. Schut van de verschillige VARA site de Joap net als kast-PVV ér Ellian of kast-PVV’er Fennema…bedreigend.
  Had die kletsmajoor van een B. Schut van de verschillige VARA site de Joap, die massamoordverheerlijker nog wat te melden?
  Dan kan ie het steken op een plaats waar de zon nooit schijnt.

 17. Oh, en dat laatste geldt óók voor die racistiscvhe hufter Asscher.
  Mozes kribel, mede volgens @LodewijkA hoort een twee maanden oude baby niet thuis in de participatiesamenleving van dit prachtige land waar niet je afkomst telt maar je toekomst!

 18. @23 , je hebt in je commentaar het woord “Steken” gebruikt , volgens de “Ellian Definitie ” is je reactie nu een bedreiging ..

 19. @25, o dear! Ik vind schorem dat twee maanden oude babies deporteert naar een oorlogsgebied of mensen die dat met hun zwijgen daarover goedkeuren alsook lieden die spreken over mensen in termen van ‘dijkdoorbraken’ en ’tsunami’s’ bedreigend.
  Ik vind massamoordverheerlijkers bedreigend, ongeacht of ze nou een persoonlijke kruistocht op Twitter ( de laffe gemakzucht!) tegen ons zijn begonnen (en daarom blkijkbaar middels dat medium om de haverklap de reet likken van een per ongeluk tot vice premier omhoog gevallen racistische hufter en etnisch registreerder) of niet

 20. @16 Gaat inderdaad over Ellian, jou stukjes en reacties zijn van aan aanmerkelijk hoger niveau! 😉

 21. @25, Inderdaad elke gebruik van scherpe bewoordingen wordt door de bekende “Retarded Ellian Definitie” van nu af aan als zeer bedreigend gebrandmerkt en volgt mogelijk op hetzelfde basis een aangifte bij de politie.

 22. Dankzij al die rechtsen relifanaten dan wel die hitlergroet brengers zijn wij als mensen met de meest stomzinnige dingen bezig.

  Duurzame engerie daar is geen geld voor of geen intresse in….. Totdat het te laat is! Maar nee dankzij rechtsen onderling hebben we discussies over mafketels en onbelangrijke sites zoals GS en Elsevies etc…

  Rechtsen staan de ontwikkeling van de mens behoorlijk in de weg.

Reacties zijn gesloten.