En wie vangt ons straks op?

vluchtelingenmunchen-373x210Na bijna vijf jaar burgeroorlog met meer dan 200.000 doden en miljoenen vluchtelingen, zijn duizenden Syrische vluchtelingen aangekomen in Duitsland. In München werden ze welkom geheten en kregen zorg, voedsel en drinken aangeboden. In Duitsland is een initiatief gestart om hen via een soort BNB onderdak te geven. De autoriteiten zijn gestopt met stempelen en geven iedereen die daar behoefte aan heeft bed, bad en brood. In Oostenrijk halen mensen vluchtelingen, waarvan er veel te voet van Boedapest naar de grens zijn gegaan, op om ze een lift te bieden naar opvang of ze zelf onderdak en hulp te geven. Bondskanselier Merkel is heel duidelijk: Het gaat niet om aantallen, mensen die hulp nodig hebben moeten geholpen worden. Duitsland heeft 8 miljard euro vrij gemaakt om de toestroom van vluchtelingen op te vangen.

Tegelijkertijd is in Berlijn de politie begonnen personen die via Facebook of andere fora feest vieren bij de dood van verdronken kinderen, op te pakken en hun PC’s en mobieltjes in beslag te nemen. Tot hier en niet verder, lijkt justitie in Duitsland te zeggen. Zelfs de boulevardpers keert zich massaal tegen de hetze en geeft personen die hun domme haat uitleven, begeleid door links naar hun artikelen, tien minuten de tijd om die te verwijderen, anders volgt aangifte. De Duitse veiligheidsdiensten gaan extreemrechtse groepen nog meer in de gaten houden. Natuurlijk is er ook in Duitsland verzet tegen de vluchtelingenstroom, maar het idee dat het gaat om ‘bezorgde burgers’ die zichzelf ‘het volk’ noemen en een beroep doen op hun ‘vrijheid van meningsuiting’ neemt vrijwel niemand meer serieus.

Hoe anders in Nederland. Hier wordt dagelijks op honderden webfora gelachen en gejubeld om de vele doden en menselijke drama’s, begeleid met oproepen tot brandstichting, moord, verminking en deportatie. Mensen die alles kwijt zijn en wanhopig proberen te ontsnappen aan oorlog en geweld worden in Nederland geen vrede en veiligheid gegund, integendeel. Vluchtelingen zijn in Nederland helemaal geen mensen, het is ongedierte, het zijn de nieuwe Untermenschen. De populaire leider van asociaal Nederland, Geert Wilders, is een tournee gestart om gemeenten die van plan zijn om asielzoekerscentra in te richten te waarschuwen voor een ‘tsunami’ van ‘gelukzoekers’ ten koste van de eigen bevolking, met name bejaarden. Op twitter probeert hij te ‘bewijzen’ dat de vluchtelingen helemaal geen vluchtelingen zijn.

De ontmenselijking van mensen in nood is in Nederland ondertussen heel normaal geworden. Er wordt alleen nog over hen gesproken in termen van wat het ons kost. Ook de regeringspartijen draaien zich in allerlei bochten om mensen in nood maar niet hoeven te helpen. Rutte is niet bereid om vluchtelingen op te nemen als er geen nieuwe afspraken zijn gemaakt met de andere Europese leiders en argumenteert dat Nederland de toestroom niet aan kan. De realiteit is dat sinds Fortuyn en wegens gebrek aan asielzoekers, veel asielzoekerscentra zijn gesloten en hulporganisaties hun subsidies zijn kwijtgeraakt. In 2000 waren er nog 80.000 asielaanvragen, in 2014 was dit gedaald tot 25.000. Het valt dus wel mee met de tsunami. En wat zou het? Mensen die hulp nodig hebben moet je helpen en niet laten creperen omdat de boekhouders met cijfers zwaaien.

Het verschil met eerdere vluchtelingenstromen is dat er nu mensen uit het Midden-Oosten komen die niet als mensen worden gezien, omdat er al ruim een decennium gestookt wordt tegen mensen uit het Midden-Oosten en een absurd groot deel van de Nederlandse bevolking in de aanwezigheid van moslims een bedreiging ziet. De situatie in het Midden-Oosten is voor een belangrijk deel het gevolg van decennialange bemoeienis door het westen. Dictators werden gesteund om de toevoer van grondstoffen veilig te stellen (Iran, Irak) en gekozen volksvertegenwoordigingen werden vermoord door religieuze fanatici die de westerse mogendheden hielpen de communisten buiten de deur te houden (Afghanistan, Pakistan). Gewelddadig moslimfundamentalisme is grotendeels gefinancierd en bewapend door de VS. Nu de betrekkelijke stabiliteit van dictaturen voorbij is keert dat zich tegen het westen.

Er is natuurlijk maar één oplossing om de stroom van vluchtelingen te stoppen: beëindig de oorlogen en pak de wapenhandel aan. De meeste vluchtelingen willen helemaal niet weg, maar worden gedwongen door de situatie. Ze willen net als wij leven in veiligheid en vrede. De andere oplossing is dat er een fatsoenlijk maatschappelijk debat plaatsvindt over hoe we omgaan met de situatie. Daar hoort bij dat justitie de eindeloze stroom van haat, hetze en bedreigingen gaat aanpakken die een inhoudelijk gesprek onmogelijk maakt. Zolang dat niet gebeurt en we een kabinet hebben dat – bang voor de komende verkiezingen – geen standpunt durft in te nemen, zal er niks veranderen en zal extreemrechts alleen maar winnen en de Nederlandse samenleving alleen maar verliezen. Dan sluit straks niet Nederland maar Duitsland de grenzen, omdat ze geen idioten uit Nederland willen binnenlaten. Zelfs niet ze als ze vluchten voor geweld en op zoek zijn naar vrede en veiligheid, want wie weet wat er tussen zit?